BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miśkiewicz Radosław (Luma Investment S.A. Łaziska Górne)
Tytuł
Knowledge in the Process of Enterprise Acquisition
Wiedza w procesie pozyskiwania przedsiębiorstw
Źródło
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 415-432, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Sieci przedsiębiorstw, Wiedza, Technologia informacyjna, Logistyka, Kapitał intelektualny
Enterprise networks, Knowledge, Information Technology (IT), Logistics, Intellectual capital
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D8
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowy paradygmat rozwoju przedsiębiorczości jest obecnie jednym z głównych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami. Wiąże się to z potrzebą analizy struktur sieciowych w organizacji poprzez pryzmat trzech ról występujących w zarządzaniu: przedsiębiorczości, przywództwa i funkcji kierowniczej. Oznacza to wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji, technologii, rynku i innowacji społecznych. Celem zarządzania procesami jest ujednolicenie działalności organizacji w celu przewidywania zmian w procesach produkcyjnych, usługach i środowisku. Procesy te są obecnie oparte na wiedzy, która może wzmocnić finansową, organizacyjną, społeczną, techniczną i technologiczną efektywność przedsiębiorstwa. Teoretyczne i praktyczne zastosowanie wiedzy zostało opisane w niniejszym artykule.(abstrakt oryginalny)

The new enterprise development paradigm is currently one of the major challenges facing enterprises. This is connected to the need to analyse the network structures in the organisation through the prism of the triumvirate of management roles consisting of the following archetypes: the entrepreneurial, leadership, and managerial roles. This means the implementation of modern organisational, technological, market, and social innovation solutions. The purpose of process management is to standardise the organisation's activities in order to anticipate changes in production processes, services, and environmental variability. These processes are currently based on knowledge which can strengthen the financial, organisational, social, technical and technological efficiency of the enterprise. Its theoretical and practical application is included in this article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BRDULAK J. J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firm, Warszawa.
 2. DAVENPORT T. H. (2007), Zarządzanie pracownikami wiedzy, Kraków.
 3. DRUCKER P. (1999), Społeczeństwo po kapitalistyczne, Warszawa.
 4. DRUCKER P. (2009), Menadżer skuteczny, Warszawa.
 5. FRESE B. (2016), Cool: A human history, New York.
 6. GRUDZEWSKI M. W., HEJDUK J. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa.
 7. KŁAK M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Kielce.
 8. MATUSIAK K. B. (2010), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Warszawa.
 9. MIKUŁA B. (2005), Geneza przesłanki i istota zarządzania wiedzą, [in:] Perechuda K. (Ed.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa.
 10. MIKUŁA B., PIETRUSZKA-ORTYL A., POTOCKI A. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Warszawa.
 11. MIŚKIEWICZ R. (2017), Transfer wiedzy w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw w branży hutniczej, Warszawa.
 12. MREŁA K. (1988), Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa, Warszawa.
 13. PODCZARSKI S. (2016), Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. Na przykładzie hut żelaza w Polsce, Warszawa.
 14. PYKA J. (2010), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, Katowice.
 15. PORTER M.E. (1992), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa.
 16. PORTER M. E. (2001), Porter o konkurencji, Warszawa.
 17. POTOCKA A. (2001), Wiedza - główny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa, [in:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Szczecin.
 18. PUGHS., HICKSOND. J., HINNINGSG. R., TURNERC. (1969), The Contextof Organization Structure. Administrative Science Quarterly, No 14.
 19. ROMANOWSKA M. (2015), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa.
 20. SARVARY M. (1999), Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, California Management Review, No 2.
 21. SZPUNAR P. (2000), Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, Warszawa.
 22. ŚNIEŻEK E., WIATR M. (2014), Przepływy pieniężne, Warszawa.
 23. ŚWITALSKI W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, Warszawa.
 24. TOFFLER A. (2003), Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc progu XXI wieku, Poznań.
 25. TRZMIELAK D. (2013), Komercjalizacja wiedzy i technologii: determinanty i strategie, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-4088
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/029
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu