BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chluska Jolanta (Politechnika Częstochowska), Czuba-Kulisińska Beata
Tytuł
Rola audytu wewnętrznego w procesach zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, 2016, s. 153-160, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Zarządzanie ryzykiem, Audyt wewnętrzny, Studium przypadku
Public finance, Risk management, Internal audit, Case study
Abstrakt
Artykuł charakteryzuje procesy audytu wewnętrznego w kontekście zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym. Celem artykułu jest wskazanie roli, jaką pełni audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem działalności podmiotów sektora publicznego. Przedmiotem analiz są możliwości, jakie daje audyt wewnętrzny w kategoriach kosztów i korzyści zarządzania ryzykiem. Podmiotem rozważań są szeroko rozumiane jednostki sektora finansów publicznych, a w zakresie studium przypadku jednostka samorządu terytorialnego - gmina. Jako narzędzia badawcze wykorzystano analizę literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz studium przypadku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Barankiewicz T., Szczot J., Standardy etyczne praktyki audytu wewnętrznego, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych L1BROPOLIS, Lublin 2015.
 2. Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, Dz.U. MF, poz. 56.
 3. Łęgowik-Świącik S., Polemika z uwagami Ministerstwa Finansów w sprawie wdrażania kontroli zarządczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 718, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 532, Szczecin 2012.
 4. Martyniuk O., Ocena zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce - wyniki badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 833, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 72, Szczecin 2014.
 5. Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2014, www.mf.gov.pl (dostęp: 4.03.2016).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.09.2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, Dz.U. z 2015 r., poz. 1480.
 7. Szczepankiewicz E., Funkcje oraz zadania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] E. Szczepankiewicz i in., Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 8. Szymańska H., Ogólne zagadnienie audytu wewnętrznego [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Difin, Warszawa 2012.
 9. Tatoj M., Ocena ryzyka na potrzeby audytu wewnętrznego jednostek sektora polskich finansów publicznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 53(109), SKwP, Warszawa 2009.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
 11. Zarządzanie ryzykiem. Informacje ogólne, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, 2011 (dostęp: 4.03.2016).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu