BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molik Edyta (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Dobosz Joanna (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Kordeczka Karolina (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Pęksa Marek (Tatrzański Park Narodowy)
Tytuł
Wypas kulturowy owiec na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego jako przykład gospodarowania zgodnego z zasadami ekorozwoju
Cultural Grazing Sheep in the Tatra National Park as an Example of Management Consistent with the Principles of Sustainability
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2017, nr 1, s. 61-70, tab., bibliogr. s. 69-70
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Ekorozwój, Ochrona krajobrazu, Badania ankietowe, Hodowla zwierząt
Eco-development, Landscape protection, Questionnaire survey, Animal husbandry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kulturowy wypas wielkoobszarowy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego jest formą ochrony górskiego krajobrazu, wyjątkowego ekosystemu spasanych hal, jest także sposobem przekazywania i utrwalania podhalańskich tradycji, ściśle związanych z gospodarką pastwiskową. Celem niniejszej pracy było wykazanie wpływu wypasu kulturowego zarówno na środowisko, jak i na miejscową ludność. Aby uzyskać materiał do analizy, od sierpnia do września 2013 r. przeprowadzono badanie ankietowe wśród baców wypasających na terenie TPN. Ankiety wykazały, że wypas owiec korzystnie wpływa na krajobraz i środowisko, stwarza też szansę aktywizacji społecznej na terenie Podhala. Nie bez znaczenie jest czynnik ekonomiczno-kulturowy, bowiem wypas wielkoobszarowy tworzy miejsca pracy, ubogaca region i wspiera turystykę. (abstrakt oryginalny)

Cultural large area of grazing in the Tatra National Park, is a form of protection of the mountain landscape, unique ecosystem grazing mountain pasture and way of transferring and consolidating the Podhale tradition, closely linked with the economy of pasture. The aim of the study was to demonstrate the impact of grazing on both the cultural environment and on the local population. For this purpose, conducted in the months of August-September 2013 survey of shepherds, which work in the TPN. Surveys have shown that sheep grazing is beneficial to the landscape and the environment. It is also an opportunity for social inclusion in the Podhale. Not without significance is also a factor in the economic and cultural, as large area grazing creates jobs, enriches the region, supports tourism, and a growing number of pastoral events intended to promote both cultural and grazing throughout the Podhale. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernacka, H., Siminska, E., Niedźwiecki, P. (2011). Alternatywne metody wykorzystania owiec. Wiadomości Zootechniczne, 49(3), 59-66.
 2. Bonczar, G. (2006). Regionalne produkty z mleka owczego w kraju i na świecie. W: E. Molik, E. Wierzchoś (red.), Program aktywizacji gospodarczej i ochrony dziedzictwa małopolskich Karpat - OWCA Plus - 2006. Materiały szkoleniowe (s. 23-30). Kraków: Akademia Rolnicza. Instytut Botaniki PAN.
 3. Caballero, R., Riseth, J.A., Labba, N., Tyran, E., Musial, W., Molik, E., Boltshauser, A., Hofstetter, P., Gueydon, A., Roeder, N., Hoffmann, H., Moreira, M.B., Coelho, I.S., Brito, O., Gil, A. (2007). Comparative typology in six European low- intensity system of grassland management. Advances in Agronomy, 96, 351-420. doi: 10.1016/S0065-2113(07)96001- 0
 4. Drożdż, A. (2004). Koncepcja zrównoważonego rozwoju owczarstwa górskiego. W: Z. Mirek, M. Nowak (red.), Miejsce wypasu i gospodarki owczarskiej w koncepcji rozwoju zrównoważonego. Monografia (s. ). Kraków: Akademia Rolnicza. Instytut Botaniki PAN.
 5. Drożdż, A. (2007). Tradycyjne produkty owczarstwa górskiego. W: E. Wierzchoś i in. (red.), Zdrowie i środowisko jako czynniki warunkujące efektywność produkcji owczarskiej. Monografia (s. 47-55). Kraków: Akademia Rolnicza. Instytut Botaniki PAN.
 6. Gąsienica-Chmiel, M. (2001). Z historii pasterstwa tatrzańskiego. Pamiętnik Tatrzańskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 20(1). Tak to jest ten tekst
 7. Gąsienica-Chmiel M. (2001). Tradycje pasterskie w Tatrach i na Podhalu. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, 10.
 8. Mikołajczyk, J., Molik, E., Musiał, W., Tyran, E., Wojewodzic, T., Wierzchoś, E. (2005). Zarządzanie wypasem owiec w Tatrach i na Podhalu - badania mikroekonomiczne. Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement, 22(1), 243-248.
 9. Mirek, Z. (2004). Problemy ochrony różnorodności biologicznej obszarów pasterskich Polski w kontekście rozwoju zrównoważonego. W: Z. Mirek, M. Nowak (red.), Miejsce wypasu i gospodarki owczarskiej w koncepcji rozwoju zrównoważonego. Monografia (s. 7-11). Kraków: Akademia Rolnicza. Instytut Botaniki PAN.
 10. Molik, E., Musiał, W., Tyran, E., Wierzchoś, E. (2005). Communal sheep grazing in the Polish Carpathians. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine, 7(3), 184-188.
 11. Molik, E., Musiał, W., Tyran, E., Wierzchoś, E. (2007). Produkcyjno-ekonomiczne problemy wypasu owiec w regionach Karpat Polskich. Przegląd Hodowlany, 75(2), 21-23.
 12. Molik, E., Wierzchoś, E., Musiał, W., Tyran, E. (2005). Rys historyczny pasterstwa Karpackiego. W: Obrzędowość religijna i wypas kulturowy owiec w Karpatach. Tradycje pasterskie w górach. Historia i dzień dzisiejszy parafii i miejscowości karpackich (s. 7-10). Kraków: Instytut Zootechniki.
 13. Moździerz, Z. (2007). Szałasy tatrzańskie. Pobrane z: https://tpn.pl/filebrowser/files/Foldery/ tatrzanskie _szalasy.pdf.
 14. Mroczkowski, S. (2004). Pielęgnacja krajobrazu za pomocą owiec. Miejsce wypasu i gospodarki owczarskiej w koncepcji rozwoju zrównoważonego. Monografia (s. 39-46). Kraków: Akademia Rolnicza. Instytut Botaniki PAN.
 15. Mroczkowski, S. (2005a). Kształtowanie środowiska naturalnego za pomocą owiec. Przegląd Hodowlany, 73(6), 13-15.
 16. Mroczkowski, S. (2005b). Rola owczarstwa w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W: (s. ). Kraków: Akademia Rolnicza. Instytut Botaniki PAN.
 17. Musiał, W., Mikołajczyk, J., Molik, E., Tyran, E., Wierzchoś, E. (2006). Koszty opłacalności produkcji owczarskiej w analizie statystycznej i scenariuszowej. W: E. Wierzchoś (red.), Wypas wspólnotowy a zdrowie zwierząt. Monografia (s. 161-178). Kraków: Akademia Rolnicza. Instytut Botaniki PAN.
 18. Musiał, W., Molik, E., Tyran, E., Wierzchoś, E. (2005). Organizacja wypasu owiec w Karpatach w aspekcie jego natężenia i skali produkcji. W: Z. Mirek, A. Nikel, W. Paul (red.), Biologiczne i kulturowe aspekty gospodarki owczarskiej. Monografia (s. 115-126). Kraków: Akademia Rolnicza. Instytut Botaniki PAN.
 19. Musiał, W., Wierzchoś, E., Molik, E., Tyran, E. (2004). Badania nad zrównoważonym rozwojem obszarów górskich w aspekcie podtrzymania wypasu kulturowego - wyjściowe problemy badawcze. W: Z. Mirek, M. Nowak (red.), Miejsce wypasu i gospodarki owczarskiej w koncepcji rozwoju zrównoważonego. Monografia (s. 25-32). Kraków: Akademia Rolnicza. Instytut Botaniki PAN.
 20. Tyran, E., Musiał, W., Molik, E. (2004). Economic and environmental benefits of traditional communal sheep grazing system in the Polish Tatra mountains. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine, 6(2), 1, 206-215.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.1.61
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu