BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ayinde Opeyemi Eyitayo (University of Ilorin, Nigeria), Bessler David Arnold (Texas A&M University, USA), Oni Femi Emmanuel (University of Ilorin, Nigeria)
Tytuł
Analysis of Supply Response and Price Risk on Rice Production in Nigeria
Zmiany podaży i ryzyko cenowe w produkcji ryżu w Nigerii
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 1 (43), s. 17-24, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Cena produktu, Ryzyko cenowe, Handel produktami rolnymi
Agricultural production, Product price, Price risk, Agricultural trade
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Nigeria
Nigeria
Abstrakt
Podobnie jak w większości krajów afrykańskich, władze Nigerii począwszy od 1986 r. podejmują działania na rzecz liberalizacji rynku rolnego w nadziei, że producenci odpowiednio zareagują na zachęty cenowe wprowadzane kolejnymi reformami. Jak dotąd można jednak odnieść wrażenie, że wdrażane zmiany na rynku spowodowały jeszcze większą niepewność ze względu na rosnące wahania cen. Jednym z celów niniejszego badania jest zatem ustalenie, w jaki sposób podaż ryżu reaguje na ryzyko cenowe w Nigerii oraz opracowanie modelu tego zjawiska. Dane statystyczne dotyczące wielkości krajowej produkcji i importu ryżu obejmują lata 1970-2011. Źródłem danych były: baza danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), biuletyny Federalnego Ministerstwa Rolnictwa, biuletyny statystyczne Centralnego Banku Nigerii oraz Krajowe Biuro Statystyki (NBS). Dane poddano analizie z wykorzystaniem funkcji podaży zrównoważonej, modeli kointegracji i modelu wektorowej autoregresji z rozkładem opróżnień. Wielkość importu ryżu była statystycznie istotna, a zmiany wielkości produkcji następowały między innymi w reakcji na zmiany cen. Jak pokazują wyniki, producenci reagują nie tylko na czynniki cenowe i poza cenowe, lecz także na ryzyko cenowe i kursy walut. Należy zatem koniecznie ograniczyć skutki ryzyka cenowego, tak aby producenci bardziej zdecydowanie reagowali wzrostem podaży, wypełniając w ten sposób lukę w produkcji. (abstrakt oryginalny)

Nigeria, like most African countries, has engaged in agricultural liberalization since 1986 in the hope that reforms emphasizing price incentives will encourage producers to respond. Thus far, the reforms seem to have introduced greater uncertainty into the market given increasing rates of price volatility. This study amongst other things therefore seeks to determine and model the responsiveness of rice supply to price risk in Nigeria. Statistical information on domestic and imported quantities of rice was obtained for 41 years (1970 to 2011) from various sources, such as the Food and Agriculture Organization (FAO) database, Federal Ministry of Agriculture statistical bulletins, Central Bank of Nigeria statistical bulletins and National Bureau of Statistic (NBS). Data were analyzed using equilibrium output supply function, co-integration models, and vector autoregressive distributed lag model. Rice importation was statistically significant and changes in output were also responsive to changes in price. The results indicate that producers are more responsive not only to price and non-price factor but also to price risk and exchange rate. It is therefore imperative to reduce the effects of price risk as to increase the response of producer to supply by bridging the gap in production. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdulai, A., Rieder, P. (1995). The impact of Agricultural price policy on cocoa supply in Ghana: An error correction estimation. J. Afr. Econ., 4(3), 315-335.
 2. Ajetomobi, J. O. (2009). Production Response to Price Risk and Market Liberalization of Nigerian Major Agricultural Crops. Chin. Bus. Rev., 8(1), 67.
 3. Ajetomobi, J. O. (2010). Supply Response, Risk and Institutional Change in Nigerian Agriculture. AERC Res. Pap., 197.
 4. Akanni, K. A., Okeowo, T. A. (2011). Analysis of Aggregate Output Supply Response of Selected Food Grains in Nigeria. J. Stored Prod. Post Harv. Res., 2(14), 266-278.
 5. Amikuzuno, J., Gazali, I., Edward, B. D. (2013). Price Tranmission between Imported and Local Rice Markets in a Liberalised Economy: Are Ghana's Rice Wars Just Much I Do about Nothing? J. Econ. Sust. Dev., 4(20), 1-15.
 6. Anderson, H., Huirne, A. A. (1997). Coping with Risk in Agriculture. Oxon United Kingdom: CAB International.
 7. Anonymous (2008). Jambi dalam Angka.Badan Perencanaandan Pembangunan Daerah.
 8. Ayinde, O. E., Aina, I. V., Babatunde, R. O., Falola, A. (2015). Analysis of Effect of Price Variation on Rice Production in Nigeria (1970-2011). Prod. Agric. Technol. J., 11 (1), 75-82.
 9. Darmawi, H. (2005). Manajemen Risiko. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
 10. Granger, C., Newbold, P. (1974). Spurious regression in economics. J. Econom., 2(1), 222-238.
 11. Ghatak, S., Seale Jr, J. L. (2001). Rice, Risk and Rationality: Supply Response in West Bengal. India Eur. Res. Stud., 5(3-4), 155-169.
 12. Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. J. Econ. Dyn. Cont., 12, 231-254.
 13. Johansen, S. (1995). A statistical analysis of cointegration for I(2) variables. Econ. Theory, 11(1), 25-59.
 14. Keeney, R., Hertel, T. W. (2008). Yield Response to Prices: Implications for Policy Modeling. Working paper no. 08- 13 department of Agricultural Economics, Purdue University. Retrieved Jan 6th 2014 from: http://ageconsearch. tind.io//bitstream/45969/2/08-13.pdf
 15. Mushtaq, K., Dawson, P. J. (2002). Acreage response in Pakistan; a Cointegration Approach. Agric. Econom., 27, 111-131.
 16. Nerlove, M., Bachman, K. L. (1960). The analysis of changes in Agricultural Supply: Problems and Approaches. J. Farm Econ., 42, 531-554.
 17. Nerlove, M. (1958). Distributed lags and estimation of long-run supply and demand elasticities: Theoretical considerations. J. Farm Econ., 40, 301-311.
 18. Rahji, M. A. Y., Adewunmi, M. O. (2008): Market Supply Response and Demand for Local Rice in Nigeria: Implications for Self-Sufficiency Policy. J. Cent. Eur. Agric., 9(3), 567-574.
 19. Saka, J. O., Okoruwa, V. O., Lawal, B. O., Ajijola, S. (2005). Adoption of improve rice varieties among small holder farmers in south western Nigeria. World J. Agric. Sci., 1(1), 42-49.
 20. Tanko, M., Alidu, A. F. (2016). Supply Response of Domestic Rice and Price Risk in Northern Ghana. Am. Int. J. Soc. Sci., 5, 4, 107-115.
 21. Tanko, M., Iddrisu, I., Alidu, A. F. (2016). Determinants of Rice Yield in Northern Region of Ghana, the Role of Policy. Asian J. Agric. Ext. Econ. Sociol., 9(2), 1-11.
 22. Townsend, R., Thirtle, C. (1995). Dynamic Acreage Response: An Error Correction Model for Maize and Tobacco in Zimbabwe. Discussion paper in Development Economics series G2(20). Reading, United Kingdom: University of Reading.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00279
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu