BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska-Piątek Agnieszka (Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Innowacyjność przedsiębiorstw rynku TSL w świetle danych statystycznych
Innovativeness of Enterprises on TSL Market in the Light of Statistical Data
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 6, s. 2-9, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Transport, Spedycja, Logistyka
Innovative character, Transport, Freight forwarding, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza innowacyjności przedsiębiorstw rynku usług TSL w Polsce w latach 2012-2014 w zakresie: aktywności innowacyjnej, rodzajów innowacji, nakładów na działalność innowacyjną oraz przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych. Dla jego realizacji przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz badanie typu desk research, w którym wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. W świetle zaprezentowanych wyników potwierdza się pogląd o niskiej innowacyjności przedsiębiorstw TSL. Innowacyjność na tym rynku wyraża się przede wszystkim w innowacjach "miękkich": o charakterze procesowym i organizacyjnym. Zwiastunem pozytywnych tendencji na drodze ku zwiększaniu innowacyjności na tym rynku są rosnące nakłady na działalność innowacyjną. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to analyze of innovativeness of enterprises on TSL market in Poland in the years 2012-2014 with regard to: innovation activity, types of innovation, investments on innovative activity and revenues from sale of innovative products. The defined objective was realized through the analysis of literature and desk research based on Central Statistical Office`s data. In the light of presented results it confirms the view of low innovativeness of enterprises on TSL market. Innovativeness on this market is expressed mainly in "soft" innovation: procedural and organizational. Growing expenditures on innovation activity might be as a herald of positive trends towards increasing innovation on this market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik, A., Piotrowska-Piątek, A., Pomietlorz, M. (2016). Rynek usług TSL w Polsce w latach 2004-2013. Wybrane aspekty ekonomiczne. Handel Wewnętrzny, (1), 172-186.
 2. Dziekoński, K., Chwiećko, J. (2013). Innowacyjność przedsiębiorstw z branży TSL. Economics and Management, (2), 176-193.
 3. GUS (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2014. Warszawa.
 4. GUS (2013a). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r. Warszawa: ZWS.
 5. GUS (2015a). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r. Warszawa: ZWS.
 6. GUS (2013b). Transport - wyniki działalności w 2012 r. Warszawa: ZWS.
 7. GUS (2015b). Transport - wyniki działalności w 2014 r. Warszawa: ZWS.
 8. Gryko-Nikitin, A. (2010). Polski rynek usług TSL w świetle danych statystycznych. Ekonomia i Zarządzanie, 2 (4), 39-48.
 9. Koźlak, A. (2014). Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce z funduszy Unii Europejskiej. Logistyka, (2), 138-146.
 10. Kruczek, M., Przybylska, E., Żebrucki, Z. (2015). Znaczenie innowacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seriaOrganizacja i Zarządzanie, (78), 221-233.
 11. Mańkowski, C. (2012). Polski rynek usług logistycznych wobec kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31 (2), 212-222.
 12. Stawiarska, E. (2014). Innowacje organizacyjne, techniczne, procesowe, marketingowe i finansowe powstałe w klastrach sektora TSL. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, (76), 63-75.
 13. Szyszka, G. (2008). Logistyka w Polsce w latach 2006-2007. W: Nowe wyzwania-nowe rozwiązania. Materiały konferencyjne Polskiego Kongresu Logistycznego. Logistics 2008. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 14. http://form.stat.gov.pl/formularze/2015/passive/PNT-02u.pdf (21.09.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu