BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kramarz Marzena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Modele współdziałania w sieci - aktorzy i uwarunkowania
Models of Cooperation in Network - Actors and Conditioning
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 235-249, tab., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Powiązania sieciowe, Hutnictwo
Business models, Network relationships, Metallurgy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na strukturę sieci, w tym zwłaszcza podjęcie decyzji o modelu współdziałania, wpływ ma szereg czynników. W artykule zestawiono wyniki badań w zakresie klimatu kooperacji, modeli współdziałania w sieciach dostaw oraz modeli przedsiębiorstw kooperujących w sieciach dostaw. Szczególną uwagę poświęcono modelowi przedsiębiorstwa centralnego. Celem badań zaprezentowanych w artykule jest wskazanie zależności pomiędzy klimatem kooperacji a modelami współdziałania kreowanymi przez przedsiębiorstwa centralne sieci dystrybucji wyrobów hutniczych. (fragment tekstu)

Supply chains are becoming more and more complex systems. This results mainly from the development of network relations at individual stages of value adding. The development of relations in supply chains by network relations created at individual stages of the supply chain is an essential dimension of the configuration of the supply chain. The aim of the paper is to propose a methodology for appointing the climate of cooperation and connecting the climate of cooperation with the models of cooperation and business models. The climate of cooperation was defined as the whole of the phenomena which affect making decisions about creation of network relations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czakon W. (2010), Model biznesu operatora a orkiestracja sieci, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. TNOiK, Katowice.
 2. Grabowska M.(2014), Współdziałanie przedsiębiorstw w perspektywie sieciowej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Seria Organizacja i Zarządzanie z. 76, nr 1923, Gliwice.
 3. Jones C., Hesterly W.S., Borgatti S.P. (2007), A general theory of network governance. Exchange conditions and social mechanisms. "Academy of Management Review", No. 22 (4).
 4. Kramarz M. (2012), Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczoną produkcją. Dystrybucja wyrobów hutniczych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice.
 5. Kramarz M., Kramarz W. (2015), Determinanty sieciowości łańcucha dostaw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 382.
 6. Morris L. (2003), Business Model Warfare. The Strategy of Business Breakthroughs, University of Pennsylvania, May.
 7. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.) (2012), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 8. Nowodziński P., Tomski P. (2010), Więzi międzyorganizacyjne w strategii konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 9. Pierścionek Z.(2007), Strategia konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 10. Rasmussen, B. (2007), Business Model and the Theory of the Firm, Working Paper, "Centre for Strategic Economic Studies", Victoria University of Technology.
 11. Saniuk S., Saniuk A., Lenort R., Samolejova A. (2014), Formation and planning of virtual production networks in metallurgical clusters, "Metalurgija", R. 53, No 4.
 12. Schweizer L.(2005), Concept and evolution of the business models, "Journal of General Management", Vol. 31, No. 2.
 13. Smith, W.K., Binns, A. i Tushman, M.L. (2010), Complex Business Models: Managing Strategic Paradoxes Simultaneously, Long Range Planning.
 14. Spyra Z. (2007), Kanały dystrybucji, kształtowanie relacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 15. Tapscott, D. (2001), Rethinking strategy in a networked world: Or why Michael Porter is wrong about the Internet. Strategy + Business, Published: July 1, 2001 / Third Quarter 2001 / Issue 24 (originally published by Booz & Company).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu