BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Patrycja (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Finansowanie zwrotne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Debt Financing in Local Self-governments in Poland
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 4, s. 153-169, tab., bibliogr. 17 poz.,
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Dług publiczny, Finansowanie inwestycji w gminie, Instrumenty dłużne
Local government units, Public debt, Investment financing in district, Debt instrument
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Przedmiotem opracowania są formy finansowania inwestycji lub pokrycia długu stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Katalog instrumentów, które pozwalają na pokrycie deficytu bądź sfinansowanie określonego rodzaju inwestycji, jest stosunkowo szeroki. Samodzielność finansowa jest jednak limitowana przede wszystkim przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która określa wysokość nominalną zadłużenia, cel i formę zaciąganych zobowiązań.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present forms of financing investments and refinancing debt used by local government units in Poland. The catalogue of instruments that allow to cover the deficit or to finance a particular type of investment is relatively broad. Financial independence, however, is limited by the provisions of the Act of 27 August 2009 on Public Finance, which determines the nominal value of the debt, purpose and form of financial commitment (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A., Zasady finansowania deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec, B. Cybulski (red.), Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wrocław 2006.
 2. Dziedzic-Wach M.M., de Ruiter P., Sale and leaseback czyli leasing zwrotny, "Przegląd Podatkowy" 1998, 5.
 3. Gonet W., Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce samorządu terytorialnego, Warszawa 2006.
 4. Gonet W., Zastosowanie budżetu zadaniowego do oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2007, 1-2.
 5. Gronkiewicz-Waltz H. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013.
 6. Huczek S., Odraczanie terminu spłaty zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2006, 3.
 7. Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.
 8. Kwiatkowski J., Czas na nowe narzędzia finansowania inwestycji, "Wspólnota" 2012, 43-44.
 9. Mazurkiewicz M., Problem zgodności z Konstytucją art. 72 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z § 3 jej rozporządzenia wykonawczego - zagadnienia dyskusyjne, "Finanse Komunalne" 2011, 4.
 10. Piecek G., Analiza wybranych form pozabudżetowego finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2010, 1-2.
 11. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.
 12. Sawicka K., [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wrocław 2010.
 13. Skoczyński T., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, Warszawa 2011.
 14. Srokosz W., [w:] E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe, Wrocław 2009.
 15. Wierzbowski M., Wajda P., [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, 2. wydanie, Warszawa 2014.
 16. Zawadzka P., Instrumenty finansowe w gospodarce gminy, Warszawa 2015.
 17. Zawadzka P., Leasing zwrotny nieruchomości jako źródło finansowania inwestycji samorządowych, [w:] J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska (red.), Prawo finansowe samorządu terytorialnego. Local Finance Law, Gdańsk-Nynnasham-Sztokholm 2013, s. 307-316.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.137
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu