BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Analiza gospodarki zapasami w przemyśle hutniczym
Analysis of Inventory Management in Steel Industry
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 6, s. 10-17, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zapasy, Zarządzanie zapasami, Przemysł hutniczy
Inventories, Inventory management, Smelting industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono system gospodarki zapasami w przemyśle hutniczym. W systemie magazynowania uwzględniono przebieg technologicznego procesu produkcji stali. Podano podstawowe sposoby składowania zapasów w przedsiębiorstwach hutniczych. Strukturę zapasów przedstawiono na podstawie danych statystycznych. Dane użyte w analizie to wyniki rocznych wartości zapasów w przemyśle hutniczym. Przedstawiono dane dotyczące wartości zapasów ogółem i według poszczególnych kategorii: materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe. Zakres czasowy analizy obejmował lata 2000-2015. Celem artykułu było przedstawienie trendów zmian dotyczących poziomu zapasów hutniczych. (abstrakt oryginalny)

The article presents a system for storage management in the steel industry. The storage system takes into account the course of the technological process of steel production. Given basic ways of storing inventory in steel companies. The structure of the stocks are based on statistical data. The data used in the analysis of the results of the annual value of the stocks in the steel industry. We present data on the value of inventories in total and by individual categories: materials, work in progress, finished goods. The time range analysis covered the period 2000-2015. The aim of the article was to present trends in the level of inventories in steel industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
  2. Compton, H.K., Jessop, D. (1989). Dictionary of Purchasing and Supply Management. London: Pitman.
  3. Gajdzik, B. (2013). Restrukturyzacja przedsiębiorstw hutniczych w zestawieniach statystycznych i badaniach empirycznych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej (monografia).
  4. Lysons, K. (2004). Zakupy zaopatrzeniowe. Warszawa: PWE.
  5. Gajdzik, B. (2014). Crisis management in the metallurgical enterprises. Metalurgija 3(53), 391-394.
  6. Gajdzik, B. (2016). Sieciowa organizacja grup kapitałowych w krajowym sektorze hutniczym. Gliwice: Kwartalnik Naukowy Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 1(33), 5-22.
  7. Kardas E., Budzik R. (2011). Planowanie wielkości zapasów materiałowych na wydziale wielkopiecowym. Logistyka (2), 257-266.
  8. White L. (1985). JIT - What is it and how does if affect DP? Computer World, June, 41-42.
  9. Konstanciak E. (2007). Analiza wpływu wybranych czynników technologicznych pracy wielkiego pieca na wydajności wskaźniki ekonomiczne procesu. Praca doktorska pod kierunkiem W. Waszkielewicza, Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
  10. Przemysł stalowy w Polsce, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach, roczniki, dostęp: high.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu