BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiulewicz Michał (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wdrożenie innowacyjnej inwestycji pilotażowej w przemyśle przetwórstwa spożywczego oraz w biogazowni w zakresie bioenergetyki
Inplementation of the Innovative Investment in Food Industry and Anaerobic Digestion in the Field of Bioenergy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 89-94, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Inwestycje w przemyśle, Przemysł przetwórczy, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Biogaz, Gorzelnictwo, Energia elektryczna, Wyniki badań
Innovations, Investments in industry, Processing industry, Agricultural and food processing, Biogas, Distilleries, Electric power, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q2, Q4
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena wdrażania nowych inwestycji innowacyjnych technologicznie, w zakresie bioenergetyki, tj. w gorzelni i biogazowni w układzie zespolonym. Produkt odpadowy z gorzelni (wywar) stanowi główny składnik substratu w biogazowni, zlokalizowanej w sąsiedztwie. Uzyskany biogaz po oczyszczeniu wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej (2 MWe). Ciepło z systemu chłodzenia silników oraz z procesu rekuperacji wykorzystywane jest do procesu technologicznego gorzelni, a w przyszłości wykorzystane będzie także suszenie biomasy pofermentacyjnej. Planowane jest również wykorzystanie ciepła do uprawy w sąsiednich silosach roślinności wodnej, jako kosubstratu w biogazowni. W takim zamkniętym cyklu produkcji ciepło i woda są w pełni wykorzystywane w obiegu zamkniętym. Energia elektryczna poza wykorzystaniem do celów własnych, dostarczana jest do krajowej sieci energetycznej. Inwestycja wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jest zeroemisyjna, nieszkodliwa dla środowiska, wytwarza produkty, takie jak: spirytus, energia elektryczna, dwutlenek węgla w formie uwodnionej sprzedawany na rynku, poferment w formie nawozu - przeznaczony dla rolnictwa.(abstrakt oryginalny)

It's very important to develop agriculture and rural areas by utilization local, particularly food industry waste and Agro-waste to produce power and heat local use is economically and ecologically industry production, as well "zero" emission of greenhouse gases. Innovation industry make possible to solution these terrible problem and produce and to develop utilization of local and regional areas. Poland is rich in waste form food industry and agriculture, it's a big chance for Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dach Jacek, Kamil Kozłowski. 2017. "Potencjał rozwoju sektora biogazu w Polsce". Magazyn Biomasa. Rynek biogazu luty: 14-17.
  2. Gostomczyk Waldemar. 2009. Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w kreowaniu rozwoju obszarów wiejskich i miejsc pracy. [W] Energetyczne wykorzystanie biomasy w działalności gospodarczej, red. M. Jasiulewicz, 179-197. Koszalin: Wydawnictwo Politechnika Koszalińska.
  3. Jasiulewicz Michał. 2009. "Znaczenie rolnictwa w rozwoju energetyki rozproszonej, jako formy rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich". [W] Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym, red. T. Komornicki, R. Kulikowski, 157-159. Warszawa: JG i PZ PAN .
  4. Jasiulewicz Michał. 2010. Potencjał biomasy w Polsce. Koszalin: Wydawnictwo Politechnika Koszalińska.
  5. Kowalczyk-Juśko Alina. 2010. "Metodyka szacowania regionalnych zasobów biomasy na cele energetyczne". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 85:103-116.
  6. Majewski Edward, Piotr Sulewski, Adam Wąs. 2016: Potencjał i uwarunkowania produkcji biogazu rolniczego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  7. Pudełko Rafał. 2013. Ocena Potencjałów biomasy ubocznej i odpadowej w UE-27 i Szwajcarii oraz ich regionalizacja. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.
  8. Roik Maciej. 2016. "Rewolucja energetyczna w Piaszczynie. Biogaz w praktyce". Magazyn Biomasa lipiec-sierpień: 41-43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1165
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu