BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamińska Alfreda (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Kształtowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w kontekście ich rozwoju
Forming the Innovative Potential of Enterprises in the Context of Their Development
Źródło
Management Forum, 2017, vol. 5, nr 2, s. 26-32, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Rozwój, Potencjał innowacyjny, Potencjał przedsiębiorstwa, Projekty innowacyjne
Innovations, Development, Innovation potential, Potential of enterprise, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój przedsiębiorstw, podobnie jak regionów czy krajów, determinowany jest poziomem ich potencjału innowacyjnego. Potencjał ten wynika ze zdolności i skłonności przedsiębiorstw do efektywnego i skutecznego zagospodarowywania posiadanych zasobów podczas realizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Celem rozważań podjętych w artykule jest identyfikacja i charakterystyka składników potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w postaci kapitału ludzkiego, materialnego, finansowego, niematerialnego, przyjętej strategii oraz posiadanej struktury organizacyjnej. Wymienione składniki wchodzą we wzajemne korelacje z czynnikami zewnętrznymi i decydują o możliwościach realizacji innowacyjnych procesów. Opierając się na wynikach badań, zwrócono uwagę na istotę zasobów niematerialnych w budowaniu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz zasygnalizowano problemy związane z jego pomiarem.(abstrakt oryginalny)

The development of enterprises, regions and countries is determined by the level of their innovative potential. The innovative potential of enterprises results from the ability and tendency of enterprises to effectively and efficiently manage the existing resources while implementing innovative projects. The objective of considerations made in the article is the identification and characterization of components of the innovation potential of enterprises in the form of human, material, financial and intangible capital, an adopted strategy and an existing organizational structure. Problems related to the measurement of innovative potential of enterprises were addressed too.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beczkiewicz Z., 1968, Ekonomika obrony narodowej, MON, s. 78, za: L. Białoń, Potencjał działalności innowacyjnej [w:] L. Białoń (red.), 2010, Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa, s. 62.
 2. Białoń L. (red.), 2010, Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 3. Galvez D., Camargo M., Rodriguez J., Morel L., 2013, PII - Potential Innovation Index: a tool to benchmark innovation capabilities to international context. "Journal of Technology Management & Innovation", vol. 8(4), 2013, s. 36-45, http://www.redalyc.org/ pdf/847/84729281004.pdf; Data odsłony: 25-06-2016.
 4. Haffer M., 2004, Innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik wzrostu gospodarczego, [w:] M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 337, 350.
 5. Jasiński A.H., 2014, Innowacyjność polskiego przemysłu, 2006-2012: Był postęp czy nie?,[w:] A. Kamińska (red.) Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania, Wydawnictwo Placet, Warszawa, s. 66-67.
 6. Kamińska A., 2011, Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 224-238.
 7. Kamińska A., 2016, Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, Nauki o Zarządzaniu 2016, Nr 1(26), s. 77-90.
 8. Kamińska A., 2017, Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.
 9. Kopaliński W., 1983, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 337.
 10. Kraśnicka T., Ingram T. (red.), 2014, Innowacyjność przedsiębiorstw - koncepcje, uwarunkowania i pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 11. Norek T., 2012, Koncepcja pomiaru potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w oparciu o ścieżkę realizacji procesu innowacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Uniwersytet Szczeciński, s. 127-143.
 12. OECD/Eurostat, 2005, Oslo Manual 2005. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, Paris, s. 145-147.
 13. Pichlak M., 2012, Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 158.
 14. Poznańska K., 1998, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, s. 40.
 15. Poznańska K., Sudoł S. (red.), Duchniewicz S., Jaksa M., Kamińska A., Mikosik P., Wójcik-Kośla D., 2016, Warunki zdynamizowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Raport z realizacji grantu Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, WSM w Warszawie, Warszawa.
 16. Schumpeter J.A., 1960, Teoria wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 104.
 17. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., 2000, Zarządzanie firmą innowacyjną, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 18. Sosnowska A., 2008, Czynniki kształtujące konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po roku 2004, [w:] A. Sosnowska, S. Łobejko (red.), Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 18-21
 19. Sosnowska A., 2014, Strategia przekształcania małych i średnich przedsiębiorstw w firmę innowacyjną, [w:] A. Kamińska (red.) Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania, Wydawnictwo Placet, Warszawa, s. 18-19.
 20. Stankiewicz J., Moczulska M., 2010, Czy nastąpiły zmiany w kulturze proinnowacyjnej w badanych przedsiębiorstwach? [w:] K. Jaremczuk, Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, s. 49.
 21. Tidd J., Bessant J., 2011, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wolters Kluwer Business, s. 151.
 22. Wang C.L., Ahmed P.K., 2004, The Development and Validation of the Organisational Innovativeness Construct Using Confirmatory Factor Analysis, "European Journal of Innovation Management", vol. 7, nr 4., s. 303-313, https://repository.royalholloway.ac.uk/file/ ae467650-fbe0-797a-008e-e1db36432da1/1/Wang%20C%20 EJIM-Org%20Innovativeness%20final.pdf; Data odsłony: 18-09- 2016.
 23. Zastempowski M., 2010, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 24. Żołnierski A., 2005, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0025
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/mf.2017.2.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu