BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdanowski Jerzy (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Tytuł
Państwo Islamskie a kryzys ładu powestfalskiego na Bliskim Wschodzie : konsekwencje dla Zachodu
IS and the Crisis of the Westphalian System in the Middle East : Threats for Europe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2016, nr 4, s. 13-27
Krakow International Studies
Tytuł własny numeru
Między wolnością a bezpieczeństwem : w poszukiwaniu europejskich priorytetów
Słowa kluczowe
Islam, Ład społeczny, Terytorium państwowe, Terroryzm międzynarodowy, Polityka międzynarodowa
Islam, Social order, National territory, International terrorism, International politics
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Państwo Islamskie (ISIS)
Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS)
Abstrakt
Państwo Islamskie reprezentuje nowy rodzaj podmiotu na arenie międzynarodowej. Jego struktura i funkcjonowanie podważają zasady ładu powestfalskiego, a głoszone przez jego przywódców poglądy propagują wizję świata postwestfalskiego, opartego na zasadach odmiennych od tych, które stanowią fundamenty współczesnych stosunków międzynarodowych. Negowana jest głównie zasada terytorialności państwa i granic współczesnych państw. Zjawisko Państwa Islamskiego należy analizować zarówno w kontekście sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie, jak i procesów globalnych ujętych w formule deterytorializacji i reterytorializacji. (abstrakt oryginalny)

Islamic State represents a new type of subjects in contemporary international relations. Its structure and functioning question the principles of the Westphalian system of states and its leaders opt for a new post-Westphalian world based on diff erent concepts than the system of modern interstates relationship has been founded. Particularly, ISIS rejects the principle of state sovereignty based on the concepts of territory and borders. The phenomenon of the ISIS refers directly to the political situation in the Middle East but it should perceived as well as in the wider context of globalization framed in the formula of deterritorialisation and reterritorialization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, tłum. B. Markiewicz, Warszawa 1993, s. 9.
 2. M. Mihatsch, Welcome to the post-Westphalia Dystopia, Mada Masr, 21.08.2014, http://www.madamasr.com/en/2014/08/21/opinion/u/welcome-to-the-post-westphalia-dystopia/ [dostęp: 29.09.2016].
 3. D. Chatty, Displacement and Dispossession in the Modern Middle East, Oxford 2010, s. 76-77
 4. M.E. Yapp, The Near East Since the First World War. A History to 1955, London 1996, s. 7-10.
 5. E.A. Engle, The Transformation of the International Legal System: The Post-Westphalian Legal Order, "Quinnipiac Law Review" 2004, vol. 23, nr 23, s. 2, https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1020475 [tłum. J.Z., dostęp: 29.09.2016].
 6. T. Wahl, If, as Many Have Argued, We Now Live in a Post-Westphalian Age, What Then Replaced the Nation-State System? And What is its Principle Feature?, Quora, 14.01.2016, https://www.quora.com/If-as-many-have-argued-we-now-live-in-a-post-Westphalian-age-whatthen- replaced-the-nation-state-system-And-what-is-its-principle-feature [dostęp: 3.10.2016].
 7. D.B. Hollis, Private Actors in Public International Law: Amicus Curiae and the Case for the Retention of State Sovereignty, "Boston College International and Comparative Law Review" 2002, vol. 25, nr 2, s. 235-236, http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article= 1170&context=iclr [dostęp: 4.10.2016].
 8. M. Styszyński, Confrontation and the Reconciliation Process among Islamists after the Arab Spring, "Hemispheres. Studies on Cultures and Societies" 2015, vol. 30, nr 2, s. 89-95.
 9. J. Zdanowski, Współczesna muzułmańska myśl społeczno-polityczna. Nurt Braci Muzułmanów, Warszawa 2009, s. 75.
 10. M. al-Ghazzali, Misr bayna al-dawla al-diniyya wa al-madaniyya [Egipt między państwem religijnym a państwem świeckim], [w:] al-Dar al-Misriyya li-l-Nashr wa al-Tawzi', red. S. Sarhan, Cairo 1992, s. 44
 11. H. al-Banna, Muzakkarat al-da'wah wa al-da'iya [Wspomnienia o powołaniu i głoszeniu Słowa], Beirut-Damascus 1983, s. 72
 12. S. Qutb, Nahwa mujtama' islami (Towards an Islamic Society), Amman 1969, s. 8.
 13. S. Kutb, Ma'alim fial-tariq [Słupy milowe na drodze], Beirut-Cairo 1983, s. 62.
 14. C. Glenn, The ISIS Primer, Wilson Center, 19.11.2015, https://www.wilsoncenter.org/article/the-isis-primer#sthash.amU6Ts2o.dpuf [dostęp: 9.10.2016].
 15. C. Crain, What is a Territory?, The Mantle, 22.07.2013, http://www.mantlethought. org/philosophy/what-territory [dostęp: 2.10.2016].
 16. J. Clarke, F. Kessl, De-Territorialization and Re-Territorialization of "the social". A Debate, "Social Work and Society" 2008, vol. 6, nr 1, s. 146, http://www.socwork.net/sws/article/ view/84/146 [dostęp: 7.10.2016].
 17. Madżmu'a rasa'il al-imam asz-szahid Hasan al-Banna [Zbiór listów imama męczennika Hasana al-Banny], Kair 1992. Tłumaczenie niektórych pism na język polski w: J. Zdanowski, Współczesna muzułmańska myśl społeczno-polityczna. Nurt Braci Muzułmanów, Warszawa 2009, s. 238-245.
 18. The Day After. Iraq's Sunni Minority, "The Economist", 8.10.2016, http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21708263-once-islamic-state-defeated-what-williraqs-angry-sunnis-do-next-day [dostęp: 8.10.2016].
 19. J.C. Hurewitz, The Middle East and North Africa in World Politics: a Documentary Record, vol. 2: British- French Supremacy, 1914-1945, New Haven-London 1979, s. 60-64.
 20. A.L. Macfie, The End of the Ottoman Empire, 1908-1923, London-New York 1998, s. 110.
 21. J. Zdanowski, Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX wieku, Kraków 2012, rozdziały 2 i 3.
 22. A. Lund, The Road to Geneva: the Who, When, and How of Syria's Peace Talks, Carnegie. Middle East Center, 29.01.2016, http://carnegie-mec.org/diwan/62631 [dostęp: 8.10.2016]
 23. M.R. Gordon, A.E. Kramer, Tension With Russia Rises as U.S. Halts Syria Negotiations, "New York Times", 3.10.2016, http://www.nytimes.com/2016/10/04/world/middleeast/us-suspendstalks- with-russia-on-syria.html?_r=0 [dostęp: 9.10.2016].
 24. J. Marlowe, A History of Modern Egypt and Anglo-Egyptian Relations, 1800-1956, Hamden, CT 1965, s. 356;
 25. P. Mansfield, The British in Egypt, New York-Chicago-San Francisco 1971, s. 242.
 26. R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, tłum. J. Łuczyński, Warszawa-Kraków 1998, s. 122.
 27. A. Hourani, Arabic Thought In the Liberal Age, 1798-1939, Cambridge 2007, s. 276;
 28. Z.N. Zeine, The Emergence of Arab Nationalism. With a Background Study of Arab-Turkish Relations in the Near East, Delmar-New York 1973, s. 42-45;
 29. G. Kramer, Moving Out of Place: Minorities in the Middle Eastern Urban Societies, 1800-1914, [w:] The Urban Social History of the Middle East 1750-1950, red. P. Sluglett, Syracuse 2008, s. 186-188
 30. Minorities in the Ottoman Empire, red. M. Greene, Princeton 2005;
 31. S.J. Shaw, E.K. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol. II: Reform, Revolution, and Republic. The Rise of Modern Turkey, 1808-1975, Cambridge 1997, s. 287-288.
 32. K. Sengupta, Isis Nuclear Attack in Europe is a Real Threat, Say Experts, "Independent", 7.06.2016, http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ isis-nuclear-attack-in-europe-is-a-real-threat-say-experts-a7069891.html [dostęp: 5.10.2016];
 33. B. Stokes, R. Wike, J. Poushter, Europeans See ISIS, Climate Change as Most Serious Threats, Pew Research Center, 13.06.2016, http://www.pewglobal.org/2016/06/13/europeans-see-isis-climatechange- as-most-serious-threats [dostęp: 7.10.2016].
 34. O. Roy, Globalized Islam: The Search for a New Ummah, New York 2004
 35. H. Rehman, ISIS and Identity, "The Huffington Post", 12.05.2016, http://www.huffingtonpost.co.uk/heidyrehman/isis-and-identity_b_7263948.html [dostęp: 11.10.2016].
 36. S.J. Kobrin, Back to the Future: Neomedivalism and the Postmodern Digital World Economy, "Journal of International Aff airs" 1998, vol. 51, s. 361, https://pdfs.semanticscholar. org/0c12/a3ff 8fca85a22c707dee0f9ea8577da0ecf2.pdf [dostęp: 1.10.2016].
 37. H. Kubiak, U progu ery postwestfalskiej. Szkice z teorii narodu, Kraków 2007, s. 395.
 38. D. Richemond-Barak, Why ISIS Does Not Weaken Our World Order, IDC Herzliya, 26.11.2015, https://www.ict.org.il/Article/1522/Why-ISIS-Does-Not-Weaken-Our-World-Order [dostęp: 29.09.2016].
 39. J. Yazigi, No Going Back: Why Decentralisation is the Future for Syria, "European Council on Foreign Relations" 2016, nr 185, http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR185_-_NO_GOING_BACK_-_WHY_DECENTRALISATION_IS_THE_FUTURE_FOR_SYRIA.pdf [dostęp: 9.10.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2680
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu