BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosz Zuzanna (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Faber Antoni (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie emisji podtlenku azotu z rolniczego użytkowania gleb
Regional Diversity in Nitrous Oxide Emission from the Agricultural Use of Soil
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 83-88, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Emisja gazów, Użytkowanie ziemi, Rolnictwo, Wyniki badań
Gas emissions, Land use, Agriculture, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q53
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie wpływu czynników decydujących o regionalnym zróżnicowaniu wielkości emisji podtlenku azotu z użytkowania gleb w Polsce. W analizach jako zmienne modyfikujące wielkość emisji N2O, uwzględniono początkową zawartość węgla w glebie, sekwestrację węgla oraz pH gleby. Uzyskane wyniki pokazały, że o regionalnym zróżnicowaniu emisji N2O w głównej mierze decydowała początkowa zawartość węgla w glebie i jego sekwestracja. Największe emisje stwierdzono w województwie lubuskim, były one od 3 do 3,5 razy większe w porównaniu do innych regionów.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the impact of the analyzed factors on the regional differentiation of nitrous oxide emission values from the agricultural use of soil in Poland. In the analyses, the initial content of soil organic carbon, carbon sequestration and soil pH were taken into account as variables modifying the value of nitrous oxide emission. The results showed that regional differentiation of nitrous oxide emissions was shaped mainly by the initial content of soil organic carbon and carbon sequestration. The highest emission values, 3 to 3.5 times higher than in other regions, were identified in Lubuskie voivodship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beheydt Daan, Pascal Boeckx, Steven Sleutel, Changsheng Li, Oswald Van Cleemput. 2007. "Validation of DNDC for 22 long-term N2O field emission measurements". Atmospheric Environment 41: 6196-6211.
 2. De Vries Wim, Adrian Leip, Gert Jan Reinds, Hans Kros, Jan Peter Lesschen, Lex Bouwman. 2011. "Comparison of land nitrogen budgets for European agriculture by various modeling approaches". Environmental Pollution 159 (11): 3254-3268.
 3. DNDC model. Institute for the Study of Earth, Oceans, and Space, University of New Hampshire, http:// www.dndc.sr.unh.edu, dostęp 13.02.2017.
 4. Faber Antoni, Zuzanna Jarosz, Anna Nieróbca, Janusz Smagacz. 2013. Sekwestracja węgla organicznego w glebach Polski jako sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia bioetanolu i biodiesla (LCA). Raport 165. Projekt N N313 759240 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Puławy: IUNG-PIB.
 5. Giltrap Donna, Changsheng Li, Surinder Saggar. 2010. "DNDC: A process-based model of greenhouse gas fluxes from agricultural soils". Agriculture, Ecosystems & Environment 136: 292-300.
 6. IPCC. 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. A report prepared by the Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI) of the IPCC. Hayama: IGES.
 7. Leip Adrian, Marchi G., Renate Koeble, Markus Kempen, Wolfgang Britz, Changsheng Li. 2007. "Linking an economic model for European agriculture with a mechanistic model to estimate nitrogen losses from cropland soil in Europe". Biogeoscience Discussion 4: 2215-2278.
 8. Leip Adrian, Guilherme Marchi, Renate Koeble, Markus Kempen, Wolfgang Britz, Changsheng Li. 2008. "Linking an economic model for European agriculture with a mechanistic model to estimate nitrogen and carbon losses from arable soils in Europe". Biogeosciences 5: 73-94.
 9. NitroEurope IP. http://www.nitroeurope.eu.
 10. RFA. 2009. Carbon and sustainability reporting within the renewable transport fuel obligation, technical guidance part two carbon reporting - default values and fuel chains. London: Renewable Fuels Agency.
 11. Salas William. 2010. "Agricultural Strategies for mitigating GHG emission: DNDC model and case studies". https://www.arb.ca.gov/research/seminars/salas/salas.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1164
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu