BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaweł Łukasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Dziedzictwo kulturowe w świetle dokumentów strategicznych rozwoju turystyki w Polsce
Managing Cultural Heritage in the Context of Heritage Tourism
Źródło
Turystyka Kulturowa, 2017, nr 1, s. 56-67, tab., bibliogr. s. 66-67
Słowa kluczowe
Dziedzictwo kulturowe, Zarządzanie turystyką, Turystyka kulturowa
Cultural heritage, Tourism management, Cultural tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł ma za zadanie opisać związki i zależności pomiędzy rozwojem turystyki kulturowej a zasobami dziedzictwa kulturowego. Można je przedstawić jako stałe napięcie pomiędzy interesami (korzyściami) społeczności lojalny ch, naturalnych spadkobierców i wytwórców dziedzictwa kulturowego a turystami, przybywającymi w dane miejsce z powodu dziedzictwa właśnie. Analizując te związki można opracować kilka scenariuszy relacji - od pełnej współpracy i wzajemnego poszanowania po otwartą wrogość. Biorąc pod uwagę powyższe, w drugiej części tekstu przedstawiono analizę dokumentów strategicznych, odnoszących się do rozwoju turystki (jednego na poziomie krajowym oraz trzech strategii regionalnych). Celem analizy było zbadanie, na ile kreujący rozwój turystyki biorą pod uwagę pełne zasoby dziedzictwa kulturowego (materialne i niematerialne), przy jednoczesnym dążeniu do ich ochrony i zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The following article aims at describing a relationship and connection between the development of heritage tourism and the resource of cultural heritage. It can be presented as a constant tension between the interests of local communities, natural inheritors and the creators of cultural heritage, and tourists who visit a given place due to its very heritage. After a detailed analysis a number of relationship patterns can be developed, starting from a full cooperation and mutual respect and ending at open hostility. Considering the aforementioned, the second part of the text features the analysis of a strategic document pertaining to the development of tourism (one on a national and three on a regional level). The purpose of the analysis was to examine to what extent creators of tourism take full resources of cultural heritage (both material and non-material) into consideration, in the same time aiming at its protection and sustainable development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
 2. Gaweł Ł. 2016, Dziedzictwo kulturowe - ustalenia podstawowe (w:) A. Jagielska-Burduk (red.), Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kulturowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego - Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa
 3. Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 4. Howard P., 2003, Heritage. Management, Interpretation, Identity, Continuum, London-New York
 5. Kobyliński Z., 2011, Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe?, "Mazowsze. Studia regionalne", nr 7
 6. MacCannell D. 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa
 7. Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa. Podręcznik, Proksenia, Kraków
 8. Murzyn-Kupisz M., 2012, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków
 9. Purchla J. (red.), 2008, Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, Kraków
 10. http://szlakrzemiosla.pl/rzemiosla.html [25.01.2017]
 11. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Pogrzeb-Wenecji,wid,11686085,wiadomosc.html?ticaid=111379 [10.07.2013] https://www.umww.pl/attachments/article/46012/Projekt Strategii rozwoju turystyki w woj wlkp do 2020 roku.pdf [22.01.2017]
 12. Program rozwoju turystyki do 2020 roku, https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/zakonczony-proces-legi/inne/1599,Program-Rozwoju-Turystyki-do-2020-roku.html [15.01.2017]
 13. www.lastampa.it/2016/08/28/italia/cronache/turisti-navi-e-laguna-a-rischio-ultimatum-dellunesco-a-venezia-XSHzdoJ6cBydoiNhdbKiOJ/pagina.html [10.01.2017]
 14. www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/109/345/1/strategia_rozwoju_turystyki_w_wojewodztwie_mazowieckim_na_lata_2014_-_2020.pdf [22.01.2017]
 15. www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-malopolskie [25.01.2017]
 16. www.rp.pl/Spoleczenstwo/161019740-Wlochy-Wenecja-sie-wyludnia.html^ap-1 [10.01.2017]
 17. www.tagowisko.com.pl/uploads/ac497b2164d3d4689e71cf3dd303f863.doc [23.01.2017]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-4642
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu