BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszkiewicz Nelly (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez sieci. Wyniki badań ankietowych
Internationalization of Firms Through Networks - Empirical Results
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 19-30, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Podejście sieciowe, Sieci międzynarodowe
Enterprise internationalization, Network approach, International networks
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F23, L14
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie wpływu funkcjonowania przedsiębiorstw w sieciach na intensywność ich internacjonalizacji. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych teorii internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przegląd ten jest punktem wyjścia do wyjaśnienia miejsca i znaczenia podejścia sieciowego (network approach) w wyjaśnianiu procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Następnie opisano podejście sieciowe, przywołując zarówno konceptualizacje teoretyczne, jak i wyniki badań. W części empirycznej przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego na próbie losowej 263 przedsiębiorstw wysokich technologii (high-tech) działających na terytorium Polski. W zakończeniu artykułu wskazano możliwe dalsze kierunki badań.(abstrakt oryginalny)

The article presents network approach towards internationalization of firms. The article is a both theoretical and empirical. In the theoretical part it presents the most important theories of the internationalization of enterprises and their evolution, focusing in particular on network approach towards internationalization. In the empirical part it presents the results of research carried out on 263 Polish high-tech internationalized enterprises. The research was done by using a questionnaire and CATI interviews (called. Computer Assisted Telephone Interviewing). Calculations were made by using Statistica® EN v. 10. In the summary of the article, the future directions of research are pointed out.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17, No. 1, s. 99-120.
 2. Daszkiewicz N. (2004), Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, SPG, Gdańsk.
 3. Daszkiewicz N. (2008), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji (rozdz. 6) [w:] N. Daszkiewicz (red.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, PWN, Warszawa.
 4. Daszkiewicz N. (2014a), Internationalisation of Firms through Networks - Empirical Evidence from Poland [w:] A.S. Gubik, K. Wach (red.), International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries, University of Miscolc, Miscolc, s. 57-68.
 5. Daszkiewicz N. (2014b), Przedsiębiorczość międzynarodowa jako nowy obszar badań w teorii internacjonalizacji [w:] A. Budnikowski, A. Kuźnar (red.), Nowe Procesy w Gospodarce Światowej: Wnioski dla Polski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 207-220.
 6. Daszkiewicz N. (2015), Internationalisation of Born Globals from the Theoretical Perspective, "Problemy Zarządzania", t. 13, nr 1(51), s. 70-81.
 7. Daszkiewicz N. (2016), Internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w branżach high-tech, PWN, Warszawa.
 8. Daszkiewicz N., Wach K. (2013), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 9. Ellis P. (2000), Social Ties and Foreign Market Entry, "Journal of International Business Studies", Vol. 31, No. 3, s. 443-469.
 10. Ellis P., Pecotich A. (2001), Social Factors Influencing Export Initiation in Small and Medium-Sized Enterprises, "Journal of Marketing Research", Vol. 38, No. 1, s. 119-130.
 11. Gorynia M., Jankowska B. (2007), Teorie internacjonalizacji, "Gospodarka Narodowa", nr 10, s. 21-44.
 12. Hollensen S. (2007), Global Marketing: A Decision-Oriented Approach, wyd. IV, Pearson Education, Harlow.
 13. Johanson J., Vahhlne J.-E. (2009), The Uppsala Internationalization Process Model Revised: From Liability of Foreigness to Liability of Outsidership, "Journal of International Business Studies", Vol. 40, No. 9, s. 1411-1431.
 14. Johanson J., Mattsson L.-G. (1987), Interorganizational Relations in Industrial Systems: A Network Approach Compared with the Transaction Cost Approach, "International Studies of Management & Organization", Vol. 17, No. 1.
 15. Johanson J., Vahlne J.-E. (1977), The Internationalization Process of the Firm - A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, "Journal of International Business Studies", Vol. 8, No. 1.
 16. Ojala A. (2009), Internationalization of Knowledge-Intensive SMEs: The Role of Network Relationships in the Entry to a Psychically Distant Market, "International Business Review", Vol. 18, Issue 1, s. 50-59.
 17. Penrose E.T. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, John Wiley, New York.
 18. Wach K. (2012), Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie, PWN, Warszawa.
 19. Wach K. (2015). Entrepreneurial Orientation and Business Internationalisation Process: The Theoretical Foundations of International Entrepreneurship, "Entrepreneurial Business and Economics Review", Vol. 3, No. 2, s. 9-24.
 20. Wach K., Whermann C. (2014), Entrepreneurship in International Business: International Entrepreneurship as the Intersection of Two Fields (chapter 1) [w:] A.S. Gubik, K. Wach (red.), International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries, University of Miskolc, Miskolc.
 21. Witek-Hajduk M. (2014), Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, "Marketing i Rynek", nr 7.
 22. Zain M., Ng S.I. (2006), The Impacts of Network Relationships On SMEs Internationalization Process, "Thunderbird International Business Review", Vol. 48, Issue 2.
 23. Zhou L., Wu W.-P., Luo X. (2007), Internationalization and the Performance of Born-Global SMEs: The Mediating Role of Social Networks, "Journal of International Business Studies", Vol. 38, Issue 4, s. 673-690.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu