BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszkiewicz Nelly (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Tradycyjna versus przyspieszona internacjonalizacja przedsiębiorstw z branż high-tech : wyniki badań empirycznych
Traditional Versus Rapid Internationalization of High-Tech Firms : Results of Investigation
Źródło
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 1 (65), cz. 1, s. 164-175, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Challenges of Entrepreneurship
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Przemysł wysokich technologii, Przegląd literatury, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Enterprise internationalization, High-tech industry, Literature review, Enterprises study, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F23, D21
summ., streszcz., Artykuł powstał w ramach projektu badawczego OPUS 6 pt. "Wzorce internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach high-tech" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr umowy 2013/11/B/HS4/02135) w latach 2014-2017
Abstrakt
Dyskusja na temat roli i znaczenia czasu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw należy do głównego nurtu badań w obszarze umiędzynarodowienia. W literaturze zjawisko tzw. wczesnej i szybkiej internacjonalizacji zostało zauważone już na początku lat 80. XX wieku, a intensywny rozwój badań tego fenomenu rozpoczął się dekadę później i trwa do dzisiaj. Od kilku lat również w Polsce rośnie udział tzw. przedsiębiorstw born global, które rozpoczynają działalność na rynkach międzynarodowych wkrótce po utworzeniu. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia tempa procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw z perspektywy dwóch głównych podejść teoretycznych oraz jego empiryczna weryfikacja. Artykuł obejmuje przegląd literatury przedmiotu oraz wyniki badań 263 umiędzynarodowionych przedsiębiorstw produkcyjnych działających w branżach zaawansowanych technologii na terytorium Polski. W podsumowaniu artykułu, wskazano na dalsze kierunki badań. (abstrakt oryginalny)

The discussion on the role and importance of time in the process of internationalization of firms belongs to the mainstream of research in the field of internationalization. In the literature, the phenomenon of early and rapid internationalization was noticed in the early 1980s; however, the intensive development of the research into this phenomenon began a decade later and continues today. For several years in Poland, the share of early internationalized firms has been growing. These firms start their international activities almost from their inception. The main objective of the article is to present the pace of the internationalization process of firms from the perspective of two major theoretical approaches and its empirical verification. The article includes the literature review as well as the results of a survey conducted among 263 high-tech production firms from Poland. In the summary of the article, future directions of research are pointed out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bjorgum, O., Moen, O. i Madsen, T.K. (2013). New Ventures in an Emerging Industry: Access to and Use of International Resources. International Journal of Entrepreneur- ship and Small Business, 20(2), 233-253.
 2. Busenitz, L.W. i Barney, J.B. (1997). Differences between Entrepreneurs and Managers in Large Organizations: Biases and Heuristics in Strategic Decision-Making. Journal of Business Venturing, 12(1), 9-30, http://dx.doi.org/1016/S0883-9026(96)00003-1.
 3. Coviello, N. (2015). Re-thinking Research on Born Globals. Journal of International Business Studies, 46(1), 17-26, http://dx.doi.org/1057/jibs.2014.59.
 4. Daszkiewicz, N. (2004). Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Gdańsk: Scientific Publishing Group.
 5. Daszkiewicz, N. (2015). Internationalisation of Born Globals from The Theoretical Perspective. Problemy Zarządzania, 13 (51), s. 70-81, http://dx.doi.org/10.7172/1644- 9584.51.6.
 6. Daszkiewicz, N. (2016). Internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w branżach hightech. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Daszkiewicz, N. i Wach, K. (2013). Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 8. Duliniec, E. (2011). Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne. Gospodarka Narodowa, (1-2).
 9. Gabrielsson, M., Kirpalani, V.H.M., Dimitratos, P., Solberg, C.A. i Zucchella, A. (2008). Born Globals: Propositions to Help Advance the Theory. International Business Review, 77(4), 385-401, http://dx.doi.Org/10.1016/j.ibusrev.2008.02.015.
 10. Jarosiński, M. (2013). Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 11. Johanson, J. i Wiedersheim-Paul, F. (1975). The Internationalization of the Firm - Four Swedish Cases 1. Journal of Management Studies, 12(3), 305-323, http://dx.doi. org/10.1111/j.1467-6486.1975. tb00514.x.
 12. Kazlauskaite, R., Autio., E, Sarapovas, T., Abramavicius, S. i Gelbüda, M. (2015). The Speed and Extent of New Venture Internationalisation in the Emerging Economy Context. Entrepreneurial Business and Economic Review, 3(2), 41-52, http://dx.doi. org/10.15678/EBER.2015.030204.
 13. Kosała, M. (2015). Innovation Processes as a Stimulant of Internationalisation Process of Firms. Entrepreneurial Business And Economics Review, 3(2), 65-84, http://dx.doi. org/10.15678/EBER.2015.030206.
 14. McDougall, P.P. i Oviatt, B.M. (1994). Explaining the Formation of International New Ventures: The Limits to Theories from International Business Research. Journal of New Business Venturing, 9, http://dx.doi.org/10.1016/0883-9026(94)98017-5.
 15. OECD. (2008). Working Party on International Trade in Goods and Trade in Services Statistics Reviewing the Nomenclature for High-Technology Trade - the Sectoral Approach. Paris: OECD.
 16. Pawęta, E. (2015). Entrepreneur-related Constructs Explaining the Emergence of Born Global Firms: A Systematic Literature Review. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(4), 11-36, http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030403.
 17. Ratajczak-Mrozek, M. (2011). Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii. Przegląd Organizacji, (2).
 18. Skala, A. (2014) Nowa Metoda Identyfikacji Przedsiębiorstw Wysokiej Technologii na Przykładzie Warszawy. Modern Management Review, XIX(21), 109-127, http://dx.doi. org/10.7862/rz.2014.mmr.2.
 19. Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Wach, K. (2015a). Entrepreneurial Orientation and Business Internationalisation Process: The Theoretical Foundations of International Entrepreneurship. Entrepreneurial Business and Economic Review, 3(2), 10-24, http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030202.
 21. Wach, K. (2015b). Incremental versus Rapid Internationalisation of Poland: Results of Exploratory Investigation from Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(4), 37-48, http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030403.
 22. Wach, K. i Whermann, C. (2014). Entrepreneurship in International Business: International Entrepreneurship as the Intersection of Two Fields (chapter 1). In: A.S. Gubik i K. Wach K. (eds), International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries. Miskolc: University of Miskolc.
 23. Wojnicka, E, Klimczak, P., Wojnicka, M. i Dąbkowski J. (2006). Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku. Warszawa: PARP.
 24. Zahra, S.A. (2005). A Theory of International New Ventures: A Decade of Research. Journal of International Business Studies, 36(1), 20-28, http://dx.doi.org/1057/palgrave. jibs.8400118.
 25. Zahra, S.A. i George, G. (2002). International Entrepreneurship: The Current Status of the Field and Future Research Agenda. In: MA. Hitt, R.D. Ireland; S.M. Camp i D.L Sexton (eds). Strategie Entrepreneurship: Creating a New Mindset. Oxford: Blackwell.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.65.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu