BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masłowski Dariusz (Politechnika Opolska), Kulińska Ewa (Politechnika Opolska), Ligęzka Michał (Politechnika Opolska)
Tytuł
System telematyczny wspomagający zarządzanie transportem samochodowym w przedsiębiorstwie Saltrans
Telematics System Supporting Road Transport Management in Enterprise Saltrans
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 331-355, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Telematyka, Transport samochodowy, Global Position System (GPS)
Telematics, Motor transport, Global Position System (GPS)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Saltrans
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wdrożonego systemu telematycznego Poltrack oraz zbadanie wpływu tego systemu na proces zarządzania transportem samochodowym w przedsiębiorstwie Saltrans.
W części empirycznej wykorzystano metody badawcze takie jak: wywiady bezpośrednie z właścicielem przedsiębiorstwa, analiza uzyskanych dokumentów i praca z programem. Zastosowanie tych metod pozwoliło na zbadanie wpływu systemu na proces zarządzania transportem samochodowym w przedsiębiorstwie Saltrans, co syntetycznie przedstawiono w poszczególnych podrozdziałach artykułu. (fragment tekstu)

The article aims to analyze the implemented telematics system Poltrack and to investigate the impact of this system on the management of road transport in enterprise Saltrans.
Today, the use of telematics systems is widely prevalent among companies providing transport services. They play a significant role in the traffic management. The effect of the telematics system for the traffic management in enterprise Saltrans is determined in the article with the use of empirical research methods.
The analysis showed that due to the implementation of the system did not couse large costs, while the system significantly contributed to the improvement of the quality of work for employees of the transport enterprise. What is more, working with the programme allowed employess to familiarize themselves with the software features that enable i.a. constant access to vehicle location and remote downloading of digital data generated by the tachograph on the employees computers.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Badzińska E., Cichorek S. (2015), Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą pojazdów w transporcie drogowym - studium przypadku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 875/2015.
  2. Mazur M. (2012), System telematyczny na ciężkie czasy, http://www.truckauto.pl/wp-content/uploads/2012/12/44.pdf, dostęp: 15.05.2016.
  3. Mijalska-Szewczak I., Stoma M. (2012), Systemy telematyczne zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie transportowo - spedycyjnym w badaniach własnych [w:] R. KNOSALA (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole.
  4. Romanow P. (2013), Nowe technologie w branży logistyczno-spedycyjnej, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Warszawa.
  5. Szymonik A. (2013), Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa.
  6. Szymonik A. (2015), Informatyka dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa.
  7. WitkowskI J., Weremij T. (2013), IT Solutions in Transport Management of Liquid Fuels. Case Study of Grupa Lotos, "Management", 2013 Vol.17, No. 2.
  8. Witkowski J. (2010), Zarządzanie łańcuchami dostaw. Koncepcje, procedury i doświadczenia, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu