BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojcieszak Łukasz (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
Tytuł
Giełdowe obligo gazowe - próba oceny
Exchange Obligation Related to Natural Gas - Analyses And Evaluation
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 4, s. 137-152, bibliogr. 16 poz.,
Słowa kluczowe
Giełda, Gazownictwo, Rynek energetyczny, Liberalizacja energetyki
Stock exchange, Gas manufacture, Energy market, Liberalization of energy production
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
W artykule ukazana została geneza oraz wprowadzenia cel giełdowego obliga gazowego, jak również jego specyfika i inne związane z nim regulacje. W dalszej części artykułu przedstawiono skutki giełdowego obliga gazowego, a także argumenty przemawiające za zasadnością jego wprowadzenia. Zdaniem autora giełdowe obligo gazowe jest właściwym rozwiązaniem w prawie polskim, jednak jego poziom powinien wynosić mniej niż 10%. Wprowadzenie obliga giełdowego już w 2012 r. należy jednak uznać za działanie sztuczne i nakierowane głównie na osłabienie dominującej roli PGNiG. W procesie urynkawiania sektora energetycznego w Polsce i liberalizacji rynku gazu wprowadzenie obliga stanowiło krok we właściwym kierunku, choć instrument ten nie odpowiadał uwarunkowaniom rynkowym istniejącym w okresie, w którym obligo zostało wprowadzone. Niezależnie jednak od wprowadzenia giełdowego obliga gazowego zasadniczy wpływ na wzrost znaczenia giełdowego obrotu gazem będzie mieć zaś przede wszystkim dywersyfikacja kierunków i źródeł dostaw tego surowca.(abstrakt oryginalny)

The article deals with the origin and purpose of the exchange obligation related to natural gas (an obligation to sell some of the natural gas on an exchange), it shows specifics of this regulation as well as related requirements. Further the paper presents what effects it had to implement exchange obligation and what was the reason to introduce it. According to the author the regulation is a right solution In the Polish law but its level should be less than 10%. The exchange obligation was introduced already in 2012 and this is considered as unpremeditated action with the main aim to weaken the dominant role of the gas company PGNiG. The regulation is a step in the right direction to liberalize gas market in Poland though this tool wasn't appropriate for the market at the time it was introduced. However, notwithstanding the introduction of exchange obligation, diversification of router and sources to supply natural gas will have the major impact on gas trading via exchange.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bigaj W., Obligo gazowe jako instrument liberalizacji rynku gazu, [w:] Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu, B. Popowska, E. Kosiński, P. Lissoń (red.), Warszawa 2015.
 2. Bochen A., Liberalizacja rynku gazu, błękitna energia, http://www.gazownictwopolskie. pl/otoczenie-bran%C5%BCy/liberalizacja-rynku (11.12.2015).
 3. Elżanowski F., Obowiązek handlu energią elektryczną przez giełdę jako element liberalizacji rynku energii elektrycznej, [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja innowacja w sektorze energetycznym, Warszawa 2013.
 4. Furman T., Uwolnienia cen chcą głównie handlujący gazem - wywiad z Maciejem Bando, "Parkiet", 17.10.2015.
 5. Iwicki K., Janusz P., Szurlej A., Wpływ liberalizacji rynku gazu ziemnego na bezpieczeństwo energetyczne Polski, "Rynek Energii" 2014, 3.
 6. Jagustyn Sz., Gramza M., Liberalizacja rynku gazu, Regulacjewenergetyce.pl, 29.08.2014, http://regulacjewenergetyce.pl/blog/liberalizacja-rynku-gazu (09.01.2016).
 7. Kaliski M., Staśko D., Trzaskuś-Żak B., Uregulowania prawne i organizacyjne dotyczące zasady TPA (Third Part Access) w sektorze gazowniczym na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii, "Wiertnictwo, Nafta, Gaz" 2006, 23(2).
 8. Łazor I., Rola towarowej giełdy energii w budowaniu rynku gazu, [w:] B. Popowska, E. Kosiński, P. Lissoń (red.), Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu, Warszawa 2015.
 9. Raport krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2014, lipiec 2014, http://www.kigeit. org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/070_Krajowy_Raport_Prezesa_URE_2014.pdf (24.03.2016).
 10. Socha J., Słowiński W., "Cztery wolności" na rynku gazu ziemnego. Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce, wrzesień 2012, https://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/ pwc_cztery_wolnosci_na_rynku_gazu_ziemnego.pdf (13.08.2015).
 11. Szczęśniak A., Obligo nałożone na PGNiG jest za wysokie, Parkiet.com, 04.06.2014, http:// biznesalert.pl/szczesniak-obligo-gazowe-jest-za-wysokie (10.03.2016).
 12. Szczęśniak A., W obliczu kryzysu na Ukrainie obligo gazowe zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski, Newseria, 17.04.2014, http://www.biznes.newseria.pl/news/a_szczesniak_w_obliczu,p1345635420 (09.03.2016).
 13. Urząd Regulacji Energetyki, 20.05.2015, http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/paliwa--gazowe/charakterystyka-rynku/6161,2014.html (11.10.2015).
 14. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348.
 15. Zajdler R., Polski rynek hurtowy gazu ziemnego na tle rynków Unii Europejskiej, Warszawa 2014.
 16. Zajdler R., Uwagi krytyczne do regulacji "obliga giełdowego" jako sposobu budowania hurtowego rynku gazu ziemnego w Polsce, "Humanities and Social Sciences" 2014, 19(3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.136
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu