BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krenczyk Damian (Politechnika Śląska), Jagodziński Mieczysław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wspomaganie weryfikacji przepływu produkcji w warunkach ograniczeń produkcyjnych poprzez integrację systemów ERP z systemami symulacyjnymi
Verification of Production Flow Subject to Manufacturing Constraints Using ERP and Simulations Systems Integration
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 251-264, rys., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, System symulacyjny, Zarządzanie produkcją
Enterprise Resource Planning (ERP), Simulation system, Production management
Uwagi
summ., Praca została częściowo sfinansowana ze środków projektu BK 213/RAu1/ 2016 t. 9.
Abstrakt
Podczas badań przeprowadzono studium literatury w celu ustalenia stanu wiedzy w badanym obszarze, dokonano analizy wymaganego zakresu modeli danych oraz formatów, a także metod transformacji danych dających są zaimplementować w metodzie generowania modeli półautomatycznie. Jakość generowanych modeli weryfikowana jest m.in. w odniesieniu do kryteriów takich jak kompletność zasobów produkcyjnych, pomocniczych i informacyjnych, parametrów zasobów czy reguł sterujących przepływem. W dalszej części artykułu zaprezentowano zarys proponowanej metody integracji oraz pokazano jej praktyczne zastosowanie. Sformułowano wnioski końcowe oraz pokazano kierunki dalszych prac badawczych. (fragment tekstu)

The ERP and discrete-event simulation systems integration based on datadriven automatic models generation method are presented. The proposed method is also based on a data-driven approach method to automatic generation of models for simulation systems. Due to elimination of the disadvantages associated with cost and time-consuming process of building the simulation models, the proposed method can become an efficient and effective tool to support the planning and verification of the production flow subject to manufacturing and logistics constraints. Developed IT solution allows, among others, to conduct rapid analysis with regard to available quantity and the capacity of transport means, timetable, and the location and capacity of the storage system. Due to the use of the intermediate data model the integration module can be commercialized with practically any ERP or simulation system as well. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bergmann S., Strassburger S. (2010), Challenges for the automatic generation of simulation models for production systems, Konferencja "Summer Computer Simulation Conference", Ottawa.
 2. Cheng W., Xiao-Bing L. (2013), Integrated production planning and control: A multi-objective optimization model, "J. of Industrial Engineering and Management", 6(4).
 3. Dai Q.Y., Zhong R.Y. (2009), Real-time Interface between MES and SAP based on middleware, 3 Konferencja "Anti-counterfeiting, Security, and Identification in Communication", Hong Kong.
 4. Fowler J. W., Rose O. (2004), Grand challenges in modeling and simulation of complex manufacturing systems, "Simulation", 80/9.
 5. Heilala J., Montonen J., Jarvinen P. i in. (2010), Developing simulation-based Decision Support Systems for customer-driven manufacturing operation planning, Konferencja Winter Simulation Conference", Baltimore.
 6. Huang Y., Seck M.D., Verbraeck A. (2011), From data to simulation models: component- based model generation with a data-driven approach, Konferencja "Winter Simulation Conference", Phoenix.
 7. Jagodzinski M. (2010), IFS Applications Solutions for the Agile Enterprise, "Applied Computer Science", vol. 6, no 1.
 8. Krenczyk D. (2013), Integracja systemów planowania produkcji z dyskretnymi systemami symulacyjnymi, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 9. Krenczyk D. (2014), Automatic generation method of simulation model for production planning and simulation systems integration, "Advanced Materials Research"; vol. 1036.
 10. Krenczyk D. (2013), RapidSim - software for supporting PPC and DES systems integration, "Selected Engineering Problems", 4/2013.
 11. Liu X., Pang J. (2009), Application of the Integration for ERP and CRM Based on EJB-JMS and XML, Sympozjum "Computer Network and Multimedia Technology", Wuhan. 1-4.
 12. Nordgren W. B. (1995), Steps for proper simulation project management, Konferencja "Winter Simulation Conference", Arlington.
 13. Piasecka-Głuszak A. (2012), Maksymalna minimalizacja, "Kaizen", nr 4/2012. s.64-71.
 14. Pidd M. (1992), Guidelines for the design of data driven generic simulators for specific domains, "Simulation", 59(4).
 15. Rashid A, Tjahjono B. (2016), Achieving manufacturing excellence through the integration of enterprise systems and simulation, "Production Planning & Control", Vol 27.
 16. Wang J., Chang Q., Xiao G. i in. (2011), Data driven production modeling and simulation of complex automobile general assembly plant, "Computers in Industry", 62 (7).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu