BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczyńska-Chałada Marzena (Politechnika Śląska), Furman Joanna (Politechnika Śląska), Kamiński Piotr (Politechnika Śląska)
Tytuł
Usprawnienie logistyki produkcji z wykorzystaniem analizy FMEA - studium przypadku
An Improvement of the Production Logistics with the Application of the FMEA Analysis - Case Study
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 279-292, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Analiza przyczyn i skutków wad, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Studium przypadku
Failure mode and effects analysis (FMEA), Production enterprise, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest usprawnienie logistyki produkcji z wykorzystaniem analizy FMEA w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Przeprowadzenie analizy pozwoliło zidentyfikować wady występujące w trakcie procesu produkcyjnego wytwarzanych wyrobów oraz przyczyny ich powstawania. Obliczenie liczby priorytetowej LPR, czyli określenie wady krytycznej, pozwoliło wskazać, na którą wadę należy zwrócić największą uwagę i wyeliminować w pierwszej kolejności. W niniejszym opracowaniu źródłem danych były informacje udostępnione przez przedsiębiorstwo oraz obserwacje realizowanych procesów. (fragment tekstu)

The production logistics may be defined as a system based on an integrated concept of separated materials flows at proper time to proper place in proper amount and quality in order to optimise completion of tasks and production processes. The development of the production logistics created specialised methods (Kanban, Just in Time, FMEA), systems (MRP, MRP II), ideas (Lean Production) which allow an effective logistical management in production. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burchart-Korol D, Furman J. (2007), Zarządzanie produkcją i usługami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 2. Crosby Ph. B. (1997), The absolutes of leadership, Crosby Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 3. Gajdzik B., Kuczyńska-Chałada M., Sosnowski R. (2011), Organizacja i zarządzania w przemyśle, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 4. Hamrol A. (2008), Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa.
 5. Huber Z. (2007), Analiza FMEA procesu, Złote Myśli, Gliwice
 6. Muhlemann A.P., Oakland K.G., Lockyer K.G. (2001), Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa.
 7. Nowakowski T (2010), Logistyka produkcji, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 8. Pfohl H. Ch. (2001), Systemy logistyczne: podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 9. Pisz I., Sęk T., Zielecki W. (2013), Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Skrzypek E. (2005), Wpływ zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstwa w warunkach Unii Europejskiej, "Problemy jakości", nr 11.
 11. Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, teorie i praktyka zarządzania, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 12. Szymonik A. (2012), Logistyka produkcji, Difin, Warszawa.
 13. Zymonik Z. (2003), Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 14. Żemigała M. (2010), Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Placet, Warszawa, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu