BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimek Andrzej (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Chachaj Bogusław (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Gackowski Grzegorz (University of Science and Technology in Bydgoszcz)
Tytuł
The Presence of Mites (Acari) in Pine Wood Chips Enriched with Peat and Lignite Inoculated with Forest Litter and Irrigated
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr II/1, s. 483-493, fot., rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Gleboznawstwo, Gospodarka leśna, Eksperyment badawczy
Soil science, Forest economy, Scientific experiment
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the study was to analyze the presence of mites (Acari), with special focus on indicator oribatid mites (Oribatida), in control pine wood chips and pine wood chips enriched with peat and lignite inoculated with forest litter and irrigated. The study was conducted in 2013 on microplots (1 x 1 m) located within a belt of trees in a nursery in Białe Błota. The experiments included the following variants: C - pine wood chips, Ec - pine wood chips inoculated with forest litter, Ec+Pe - pine wood chips enriched with deacidified high peat (20%) (pH 5.5-6.5) and inoculated with forest litter, Ec+Ca - pine wood chips enriched with granulated lignite (20%) (granule size 1-10 mm) inoculated with forest litter. The addition of forest litter caused an increase in total number of mites in the control pine wood chips and those enriched with peat. Mites belonging to Mesostigmata order prevailed in control chips and those enriched with forest litter and peat, while Oribatida were dominant mites in the other variants. Considering the results for the entire year, 20% addition of peat and lignite negatively affected the presence of oribatid mites, thus indicating a reduced biological activity of the substrates. The populations of oribatid mites on all microplots were clearly dominated by Oribatula tibialis, and Tectocepheus velatus and Adoristes ovatus were slightly less common. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrés, P., Mateos, E. (2006). Soil mesofaunal responses to post-mining restoration treatments. Applied Soil Ecology 33: 67-78.
 2. Beckmann, M. (1988). Die Entwicklung der Bodenmesofauna eines Ruderal Ökosystems und ihre Beeinflussung durch Rekultivierung: 1. Oribatiden. Pedobiologia 31: 391-408.
 3. Behan-Pelletier, V.M. (1999). Oribatid mite biodiversity in agroecosystems: role of bioindication. Agric. Ecosyst. Environ. 74: 411-423.
 4. Berthet, P., Gerard, G. (1965). A statistical study of microdistribution of Oribatei (Acari) I. The distribution pattern. Oikos 16: 214-227.
 5. Haimi, J. (2000). Decomposer animals and bioremediation of soils. Environmental Pollution 107: 233-238.
 6. Klimek, A. (1999). Tectocepheus velatus (Michael) (Acari, Oribatida) as an indicator of industrial air pollution in young Scots pine forests. Soil Zoology in Central Europe. Tajovský, K. & Pižl, V. (eds.), České Budĕjovice, 143-148.
 7. Klimek, A. (2010). Możliwość wykorzystania ektopróchnicy do rewitalizacji gleb szkółek leśnych. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach 4: 80-93.
 8. Klimek, A., Chachaj, B. (2015). Comparison of seasonal dynamics of mite (Acari) aggregation in pine forest litter and pine chips. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2(2): 405-417.
 9. Klimek, A., Chachaj, B., Kosakowski, L. (2011). Influence of sewage sludge composts with straw or ash on oribatid mites (Acari, Oribatida) from pine forest litter in laboratory conditions. Biological Lett. 48(1): 19-27.
 10. Klimek, A., Chachaj, B., Sas-Paszt, L., Frąc, M., Przybył, M., Sumorok, B., Treder, W. (2014a). Występowanie roztoczy (Acari) glebowych w ściółkowanej zrębkami uprawie truskawki. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2(3): 849-863.
 11. Klimek, A., Chachaj, B., Sas-Paszt, L., Treder, W., Tryngiel-Gać, A., Błachowicz, K., (2014b). Sezonowa dynamika występowania roztoczy (Acari) glebowych w ściółkowanej zrębkami uprawie truskawki i płacie murawy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2(3): 865-879.
 12. Klimek, A., Kowalska, A. (2013). Porównanie akarofauny (Acari) glebowej na gruntach porolnych i leśnych w początkowym etapie sukcesji leśnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (2)3: 47-57.
 13. Klimek, A., Rolbiecki, S. (2011). Wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i występowanie roztoczy (Acari) glebowych na rekultywowanym terenie popoligonowym w Nadleśnictwie Żołędowo. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 1: 249-262.
 14. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszczańska D., Malczyk P. (2008). Impact of chosen bare root nursery practices in Scots pine seedling quality and soil mites (Acari). Polish J. of Environ. Stud. 17(2): 247-255.
 15. Klimek, A., Rolbiecki, S., Rolbiecki, R. (2013a). Effect of irrigation and organic fertilization on oribatid mites (Acari, Oribatida) in forest nursery. Scientific Research and Essays 8(5): 227-237.
 16. Klimek,A., Rolbiecki, S., Rolbiecki,R., Długosz, J., Musiał, M. (2013b). Wykorzystanie kompostowanego osadu ściekowego i ektopróchnicy leśnej do wzbogacania gleb w uprawie szkółkarskiej lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.). Rocznik Ochrona Środowiska 15: 2811-2828.
 17. Klimek, A., Rolbiecki, S., Rolbiecki, R., Hilszczańska, D., Malczyk, P. (2012). The effect of nursery measures on mycorrhizal colonisation of Scots pine and occurrence of soil mites. Scientific Research and Essays 7(27): 2380-2389.
 18. Klironomos, J.N., Kendrick, W.B. (1996). Palatability of microfungi to soil arthropods in relation to the functioning of arbuscular mycorrhizae. Biol. Fertil. Soils 21: 43-52.
 19. Kwiatkowska, J., Maciejewska, A. (2008). Wpływ rodzajów substancji organicznej na właściwości fizykochemiczne gleby. Roczniki Gleboznawcze 59(1): 128-133.
 20. Lehmitz, R., Russell, D., Hohberg, K., Christian, A., Xylander, W.E.R. (2011). Wind dispersal of oribatid mites as a mode of migration. Pedobiologia 54: 201-207.
 21. Rajski, A., (1968). Autecological-zoogeographical analysis of moss mites (Acari, Oribatei) on the basis of fauna in the Poznań environs. Part II. Fragm. Faun. 12: 277-405.
 22. Remén, C., Fransson, P., Persson, T. (2010). Population responses of oribatids and enchytraeids to ectomycorrhizal and saprotrophic fungi in plantesoil microcosms. Soil Biol. Biochem. 42: 978-985.
 23. Sas Paszt, L., Głuszek, S., Grzyb, Z.S. (2013). Możliwość wykorzystania węgla brunatnego do stosowania w rolnictwie ekologicznym. EkoTechProdukt Newsletter 16: 1-8.
 24. Schneider, K., Renker, C., Maraun, M. (2005). Oribatid mite (Acari, Oribatida) feeding on ectomycorrhizal fungi. Mycorrhiza 16: 67-72.
 25. Wanner, M., Dunger, W. (2002). Primary immigration and succession of soil organisms on reclaimed opencast coal mining areas in eastern Germany. Eur. J. Soil Biol. 38: 137-143.
 26. Weigmann, G. (1991). Oribatid communities in transects from bogs to forests in Berlin indicating the biotope qualities. Modern Acarology Vol. 1. Proc. 8th Intern. Congr. Acarology, Dusbanek F., Bukva V. (red.). České Budĕjovice, 359-364.
 27. Weigmann, G., Kratz, W. (1981). Die deutschen Hornmilbenarten und ihre ökologische Charakteristik. Zool. Beitr. 27: 459-489.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.2.1.036
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu