BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefaniak Arleta (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Elektroniczny wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Electronic Request for Public Information
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 4, s. 122-136, bibliogr. 33 poz.,
Słowa kluczowe
Dokument elektroniczny, Informacja publiczna, Społeczeństwo
Electronic document, Public information, Society
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej jest jednym z elementów warunkującym demokratyczne społeczeństwo. Niniejszy akt prawny daje prawo społeczeństwu zadawania pytań w celu uzyskania informacji będącej informacją publiczną w świetle art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W artykule poruszono problematyczne kwestie, które pojawiają się w momencie złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej w formie elektronicznej. Kwestie te są związane z formą i treścią elektronicznego wniosku, informacją przetworzoną, sygnaturą akt sprawy jako informacji publicznej oraz dotyczą formy i sposobu odpowiedzi organu na wniosek elektroniczny, w tym również decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej.(abstrakt oryginalny)

The Act of 6 September 2001. Access to public information is one of the prerequisites for a democratic society. This act gives the public the right to ask questions to obtain information which is public information under Art. 1 par. 1 of the Act on the access to public information. The article pointed out the problematic issues that arise at the time the request for public information in electronic form. These issues are related the form and content of electronic application, information processed, the signature file as public information and the form and how to respond to the request electronic body including a decision to refuse public information.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 2015 r., poz. 396.
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2015 r., poz. 1240.
 4. Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie informacji publicznej, Warszawa 2002.
 5. Bidziński M., Odpowiedzialność za brak udostępnienia informacji w trybie dostępu do informacji, "Informacja w Administracji Publicznej" 2015, 1.
 6. Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2015, Legalis.
 7. Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępnienia informacji publicznej, Warszawa 2008.
 8. Bernaczyk M., Wniesienie wniosku o udzielenie informacji publicznej drogą elektroniczną - praktyczne problemy, "Elektroniczna Administracja" 2007, 6.
 9. Gołaczyński J., Szpor G. i in., Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie sądowe, Warszawa 2015, Legalis.
 10. Kędzierska K., (Nad)używanie prawa dostępu do informacji publicznej, "Informacja w Administracji Publicznej" 2015, 1.
 11. Pietras S.M., Szustakiewicz P., Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji publicznej w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, "Ius Novum" 2011, 4.
 12. Sitniewski P.M., Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2014.
 13. Trzeciakowski R., Procedura postępowania wynikłego z wadliwie wniesionego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, "Informacja w Administracji Publicznej" 2015, 2.
 14. Trzeciakowski R., Wymogi formalne wniosku o udostępnienie informacji publicznej - wniosek wniesiony ustnie i za pomocą poczty elektronicznej, "Informacja w Administracji Publicznej" 2015, 2.
 15. Postanowienie WSA w Warszawie z 25.08.2004 r., II SAB/WA 145/04, Legalis.
 16. Postanowienie WSA w Warszawie z 13.07.2010 r. II SAB/Wa 113/10, Legalis.
 17. Wyrok WSA w Warszawie z 22.03.2007 r., II SAB/WA 122/06, Legalis.
 18. Wyrok WSA w Warszawie z 12.09.2007 r., II SA/WA 651/07, Legalis.
 19. Wyrok WSA w Poznaniu z 02.12.2010 r., IV SAB/Po 53/10, Legalis.
 20. Wyrok WSA we Wrocławiu z 15.11.2011 r., IV SAB/Wr 97/11, Legalis.
 21. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 24.11.2011 r., II SA/GO 667/11, Legalis.
 22. Wyrok WSA w Warszawie z 05.06.2012 r., II SA/WA 648/12, Legalis.
 23. Wyrok WSA w Szczecinie z 10.01.2013 r., II SAB/Sz 51/12, Legalis.
 24. Wyrok WSA w Olsztynie z 22.01.2013 r., II SAB/Ol 166/2, Legalis.
 25. Wyrok WSA w Poznaniu z 07.08.2013 r., IV SAB/Po 62/13, Legalis.
 26. Wyrok WSA w Krakowie z 06.05.2014 r., II SAB/KR 80/14, Legalis.
 27. Wyrok WSA we Wrocławiu z 20.08.2014 r., IV SA/WR 298/14, Legalis.
 28. Postanowienie NSA we Wrocławiu z 13.02.2003 r., II SAB/Wr 131/02.
 29. Postanowienie NSA w Warszawie z 5.6.2009 r., I OSK 531/09.
 30. Wyrok NSA z 02.06.2011 r., I OSK 279/11, Legalis.
 31. Wyrok NSA z 09.11.2011 r., I OSK 1365/11, Legalis.
 32. Wyrok NSA z 27.02.2014 r., I OSK 2456/13, Legalis.
 33. Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z 21.12.2004 r. do Prokuratora Generalnego RP, znak GI-DP-024/2036/04.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.135
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu