BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żminda Tomasz (Politechnika Lubelska), Bis Jakub (Politechnika Lubelska), Sobotka Bartosz (Syntea SA, Lublin)
Tytuł
Mnożnikowe efekty zaopatrzeniowe na przykładzie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
Supply Multiplier Effects on the Example of the Lublin Subzone of the Euro-Park Mielec Special Economic Zone
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 4, s. 34-44, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Popyt konsumpcyjny, Zaopatrzenie, Rozwój lokalny
Special economic zones, Consumption demand, Supply, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Euro-Park Mielec
Abstrakt
W artykule przedstawiono metodę szacowania wielkość zaopatrzeniowego efektu mnożnikowego. Zaprezentowano jej zastosowanie na przykładzie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, przy założeniu wykorzystania danych głównie z zasobów dostępnej statystyki publicznej. Zaprezentowana metoda może mieć charakter aplikacyjny dla decydentów jednostek samorządu terytorialnego, którzy rozważają stosowanie narzędzi polityki gospodarczej (tworzenie specjalnych stref ekonomiczny). (abstrakt oryginalny)

The article presents author's method for estimating the size of the supply multiplier effects. The paper includes example of the method's application based on the Lublin Subzone of the Euro-Park Mielec Special Economic Zone, assuming the use of data mainly from the resources available to public statistics. Proposed method can be applied by local government decision makers who are considering (as instrument of economic policy) the establishment of special economic zones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak, A.A. (2009). Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 2. Bazydło, A., Smętkowski, M. (2012). Specjalne strefy ekonomiczne - światowe zróżnicowanie instrumentu. W: E. Kryńska (red.). (2000). Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Za: Żak D., Prawne uwarunkowania funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. W: T. Tokarski, G. Wilk-Jakubowski, T. Misiak (red.). (2012). Makroekonomiczne zróżnicowanie rozwoju województwa podkarpackiego. Kielce: Wydawnictwo Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód.
 3. Bis, J., (2010). Prognoza wpływu podstrefy Lublin na budżet miasta Lublin na tle 15-letnich doświadczeń funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. W: A. Arent (red.) (2010). Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 4. Budzanowski, K. (2008). Ekonomiczne problemy handlu międzynarodowego. Kraków: Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.
 5. Budżety gospodarstw domowych w woj. lubelskim 2008 (2009, 2010, 2011, 2012). Urząd Statystyczny w Lublinie.
 6. Domański, В., Gwosdz, K. (red.). (2005). Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Kraków-Mielec: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 7. Domański, В., Gwosdz, K., (2008). Efekty mnożnikowe w rozwoju lokalnym i regionalnym. W: J. Parysek, T. Stryjakiewicz, Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 8. Guangwen, M. (2003). The Theory and Practice of Free Economic Zones: a Case Study of Tianjin, Peaople's Republic of China. Heidelberg: Ruprecht-Karls University of Heidelberg.
 9. GUS. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, za okresy I-XII, (2012, 2013, 2014). Warszawa.
 10. Haywood, R.C. (2004). Free Zones in the Modern World. Colorado: World Export Processing Zones Association. The Flagstaff Institute.
 11. http://www.lublin.eu/Specjalna_Strefa_Ekonomiczna-l-298-3-347.html.
 12. https://bdl.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych, GUS.
 13. Kiedroń, К., Pogorzelski, К. (2011). Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Raport z badania ankietowego przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Strukturalnych.
 14. Kolczyński, M., Wojtasik, W. (2010). Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce. Katowice: Towarzystwo Inicjatyw Naukowych.
 15. Korenik, S. (1998). Uwarunkowania ekonomiczne tworzenia specjalnych stref ekonomicznych. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 785. Wrocław: Wydawnictwo AE.
 16. Kozaczka, M. (2008). Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995-2007. Lublin - Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie. Wydawnictwo KUL.
 17. Micek, G., Działek, J., Górecki, J. (2010). Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 18. Micek, G. (2010). Oddziaływanie firm transportu pasażerskiego na rozwój krakowskiego obszaru metropolitalnego. Kraków: "Prace Geograficzne", zeszyt 124. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 19. Rocznik Statystyczny województwa lubelskiego (2008, 2009, 2010, 2011, 2012). Urząd Statystyczny w Lublinie.
 20. Smoleń, M., Urban, L. (2010). Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw i regionów w warunkach spowolnienia gospodarczego w polskiej gospodarce. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt (2).
 21. Stryjakiewicz, T. (red.). (2004). Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie Glaxo SmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe.
 22. Typa, M. (2013). Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako stymulator konkurencyjności regionów. Oficyna Wydawnicza SGH. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, (13).
 23. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Dz. U. z 1997 г., nr 42, poz. 274 z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz. U. z 2003 г., nr 203, poz. 1966.
 25. Wiedermann, К. (2008). Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prace Komisji Geografii Przemyślu PTG, (11).
 26. World Investment Report. (2002). Transnational Corporations and Export Competitiveness. New York and Geneva: UNCTAD.
 27. Zminda, Т., Bis, J., Sobotka, В., Sagan, M, Cisło, M. (2016). Funkcjonowanie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w latach 2007-2014. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu