BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marek-Kołodziej Katarzyna (Politechnika Opolska), Łapuńka Iwona (Politechnika Opolska)
Tytuł
Dobór odpowiedniej struktury źródeł finansowania dużego przedsięwzięcia logistycznego z wykorzystaniem metody AHP
Selection of Funding Sources of Large Logistics Project
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 315-329, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Analityczny proces hierarchiczny, Źródła finansowania, Projekty logistyczne
Analytic Hierarchy Process (AHP), Source of financing, Logistics projects
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobu doboru odpowiedniej struktury finansowania przedsięwzięcia logistycznego obejmującego budowę elektrociepłowni gazowej o mocy elektrycznej 10 MWe i mocy cieplnej 8,6 MWe wraz z niezbędną infrastrukturą w zakresie sieci cieplnej, elektroenergetycznej i gazowej. W związku z tym, że dobór odpowiednich źródeł finansowania przedsięwzięć logistycznych wymaga przeprowadzenia analizy czynników ilościowych i jakościowych, do wyboru źródeł wykorzystano wielokryterialną metodę hierarchicznej analizy problemu decyzyjnego (AHP). (fragment tekstu)

The aim of the paper is to present the selection results of the funding sources of the logistics project. Case study analysis is illustrated with an example of a gas power plant construction with an electrical capacity of 10 MWe and thermal power of 8.6 MWe with infrastructure in the field of heating network, electricity and gas network. AHP method was used because in the selection of the funding sources of logistics projects it is necessary to analyze the factors measurable and immeasurable. The analysis of the case study shows that the best solution to the selection problem of funding sources of logistics project is to use the greatest extent foreign capital, which is also confirmed by numerous studies of other authors. The use of foreign capital to finance logistics projects has a significant impact on the growth of the profitability of investment (project). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BBJ Polska (2003), Studium wykonalności, Wydawnictwo Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 2. Bielawska A. (2002), Finanse przedsiębiorstw, repetytorium, przykłady i zadania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 3. Chęciński S. (2015), Źródła finansowania inwestycji w polskich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, t. 1, nr 74.
 4. Czechowski L., Dziworska K., Gostkowska-Drzewicka T. i in. (1996), Projekty inwestycyjne, finansowanie, metody i procedury oceny, Wydawnictwo ODDK Gdańsk.
 5. Downarowicz O., Krause J., Sikorski M. i in. (2000), Zastosowanie metody AHP do oceny i sterownia poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk.
 6. Dziedzic D., Szymańska A.I. (2011), Marketing transakcji a marketing relacji, "Zeszyty Naukowe WSEI w Krakowie", nr 7.
 7. Fabisiak L., Ziemba P. (2011), Wybrane metody analizy wielokryterialnej w ocenie użytecznej serwisów internetowych, "Zeszyty Uniwersytetu Szczecińskiego", Studia Informatica, nr 28.
 8. Grzywacz J. (2012), Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 9. Jaworski J. (2007), Dobór źródeł finansowania inwestycji rzeczowych w małym przedsiębiorstwie, "Rachunkowość", nr 6.
 10. Krawiec F. (2009), Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa.
 11. Krzemińska D. (2002), Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 12. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. (2000), Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa.
 13. Łapuńka I., Pisz I. (2014), Wariantowe szacowanie czasu i kosztu w projektach logistycznych, "Logistyka", nr 4.
 14. Pisz I., Marek-Kołodziej K., Skomudek W. (2013), Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych - studium przypadku, [w:] Staniewska E., Gorska M. (red.), "Doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych", Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 15. Rogowski W. (2013), Rachunek efektywności inwestycji, Wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Wolters Kluwer, Kraków.
 16. Rydarowska-Kurzbauer J. (2013), Źródła finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Studia Ekonomiczne", nr 156, Systemy gospodarcze i ich ewolucja: aspekty mikro- i mezoekonomiczne.
 17. Sadowska M. (2014), Źródła finansowania inwestycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Ekonomiczne Problemy Usług, nr 111, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma.
 18. Saaty T.L. (2013), Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process, Vol. VI of the AHP Series, University of Pittsburgh, RWS Publications, Pittsburgh, PA.
 19. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowcach, PWN, Warszawa.
 20. Szot-Gabryś T. (2011), Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe, Difin, Warszawa.
 21. Szymaczek M. (2008), AHP pomoże podjąć decyzje, Akademia Wiedzy BBC, [online] www.bcc.com.pl/akademia, dostęp: 15 czerwiec 2016.
 22. Toffler A. (2006), Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 23. Tułecki A., Król S. (2007), Modele decyzyjne z wykorzystaniem metody analytic hierarchy proces (AHP) w obszarze transportu, "Problemy Eksploatacji", nr 2.
 24. Wachstiel Ł. (2013), Zastosowanie metody AHP do wyboru optymalnego zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią, "Studia Ekonomiczne", nr 159, Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu