BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrzygłocka-Chojnacka Jagoda (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Wykorzystanie ewaluacji w kontekście organizacyjnego uczenia się - propozycja modelu
The Use of Evaluation in the Context of a Learning Organization - a Proposal of Model
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 40 (1), s. 5-16, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Ewaluacja, Uczenie się
Evaluation, Studying
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Coraz powszechniejsze stosowanie ewaluacji interwencji publicznych sprawia, że kluczowe staje się pytanie o rzeczywistą rolę ewaluacji w podnoszeniu jakości i skuteczności podejmowanych działań oraz o możliwość jej oddziaływania na uczenie się organizacji. Celem prezentowanego artykułu była próba budowy modelu wykorzystania ewaluacji, jako procesu wytwarzania i wykorzystywania wiedzy oraz ukazanie współzależności miedzy czynnikami determinującymi wykorzystanie ewaluacji oraz sposobami jej wykorzystania, jako narzędzia wspierającego trzy wyróżniane w literaturze typy uczenia się dokonywane przez organizacje. (abstrakt oryginalny)

The increasing use of evaluation of public intervention makes the key issue becomes a question about the actual role of evaluation in improving the quality and effectiveness of the actions taken and the possibility of its impact on learning organizations. The purpose of the present article was an attempt to build a model using evaluation as the production and use of knowledge and show the interdependence between the factors determining the use of evaluation and methods of its use as a tool to support the three highlighted in the literature types of learning made by organizations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alkin M.C., Taut M.S., Unbundling evaliuation use, "Studies in Educational Evaluation", no. 29, 2003.
 2. Argyris C., Schön D.A., Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Reading: Addison-Wesley 1978.
 3. Cousins B.J., Commentary: Minimizing evaluation misuse as principled practice, "American Journal of Evaluation", nr 25(3), 2004.
 4. Christie C.A., Alkin M.C., Further reflections on evaluation misutilization, "Studies in Educational Evaluation" nr 25, 1999.
 5. Drucker P.F., Nadchodzi nowa organizacja, [w:] Zarządzanie wiedzą. Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 6. Hoole E., Patterson T.E., Voices From the Field: Evaluation as Part of a Learning Culture [in:] J.G. Carman J.G., K.A. Fredericks (ed.), Nonprofits and evaluation, "New Directions for Evaluation", 2008, No. 119l.
 7. Januszkiewicz A., Rozwój potencjału ewaluacyjnego w regionalnych jednostkach samorządowych w Polsce, "Miscellanea Oeconomicae - Studia i Materiały", Vol. 1, 2012.
 8. Kirkhart K.E., Reconceptualizing Evaluation Use: An Integrated Theory of Influence, "New direction of evaluation", nr 88, 2000.
 9. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 10. Mark M.M., Henry G.T., The mechanisms and outcomes of evaluation influence, "Evaluation" no. 10 (1), 2004.
 11. Mark M.M., Henry G.T., Julnes G., Evaluation: an integrated framework of understanding, guiding and improving policies and programs, Jossey-Bass, San Francisco 2000.
 12. Martinez A., Adaptive Learning, [w:] S.R. Clegg, J.R. Bailey (ed.), International Encyclopedia of Organization Studies, Sage Publications, London 2008.
 13. Mikuła B., Organizacyjne uczenie się, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 14. Newcomer, K. E, How might we strengthen evaluation capacity to manage evaluation contracts?, "American Journal of Evaluation", 2004, No. 25.2p.
 15. Nonaka I., Organizacja oparta na wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą, Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 16. Olejniczak K. (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 17. Olejniczak K., Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III, Scholar, Warszawa 2008.
 18. Olejniczak K., Ferry M., Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programami unijnymi w Polsce, Wydawnictwo Ernst & Young, Warszawa 2008.
 19. Olejniczak K., Rok J., Płoszaj A., Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą- przegląd koncepcji, [w:] K. Olejniczak (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 20. Owen J.M., Program evaluation: forms and approaches, "Sage Publications", London 2008.
 21. Patton M.Q., Utilization-focused evaluation: the new century text, "Sage Publications", Thousabd Oaks, CA 1997.
 22. Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 23. Senge P.M, Piata dyscyplina - teoria i praktyka organizacji uczących się, Wydanie VI poszerzone. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 24. Shadish W.R., Cook T.D., Leviton L.C., Foundations of program evaluations: theories of practice, ,,Sage Publications", Newbury Park, CA 1991
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3878
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu