BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makuch Kinga (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Tytuł
Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Taxation of Wind Turbines in Light of the Act on Wind Turbine Investments of 20 May 2016
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 38, s. 75-85, bibliogr. 18 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Elektrownie wiatrowe, Elektrownie, Podatek od nieruchomości, Energia wiatru, Opodatkowanie
Windfarms, Power station, Property tax, Wind energy, Taxation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza zagadnienia opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, która od wielu lat była przedmiotem rozważań doktryny i orzecznictwa. Dominującym poglądem było uznanie, że jedynie części budowlane elektrowni wiatrowej (fundament i maszt) były przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zdefiniowanie w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych "elektrowni wiatrowej" jako budowli zdaje się przesądzać, że zamiarem ustawodawcy było zniesienie podziału elektrowni wiatrowej na część budowlaną i techniczną. Jednakże zabiegi legislacyjne dokonane przez ustawodawcę w UstInEW oraz UstPrBud mogą okazać się niewystarczające do uznania elektrowni wiatrowych w całości zarówno z masztem, fundamentem oraz urządzeniami technicznymi jako budowli w rozumieniu UstPiOL i opodatkowania elektrowni wiatrowych w całości podatkiem od nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

The taxation of wind turbines has been considered in a number of rulings of provincial courts, the Supreme Administrative Court and the Constitutional Tribunal. A taxation of the construction elements only of the wind turbine (such as foundation and tower) constituted a leading interpretation of the matter. However, on the basis of the new act on wind turbines investments (the "Act"), the legislator prejudged, that a wind turbine (along with its foundation, tower together with all technical elements) will constitute a building in the meaning of the construction law. It is questionable whether the amendments in the Act and in the construction law may not be sufficient to tax a wind turbine as an entirety with property tax. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2016 poz. 716).
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2016 poz. 290).
 4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364).
 5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478).
 6. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. Dz.U.2016 poz. 961).
 7. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016 poz. 925).
 8. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2007 r., I SA/Gd 598/07, LEX nr 326607.
 9. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 września 2007 r., I SA/Sz 126/07, LEX nr 397323.
 10. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 marca 2008 r., I SA/Bd 836/07, LEX nr 461643.
 11. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 lipca 2009 r., II FSK 202/08, LEX nr 511589.
 12. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2010 r., II FSK 2049/09, LEX nr 590575.
 13. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., P 33/09, OTK-A 2011/7/71, Dz.U.2011.206.1228.
 14. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 kwietnia 2011 r., II FSK 144/10, LEX nr 787326.
 15. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2012 r., II FSK 2132/10, LEX nr 1244155.
 16. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 23 sierpnia 2012 r., I SA/Sz 386/12, LEX nr 1219764.
 17. Etel E., Podatek od nieruchomości Komentarz, Warszawa 2012.
 18. Krok W., Budowla w podatku od nieruchomości, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu