BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maćkowiak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ocena gospodarowania środkami trwałymi na przykładzie Zespołów Szkół w Tychach
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, 2016, s. 171-180, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Zakłady budżetowe, Gospodarowanie środkami trwałymi
Public finance, Budgetary establishment, Fixed assets management
Kraj/Region
Tychy
Tychy
Abstrakt
Od 1 stycznia 1995 r. obowiązuje ustawa o rachunkowości, która reguluje zakres rachunkowości. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych obok ustawy o rachunkowości wprowadzono przepisy szczegółowe. W pierwszym etapie było to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.07.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządów terytorialnych oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Nowelizacja ustawy o rachunkowości, a także nowelizacja ustawy o finansach publicznych spowodowała potrzebę zmian w zakresie powyższego rozporządzenia, stąd obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, w zakresie środków trwałych, zobowiązane są do stosowania zapisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów. W przypadku wartości minimalnej środków trwałych czy też stawki amortyzacji jednostki te posiłkować się muszą zapisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Krawczyk T., Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych, Biblioteka Finanse Publiczne, Presscom, Wrocław 2011.
  2. Rup W., Nowe zasady rachunkowości budżetowej, ODDK, Gdańsk 2011.
  3. Świderek I., Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym, www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/ksiegowania-w-ukladzie-problemowym-fragment.pdf.
  4. Walczak M., Kowalczyk M., Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Difin, Warszawa 2012.
  5. Zysnarska I., Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, ODDK, Gdańsk 2011.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu