BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Anholcer Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kawa Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Identyfikacja ograniczeń wykluczających w transporcie - wyniki badań przeprowadzonych metodą jakościową
Identification of Exclusionary Constraints in Transport - Research Results Conducted by Qualitative Method
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 6, s. 18-24, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Badania empiryczne, Optymalizacja wielokryterialna
Transport, Empirical researches, Multiple criteria optimization
Uwagi
streszcz., summ., Publikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2014/13/B/HS4/01552
Abstrakt
Transport jest jednym z najbardziej złożonych i kosztownych procesów w łańcuchu dostaw. Przy jego planowaniu należy wziąć pod uwagę właściwości i możliwości środków transportowych, a także wiele założeń dotyczących organizacji przewozu, takich jak: miejsca za- i wyładunku, czas transportu, wagę ładunków i ich podatność transportową. Ważne są też ograniczenia związane z jednoczesnym przewożeniem różnych rzeczy tym samym środkiem transportu, np. nie można transportować łącznie żywności i ładunków promieniotwórczych. Ograniczenia te w istotny sposób wpływają na optymalizację procesów transportowych w całym łańcuchu dostaw. W literaturze przedmiotu są one jednak dość słabo rozpoznane. Z tego powodu celem artykułu jest identyfikacja ograniczeń wykluczających w transporcie. Do realizacji tego celu posłużyły badania empiryczne przeprowadzone metodą jakościową w trzech miastach w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Transport is one of the most complex and costly processes in the supply chain. When planning it, the characteristics and capabilities of the means of transport should be taken into account, as well as a number of assumptions concerning the organization of transport, such as the places of loading and unloading, transport time, weight of the loads and their transport susceptibility. The limitations associated with simultaneous transportation of different things using the same means of transport are important, too, e.g. food and radioactive loads cannot be transported together. These constraints have a significant impact on the optimization of transport processes within the entire supply chain. However, they are quite poorly recognized in the literature. For this reason, the aim of this article is to identify the exclusionary constraints in transport. In order to achieve this goal, empirical studies using the qualitative method were conducted in three cities in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anholcer, M., Kawa, A. (2016). Model łańcucha dostaw z ograniczeniami wykluczającymi. Oficyna Wydawnicza SGH (artykuł przyjęty do druku).
 2. Anholcer M., Kawa A. (2012). Optimization of Supply Chain via Reduction of Complaints Ratio. W: Jezic G., Kusek M., Ngoc-Thanh Nguyen, N.-T., Robert, J., Howlett, R.J., Lakhmi, C., Jain, L.C. (red.), Agent and Multi-Agent Systems. Technologies and Applications. Lecture Notes in Computer Science, Volume 7327.
 3. Anholcer, M., Kawa, A. (2015). Optimization of transportation decisions under exclusionary side constraints in food supply chain. W: Bruzzone A., Longo F., Mercade-Prieto, R., Vignali, G. (red.), Proceedings of the International Food Operations and Processing Simulation Workshop. Genova.
 4. Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Wyd. Bernardinum.
 5. Dyduch, W. (2013). Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu, W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Michałowska, K. (2013). Znaczenie i sposoby rozliczania kosztów logistycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia (t. 2), (61).
 7. Mokrzyszczak, H. (1985). Ładunkoznawstwo. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 8. Murray, M. (2016). Reducing Transportation Costs, http://logistics.about.com/od/forsmallbusinesses/a/Reducing-Transportation- Costs.htm.
 9. Stańczyk, S. (2013). Triangulacja - łączenie metod badawczych i uwierzytelnienie badań. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 10. Ślusarczyk, B., Kot, S. (2013). Analiza kosztów logistyki w MSP. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6).
 11. Tseng, Y., Yue, W.L., Taylor, M.A.P. (2005). The role of transportation in logistics chain. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, (5), 1657-1672.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu