BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitrovic Ranka (John Naisbitt University, Belgrade, Serbia), Jurcic Ana (John Naisbitt University, Belgrade, Serbia), Joksimovic Marijana (John Naisbitt University, Belgrade, Serbia)
Tytuł
Impact of FDI on the Economic Development of Serbia and Poland
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój ekonomiczny Serbii i Polski
Źródło
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 405-414, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Rozwój, Kapitał
Economic growth, Foreign investment, Direct investments, Development, Capital
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F21, G1
streszcz., summ.
Abstrakt
Inwestycje są kluczowe dla rozwoju gospodarczego. We współczesnym środowisku intensywnych powiązań finansowych z ekspansją firm ponadnarodowych, znaczna część inwestycji jest dokonywana przez firmy zagraniczne. Czynnikami korzystnymi dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ang. FDI) są zasoby naturalne, położenie geograficzne, specyfika siły roboczej, poziom technologii oraz inne warunki w danym kraju. Intensywny proces globalizacji w ostatnich dekadach przyczynił się do łatwiejszego przesuwania kapitału poprzez usuwanie ograniczeń. Głównym celem tej pracy jest zbadanie charakteru FDI w Serbii i Polsce oraz ich roli we wzroście gospodarczym a także ich wpływu na lokalne gospodarki. Praca ta przedstawia analizę porównawczą pomiędzy Serbią a Polską w zakresie wpływu FDI na rozwój gospodarczy obu krajów.(abstrakt oryginalny)

Investments are crucial for economic growth. In the contemporary environment of intensive international financial connections and with the expansion of transnational companies a substantial part of investments are made by foreign companies. Beneficial factors for foreign direct investments are natural resources, geographical position, specifics of the labour force, the technology level and other specifics for certain country conditions. The intensive globalisation process in recent decades contributed to an easier movement of capital by cutting restrictions. The main purpose of this paper is to investigate the nature of FDIs in Serbia and Poland and their role in economic growth, as well as the effects they create in local economies. This paper will show a comparative analysis between Serbia and Poland regarding the impact of FDIs on the economic development of both countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. FRANCO Ch., RENTOCCHINI F., VITTUCCI MARZETTI G., Why do firms invest abroad? An analysis of the motives underlying Foreign Direct Investments, August 2008, The ICFAI University Journal of International Business Law, 9, (1-2), pp. 42-65.
 2. DUNNING J. H. (1993), Multinational Enterprises and the Global Economy (Harlow: Addison-Wesley).
 3. Economy Rankings, http://www.doingbusiness.org/rankings.
 4. EKHOLM K. et al. (2003), Export-platform foreign direct investment, Working Paper 9517, NBER.
 5. Financial Observer, http://www.financialobserver.eu/poland/labor-supply-in-polandwill- continue-to-decrease-for-years/.
 6. Foreign direct investment in Europe at an all-time high, despite uncertainties posing risks, http://www.ey.com/gl/en/newsroom/news-releases/news-ey-foreign-directinvestment- in-europe-at-an-all-time-high-despite-uncertainties-posing-risks.
 7. Foreign Direct Investment, http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/ methodology_sheets/global_econ_partnership/fdi.pdf.
 8. HUMMELS D. (2007), Transportation costs and international trade in the second era of globalization, The Journal of Economic Perspectives, 21(24).
 9. InfoStud indication of knowledge of languages, based on 100K+.
 10. OECD, Stat Extracts - 2016.
 11. RAS, Development Agency of Serbia, http://ras.gov.rs/uploads/2016/06/why-invest--may-16-1.pdf
 12. Statistical Office of the Republic of Serbia, 2015.
 13. STOYKOV I., International investment policy, SA D. A. Cenov, Svishtov 2005.
 14. The Vienna Institute for International Economic Studies, 2015.
 15. Why do firms invest abroad? An analysis of the motives underlying Foreign Direct Investments, August 2008 The ICFAI University Journal of International Business Law, 9, (1-2), pp. 42-65.
 16. World Investment Report 1998, Trends and Determinants, http://unctad.org/en/Docs/wir1998_en.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-4088
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/028
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu