BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Durau-Banaszewska Beata (University of Science and Technology, Bydgoszcz)
Tytuł
Analysis of the Atmospheric Precipitation Deficiencies in the Selected Ground Vegetables Cultivation in the Region of Bydgoszcz
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr II/1, s. 495-507, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Warzywa, Użyźnianie gruntów, Opad atmosferyczny, Warunki meteorologiczne
Vegetables, Fertilization of land, Precipitation, Meteorological conditions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Vegetables are considered to be plants with high water requirements. A greater susceptibility to water deficit occurs in the periods of intensive growth and yield formation. At that time even a slight reduction in water supply can deteriorate yielding, thus those periods are referred to as critical periods in terms of water supply. The aim of this paper has been to analyse the pattern of precipitation deficits for the ground cultivation of cucumber, tomato, beans and peas in the Bydgoszcz region in the thirty-year period 1981-2010. The basic of analysis were results of standard meteorological measurements from the Research Station of the Faculty of Agriculture and Biotechnology ‚Mochełek', University of Technology and Life Sciences. Values of optimal precipitation for medium soils were calculated according to Klatt. Atmospheric precipitation deficits in subsequent month of selected vegetables cultivation were calculated by diminish between the real and optimal precipitation. The trends of deficiency of precipitation in the examined period were estimated too. Very frequent occurrence of the atmospheric precipitation deficits during the entire cultivation period of selected vegetables, and especially in critical periods was demonstrated. Slight decreasing tendency of precipitation deficits in a vegetation periods was indicated, however in a critical periods in terms of water supply, the trend line remains at a practically constant level. The results obtained indicate the necessity of the irrigation in the cultivation of peas, beans, cucumbers and tomatoes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bykowski G. (2004). Nawadnianie upraw warzyw i sadów. Hasło Ogrodnicze 2: 15.
 2. Cabral R.N., Marouelli W.A., Lage D.A.C., Café-Filho A.C. (2013). Septoria leaf spot in organic tomatoes under diverse irrigation systems and water management strategies. Horticultura Brasileira 31(3): 392-400.
 3. Dogan E., Rat I., Kahraman A., Ipek I.S. (2015). Green pea response to deficyt irrigation rates under semi-arid climatic conditions. Bulgarian Journal of Agricultural Science 21(5): 1005-1011.
 4. Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J. (2009). Klasyfikacja okresów posusznych na podstawie bilansu wody łatwo dostępnej w glebie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 109-117.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2007). Badanie produkcji roślinnej. Produkcja ogrodnicza. Badanie warzyw gruntowych. Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska: 1.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2016). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2015. Roczniki Branżowe, Warszawa: 176-180.
 7. Grabarczyk S. (1983). Nawadnianie. Podstawy agrotechniki. PWRiL Warszawa: 94-96.
 8. Grucel J. (2004). Nawadnianie upraw polowych. Hasło Ogrodnicze 2: 10.
 9. Kaniszewski S. (2005a). Nawadnianie warzyw polowych. Plantpress Kraków: 7-9, 55, 72-73.
 10. Kaniszewski S. (2005b). Technologia nawadniania warzyw. Mat. Konf. Nawadnianie warzyw w uprawach polowych. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice: 5-17.
 11. Karczmarczyk S., Nowak L. (2006). Nawadnianie roślin. PWRiL Poznań: 67-68, 81, 101-102.
 12. Kołota E., Orłowski M, Biesiada A. (2007). Warzywnictwo. Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: 373-377, 383-391, 408-412, 415-418.
 13. Łabędzki L. (2016). Agroklimatyczne uwarunkowania potrzeb melioracji nawadniających. Inżynieria Ekologiczna 47: 199-204.
 14. Mazurczyk W. (2009). Stan obecny i przyszłość nawadniania ziemniaków w Polsce. Ziemniak Polski. Agrotechnika i mechanizacja 2: 1-4.
 15. Monte J.A., de Carvalho D.F., Medici L.O., da Silva L.D.B., Pimentel C. (2013). Growth analysis and yield of tomato crop under different irrigation depths. Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental 17(9): 926-931.
 16. Petrova R., Matev A., Koumanov K., Harizanova-Petrova B. (2013). Productivity of green beans irrigated at defferent pre-irrigation soil moisture. Agricultural Science and Technology 5(4): 432-437.
 17. Podsiadło C., Jaroszewska A., Rokosz E. (2005). Efektywność ekonomiczno-produkcyjna nawadniania i nawożenia mineralnego wybranych gatunków warzyw. Inżynieria Rolnicza 9(4): 125-133.
 18. Radzka E., Gąsiorowska B., Koc G., Rak J. (2009). Wstępna analiza niedoborów opadowych w RSD Zawady. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6: 179-186.
 19. Rożek E. (2005). Wpływ nawadniania na plonowanie kilku odmian selera korzeniowego (Apium graveolens L. var. rapaceum). Acta Agrophysica 5(3): 723-726.
 20. Rzekanowski C. (2009). Kształtowanie się potrzeb nawodnieniowych roślin sadowniczych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 19-27.
 21. Rzekanowski C., Żarski J., Rolbiecki S. (2011). Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Postepy Nauk Rolniczych 1: 51-63.
 22. Sezen S.M., Yazar A., Akyildiz A., Dasgan H.Y., Gencel B. (2008). Yield and quality response of drip irrigated green beans under full and deficit irrigation. Scientia Horticulturae 117: 95-102.
 23. Spiżewski T. (2004). Środowisko uprawy a technika nawadniania. Hasło Ogrodnicze 2: 18-19.
 24. Spiżewski T., Knaflewski M. (2009). The effect of irrigation methods on the yield of pickling cucumber. Vegetable Crops Research Bulletin 70: 153-161.
 25. Wahba S.A., El-Gindy A.M., El-Bagouri K.F., Marwa M.A. (2016). Response of green peas to Irrigation automatic scheduling and potassium fertigation. International Journal of ChemTech Research 9(3): 228-237.
 26. Yaghi T., Arslan A., Naoum F. (2013). Cucumber (Cucumis sativus, L.) water use efficiency (WUE) under plastic mulch and drip irrigation.Agricultural Water Management 128: 149-157.
 27. Żarski J. (2011). Tendencje zmian klimatycznych wskaźników potrzeb nawadniania roślin w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5: 29-37.
 28. Żarski j., Dudek S. (2009). Zmienność czasowa potrzeb nawadniania wybranych roślin w regionie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 141-149.
 29. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Januszewska-Klapa K. (2013). Potrzeby i efekty nawadniania kukurydzy uprawianej na ziarno w regionie kujawskopomorskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3(4): 77-90.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.2.1.037
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu