BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paliga Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Flor Ewa
Tytuł
Audyt wewnętrzny narzędziem weryfikującym system podatkowy w gminie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, 2016, s. 161-170, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Budżet gminy, Audyt wewnętrzny, Podatki lokalne
Public finance, District budget, Internal audit, Local taxes
Abstrakt
Głównym źródłem finansowania w gminach są wpływy z podatków lokalnych. Mają one kluczowe znaczenie dla samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Gminom zostały przekazane uprawnienia, tzw. władztwa, w zakresie kształtowania lokalnych obciążeń podatkowych. Przyznany zakres władztwa podatkowego może jednak narażać jednostki na utratę stabilności finansowej. Bardzo ważnym elementem weryfikacji oraz oceny budżetu gminy, a co za tym idzie stabilności finansowej gminy, jest audyt wewnętrzny. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze". Celem artykułu jest wskazanie wpływu władztwa podatkowego gmin na ich stabilność finansową, a także atrakcyjność inwestycyjną na przykładzie podatku od środków transportowych oraz przedstawienie roli audytu wewnętrznego jako narzędzia wspomagającego prawidłową realizację polityki podatkowej samorządu gminy. W drugiej części artykułu wskazano, jak narzędzie audytu wewnętrznego może zostać wykorzystane, aby gmina była atrakcyjna dla inwestorów przy jednocześnie jak najmniejszym "uszczerbku" na budżecie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak J., Jak władze gminy mogą wykorzystywać funkcje pozafiskalne podatków i opłat lokalnych do wspierania rozwoju regionalnego [w:] A. Pomorska (red.), Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 2. Będzieszak M., Władztwo dochodowe i dochody gmin w sytuacji spowolnienia gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 646, Szczecin 2010.
 3. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa 2004.
 4. Deloitte, Zarządzanie ryzykiem jako element podnoszenia wartości organizacji i budowy ładu korporacyjnego, Warszawa 2008.
 5. Deloitte, The Risk Inteligent Chief Executive, Warszawa 2005.
 6. Dublaszewski M., Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, http://samorzad.infor.pl/sektor/finase/rachunkowosc_budzetowa/artykuly/ 388592,zarządzanie_ryzykiem_w_sektorze_publicznym/html (dostęp: 20.03.2011).
 7. Dziadosz M., Gąsior U., Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa, WEMA, Warszawa 2007.
 8. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008.
 9. Jennison B., Ministerstwo Finansów RP, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Strona internetowa Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl/ _files_/koordynacja_kontroli_finansowej_i_audytu_wewnetrznego/metodyka/zarzadzanie_ryzykiem_w_sektorze_publicznym.pdf (dostęp: 20.02.2011).
 10. Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2010.
 11. Klimczak K.M., Zarządzanie ryzykiem, Strona internetowa http://kmklim.republika.pl/ekonomi/riskmana.html (dostęp: 31.03.2011).
 12. Klimczak K.M., Pikos A.M., Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, "Przegląd Organizacji", nr 12/2010.
 13. Kwiecień I., Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 14. McNamee D., Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2003.
 15. Ministerstwo Finansów, Ocena ryzyka audytu, studium przypadku. Ćwiczenie, materiał niepublikowany, Warszawa 2007.
 16. Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości, Pomarańczowa księga. Zarządzanie ryzykiem - zasady i koncepcje, Londyn 2004.
 17. Ministerstwo Finansów, Definicja audytu wewnętrznego. Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, Tłumaczenie na język polski. Polish language translation, The Institut of Internal Auditors, Warszawa 2011.
 18. Ministerstwo Finansów, Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007.
 19. Ministerstwo Finansów, Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
 20. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 21. Przygodzka R., Władztwo podatkowe a stabilność finansowa gmin, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 40 (4/2014).
 22. Skica T., Kiebała A., Wołowiec T., Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych, "Studia Regionalne i Lokalne", nr2(44)/2011.
 23. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.
 24. Wojdylak-Sputowska Z., Sputowski A.J., Audyt wewnętrzny dochodów Jednostki Samorządu Terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2008.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu