BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madyda Aneta (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Poziom innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce na przykładzie województwa śląskiego
Level of Innovation of Enterprises of the SME Sector in Poland on the Example of the Silesia Province
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 426-437, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność, Przedsiębiorczość, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Innovations, Innovative character, Enterprise innovation, Competitiveness, Entrepreneurship, Small business, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wyselekcjonowania podstawowych uwarunkowań procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach polskich w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto zaprezentowano dane statystyczne dotyczące kondycji przedsiębiorstw sektora MSP w województwie śląskim. (abstrakt oryginalny)

This paper attempts to select the basic conditions of innovative processes in Polish enterprises in the sector of small and medium enterprises. In addition, statistics on the condition of SME enterprises in the Silesian province were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Biesok, G. i Wyród-Wróbel, J. (2016). Satysfakcja z pracy jako czynnik rozwoju organizacji [w:] Poprawa efektywności w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty. red. H. Howaniec, Z. Malara, J. Wyród-Wróbel. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 2. Duda, J. (2010). Czynniki rozwoju polskiego i małopolskiego sektora MŚP w zmieniającym się otoczeniu. [w:] Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. red. J. Pyka. Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Oddział w Katowicach.
 3. Dudzik-Lewicka, I. i Madyda, A. (2011). Kryzys a preferencje małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej regionu bielskobialskiego. [w:] Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia. red. K. Mieszkowski, K. Piech. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 4. GUS. US w Katowicach, Informacje o województwie. http://katowice.stat.gov.pl/ (14.03.2017).
 5. GUS. US w Katowicach. Województwo na tle kraju. http://katowice.stat.gov.pl/ (14.03.2017).
 6. Howaniec, H. i Waszkielewicz, W. (2012). Innowacyjność a wsparcie klastrów na przykładzie województwa śląskiego, w: Zarządzanie XXI wieku, Nowe koncepcje zarządzania, red. H. Dźwigoł, J. Kurowska-Pysz, D. Owsiak, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Tom III.
 7. Huczek, M. (1996). Czynniki wzrostu innowacyjności, Bielsko-Biała: Beskidzki Instytut Tekstylny.
 8. Janasz, K. (2008). Źródła i modele finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. "Przegląd Organizacji", Nr 10, 38-39.
 9. Kotler, Ph. (1994). Marketing. Warszawa: Wyd. Gebethner i S-ka.
 10. Moczała, A. (2005). Zarządzanie innowacjami, Bielsko-Biała: Wyd. ATH w Bielsku-Białej.
 11. Model Wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Projekt systemowy "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego" (III edycja). http://ris.slaskie.pl/ (10.03.2017).
 12. Okręglicka, M. (2011). Działalność inwestycyjna mikroprzedsiębiorstw w Polsce - wybrane aspekty. [w:] Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia. red. K. Mieszkowski, K. Piech. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 13. Penc, J. (1999). Strategie zarządzania. Warszawa: Agencja Wydawnicza PLACET.
 14. Pierścionek, Z. (1996). Strategie rozwoju firmy, Warszawa: Wyd. PWN.
 15. Polowczyk, J. (2009). Przedsiębiorczość strategiczna. "Przegląd Organizacji", Nr 6, 8-9.
 16. Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami, Warszawa-Łódź: Wyd. Naukowe PWN.
 17. Przedsiębiorcy w województwie śląskim. Raport na temat wkładu przedsiębiorców w rozwój województwa śląskiego. http://www.przedsiebiorcytworza.pl/(14.03.2017).
 18. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. http://ris.slaskie.pl/dokumenty regionalne/ (10.03.2017).
 19. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 20. Stawasz, E. (1999). Innowacje a mała firma, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 21. Strzelecki, J. Śląskie: bogactwo innowacji. Portal Innowacji. http://www.pi.gov.pl/ (10.03.2017).
 22. Szwiec, P. (2009). Determinanty procesu innowacyjnego. "Przegląd Organizacji", Nr 9, 10-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu