BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejczak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Conditions for Technology Transfer in the Agriculture of Congo Republic
Uwarunkowania transferu technologii w rolnictwie Republiki Konga
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 1 (43), s. 5-16, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Rozwój rolnictwa, Rozwój technologiczny
Economic development, Rural development, Technological development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Afryka Sub-Saharyjska
Sub-Saharan Africa
Abstrakt
W krajach Afryki Subsaharyjskiej znaczna część ludności zatrudniona jest w sektorze agrarnym, ale jego wydajność i poziom technologiczny pozostają stosunkowo mało rozwinięte w porównaniu z innymi regionami świata. Potencjalnym sposobem na przezwyciężenie problemów rolnictwa jest transfer technologii oraz wykorzystanie efektu konwergencji. Efektywność tego procesu jest jednak zależna od możliwości absorpcji technologii. Celem artykułu jest zidentyfikowanie kluczowych czynników wpływających na wykorzystanie technologii w rolnictwie subsaharyjskim na przykładzie upraw manioku w Kongu. Na podstawie badań jakościowych (wywiady bezpośrednie, obserwacje) przeprowadzono analizę uproszczonego łańcucha wartości produkcji manioku w Kongu. Stwierdzono występowanie istotnych barier o charakterze rynkowym, technologicznym, instytucjonalnym i społecznym, wpływających na możliwości absorbowania technologii. Chodzi przede wszystkim o braki dotyczące poziomu wykształcenia ludności, dostępności rozwiązań infrastrukturalnych, struktury rynku oraz dostępności usług rozwoju biznesu, ale również o niewystarczające rozwiązania instytucjonalne obejmujące transfer technologii zarówno o charakterze komercyjnym, jak i niekomercyjnym. (abstrakt oryginalny)

The majority of the population in Sub-Saharan Africa is employed in agriculture. Nevertheless, the productivity of the sector is relatively low in comparison with other regions of the world. Based on convergence theory, technology transfer can enhance growth. However, the effective transfer of technology requires a certain absorption capacity from the recipient. Based on the qualitative research on cassava production in Congo Brazzaville, we identified key factors that influence the transfer process. These factors have been divided into four key areas: market, institutions, technology, and social capability. Cassava production value chain in Ignie region served as a case study for the evaluation of technology transfer absorptive capacity in Congo agriculture. We learned that the lack of agro-technical education, shortages in infrastructure, unavailability of business services, and market structure are among the main barriers of the intensification of technology use in agriculture. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramovitz, M. (1990). The Catch-Up Factor in Postwar Economic. Growth. Econ. Inq., 28(1), 1-18.
 2. Akinpelu, A. O., Amamgbo, L. E. F., Olojede, A. O., Oyekale, A. S. (2011). Health Implications Of Cassava Production And Consumption. J. Agric. Soc. Res., 11, 1, 118-125.
 3. Andrzejczak, K. (2014a). Rola współpracy podmiotów na rynku usług rozwoju biznesu w Afryce Subsaharyjskiej. Stud. Oecon. Posnan. 1(262), 74-98.
 4. Andrzejczak, K. (2014b). Transfer of technologies in development cooperation models. In: I. Filipovic, M. K. Calopa, F. Galetic (Eds.), Economic and Social Development: 7th International Scientific Conference Book of Proceedings (p. 184-196). Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency.
 5. Andrzejczak, K. (2015). The Sources Of Technology Development In Sub-Saharan Africa. Sci. Bus. Res. Innov., 2, 2, 5-28.
 6. Audretsch, D. B., Lehmann, E. E., Wright, M. (2014). Tech-nology transfer in a global economy. J. Technol. Trans., 39, 3, 301-312.
 7. Ceccagnoli, M., Jiang, L. (2013). The cost of integrating external technologies: Supply and demand drivers of value creation in the markets for technology. Strateg. Manag. J., 34(4), 404-425. http://dx.doi.org/10.1002/smj.2020
 8. CNOP-CONGO (2012). Concertation Nationale Des Organisations Paysannes Et Des Producteurs Agricoles Du Congo (CNOP-CONGO), Brazzaville Congo, http:// www.fidafrique.net/IMG/protege/form1/Rapport_formation_GIEC_version_finale.pdf
 9. Czyżewski, A., Kułyk, P. (2015) Współczesne ujęcie kwestii rolnej a poglądy Aleksandra Czajnowa i Władysława Grabskiego, Ekonomista, 5, 595-624.
 10. deGraft-Johnson, M., Suzuki, A., Sakurai, T., Otsuka, K. (2014). On the Transferability of the Asian Rice Green Revolution to Rainfed Areas in Sub-Saharan Africa: An Assessment of Technology Intervention in Northern Gha-na. Agric. Econ., 45(5), 555-570.
 11. Deszczyński, P. (2009). Rural development and globalization. Econ. Sci. Rural Dev., 19.
 12. Dorosh, P. A., Mellor, J. W. (2013). Why Agriculture Remains a Viable Means of Poverty Reduction in Sub-Saharan Africa: The Case of Ethiopia. Dev. Polic. Rev., 31(4), 419-441.
 13. FAO (2010). Profils nutritionnels par pays, Congo, Nutrition et protection de consommateurs. Food and Agriculture Organisation, http://www.fao.org/ag/AGN/nutrition/ COG_fr.stm
 14. FAO (2016). Food Outlook Biannual report on global food markets. Retrieved from: http://www.fao.org/3/a-i6198e. pdf
 15. Interviews 1-10 (2015). Brazzaville - Ignie, Kongo, March - September 2015.
 16. Kasse, M. (2013). L'industralisation Africaine est Possible. Paris: L'Harmattan.
 17. Kyem, P. K. (2012). Is ICT the panacea to sub-Saharan Africa's development problems? Rethinking Africa's contentious engagement with the global information society. Prog. Dev. Stud., 12(2/3), 231-244. doi: 10.1177/146499341101200309
 18. Morrissey, M. T., Almonacid, S. (2005). Rethinking technology transfer. J. Food Eng., 67(1/2), 135-145. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2004.05.057
 19. Munemo, J. (2013). Examining Imports of Capital Goods From China as a Channel for Technology Transfer and Growth in Sub-Saharan Africa. J. Afr. Bus., 14(2), 106- 116. http://dx.doi.org/10.1080/15228916.2013.804370
 20. Necoechea-Mondragón, H., Pineda-Domínguez, D., Soto- Flores, R. (2013). A Conceptual Model of Technology Transfer for Public Universities in Mexico. J. Technol. Manag. Innov., 8(4), 24-35.
 21. Prakash A., Cassava: International market profile. Background paper for the Competitive Commercial Agriculture in Sub-Saharan Africa (CCAA) Study, http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/257994-1215457 178567/Cassava_Profile.pdf
 22. Rapacki, R., Próchniak, M. (2009). Real beta and sigma convergence in 27 transition countries, 1990-2000, Post- Comm. Econ., 21 (3), 307-326.
 23. Sala-i-Martin, X. X. (1996). Regional cohesion: evidence and theories of regional growth and convergence, Eur. Econ. Rev., 40 (6), 1325-1352.
 24. Silverberg, G., Verspagen, B. (1995). An Evolutionary Model of Long Term Cyclical Variations of Catching Up and Falling Behind. J. Evol. Econ., 5(3) 209-227.
 25. Statoids (2016). Departments of the Republic of Congo (Congo Brazzaville). http://www.statoids.com/ucg.html
 26. Trèche, S. (1996). Tropical root and tuber crops as human staple wood. Congresso Latino Americano de Raizes Tropicals 7-10.10.1996, Sao Pedro, Brazylia. Retrieved from: https://webshares.northseattle.edu/nrizvi/Docs/potatostaplefood.pdf
 27. World Bank (2015). World Development Indicators Database http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source= world-development-indicators.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00207
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu