BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makuch Kinga (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Tytuł
Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Taxation of Wind Turbines in Light of the Act on Wind Turbine Investments of 20 May 2016
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 38, s. 75-85, bibliogr. 18 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Elektrownie wiatrowe, Elektrownie, Podatek od nieruchomości, Energia wiatru, Opodatkowanie
Windfarms, Power station, Property tax, Wind energy, Taxation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja

Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza zagadnienia opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, która od wielu lat była przedmiotem rozważań doktryny i orzecznictwa. Dominującym poglądem było uznanie, że jedynie części budowlane elektrowni wiatrowej (fundament i maszt) były przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zdefiniowanie w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych "elektrowni wiatrowej" jako budowli zdaje się przesądzać, że zamiarem ustawodawcy było zniesienie podziału elektrowni wiatrowej na część budowlaną i techniczną. Jednakże zabiegi legislacyjne dokonane przez ustawodawcę w UstInEW oraz UstPrBud mogą okazać się niewystarczające do uznania elektrowni wiatrowych w całości zarówno z masztem, fundamentem oraz urządzeniami technicznymi jako budowli w rozumieniu UstPiOL i opodatkowania elektrowni wiatrowych w całości podatkiem od nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

The taxation of wind turbines has been considered in a number of rulings of provincial courts, the Supreme Administrative Court and the Constitutional Tribunal. A taxation of the construction elements only of the wind turbine (such as foundation and tower) constituted a leading interpretation of the matter. However, on the basis of the new act on wind turbines investments (the "Act"), the legislator prejudged, that a wind turbine (along with its foundation, tower together with all technical elements) will constitute a building in the meaning of the construction law. It is questionable whether the amendments in the Act and in the construction law may not be sufficient to tax a wind turbine as an entirety with property tax. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2016 poz. 716).
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2016 poz. 290).
 4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364).
 5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478).
 6. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. Dz.U.2016 poz. 961).
 7. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016 poz. 925).
 8. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2007 r., I SA/Gd 598/07, LEX nr 326607.
 9. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 września 2007 r., I SA/Sz 126/07, LEX nr 397323.
 10. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 marca 2008 r., I SA/Bd 836/07, LEX nr 461643.
 11. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 lipca 2009 r., II FSK 202/08, LEX nr 511589.
 12. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2010 r., II FSK 2049/09, LEX nr 590575.
 13. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., P 33/09, OTK-A 2011/7/71, Dz.U.2011.206.1228.
 14. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 kwietnia 2011 r., II FSK 144/10, LEX nr 787326.
 15. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2012 r., II FSK 2132/10, LEX nr 1244155.
 16. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 23 sierpnia 2012 r., I SA/Sz 386/12, LEX nr 1219764.
 17. Etel E., Podatek od nieruchomości Komentarz, Warszawa 2012.
 18. Krok W., Budowla w podatku od nieruchomości, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu