BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurga Aleksander (Politechnika Poznańska), Czerkawski Dominik (Dramers SA, Rabowice)
Tytuł
Modelowanie procesu biznesowego statusowania nowego wyrobu - case study
Modeling Business Process of the Statusing of the New Product - Case Study
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 6, s. 25-31, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Modelowanie procesów biznesowych, Nowe produkty, Studium przypadku
Business Process Modeling, New products, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych koncentrują się wokół problemów związanych ze sprzedażą i dystrybucją, planowaniem produkcji, zarządzaniem materiałami i dostawami. W całym łańcuchu logistycznym jednym z najważniejszych jest proces planowania produkcji. Szczególnie gdy produkcja dotyczy nowego produktu. W przypadku przedsiębiorstwa opisanego w artykule jako pierwszy uruchamiany jest proces statusowania produktu. W artykule przedstawiono model procesu statusowania nowego wyrobu w systemie zarządzania danymi podstawowymi-SAP. Proces do zamodelowania został wybrany z mapy procesów firmy. Jest on istotny dla całości realizacji produkcji nowego wyrobu. Do zaprojektowania przedmiotowego procesu wykorzystano dedykowane narzędzie informatyczne. (abstrakt oryginalny)

Logistics processes in manufacturing companies are focused on issues related to sales and distribution, production planning, materials management and supply. In the entire logistics chain one of the most important is the process of production planning. Especially when it concerns the production of a new product. In the case of the company described in the article starts the statusing of the product. The article presents a model of the statusing of the new product in the data management system master-SAP. The process of modeling has been selected from the map business processes. It is important to fully implement the production of a new product. For the design of the process it uses a dedicated IT tool. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitkowska, A. (2009). Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie (63). Warszawa: VIZJA PRESS & IT.
 2. Hammer, M., Champy, J. (1995). Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution (31). London: Nicolas Brealey Publishing Ltd.
 3. Jurga, A., Sławińska, M. (2011) Choosen Aspects of Designing Information Systems Supporting Logistic Processes. W: К. Grzybowska, P. Pawlewski (red.), Solutions for Supporting the Processes of Administration, Logistics and Manufacturing - Selected Aspects. Publishing House of Poznan University of Technology, (21).
 4. Jurga, A. (2012). ARIS platform jako narzędzie modelowania procesów biznesowych. Notacja EPC a BPMN. Zeszyty Naukowe nr 702. Ekonomiczne problemy usług nr 87. Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe (Tom 1). Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 394-403.
 5. Jurga, A., Grzegorek, P. (2014). Reinżynieria procesów logistycznych wspomagana narzędziami IT. Case study (94). Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (11).
 6. Jurga, A. (2013). Wybrane aspekty modelowania procesów biznesowych. Zeszyty Naukowe, (762). Ekonomiczne problemy usług nr 104. Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej (Tom 1) (207-217). Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. Jurga, A., Dziembek, D. (2015). Paradygmaty projektowania referencyjnych modeli procesów. W: D. Jelonek, T. Turek (red.), Kreowanie przedsiębiorczości. Perspektywa procesów i technologii informacyjnych (73-84). Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 8. Keller, G., Nüttgens, M., Scheer, A. W. (1992). Semantische Prozeßmodellierung auf der Grundlage "Ereignisgesteuerter Prozeßketten (EPK)". Veröffentlichungen des Instituts für Wirtschaftsinformatik, (89).
 9. Kirchmer, M. (2009). Reference Models to Empower MPE. In High Performance Through Process Excellence (95). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
 10. Pajk, D., Śtemberger, M.I., Kovacic, A. (2010) The Use of Reference Models in Business Process Renovation (33). Business Systems Research,, 1 (1-2).
 11. Sławińska, M., Jurga, A. (2012). Qualitative and ergonomie criteria of designing information systems supporting logistic processes. Research in Logistics & Production, 2(1). Publishing House of Poznan University of Technology, (81).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu