BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupin Vitaliy (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk), Bańkowska Katarzyna (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa - Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Badanie żywotności systemów produkcji rolnej w ramach SURE -Farm H2020
Study of Endurance of Agricultural Production Systems in the Framework of Sure-Farm H2020
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 127-132, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Produkcja rolna, Polityka rolna
Sustainable development, Agricultural production, Agricultural policy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q01, Q12, Q18
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych założeń i kierunków badań żywotności systemów produkcji rolnej w ramach realizowanego od 2017 roku projektu SURE-Farm w programie "Horyzont 2020". Badanie przyczyni się do identyfikacji zagrożeń stojących przed sektorem rolnym UE, a także pozwoli na wypracowanie kompleksowych rozwiązań zapewniających odporność sektora na presję negatywnych czynników otoczenia. Projekt SURE-Farm przewiduje przygotowanie zestawów narzędzi do oceny i zarządzania ryzykiem, a jego wyniki mają znaleźć praktyczne zastosowanie w procesie kreacji instrumentarium polityki rolnej.(abstrakt oryginalny)

The goal of the article is the presentation of main principles and directions for the study of sustainability of agricultural production systems in the framework of the project starting in 2017 - the SURE-Farm in the Horizon 2020 program. The study shall aid the identification of risks facing the EU agricultural sector, as well as should help develop complex solutions strengthening the sector's resilience against the pressure of negative factors in its environment. The SURE-Farm project is expected to offer sets of tools for risk evaluation and management, and its results are planned to find practical application in the process of toolkit creation for agricultural policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balmann Alfons, Kirsti Dautzenberg, Kathrin Happe, Konrad Kellermann. 2006. "On the dynamics of structural change in agriculture: Internal frictions, policy threats and vertical integration". Outlook on Agriculture 35 (2): 115-121.
 2. Bradford David L., Warner W. Burke. 2005. "Reinventing Organization Development: New Approaches to Change in Organizations". San Francisco: CA, Pfeiffer/Wiley.
 3. Cabell Joshua F., Myles Oelofse. 2012. "An indicator framework for assessing agroecosystem resilience". Ecology and Society 17 (1): 18.
 4. Cundill Georgina N.R., Christo Fabricius, Marti Neus. 2005. "Foghorns to the future: using knowledge and transdisciplinarity to navigate complex systems". Ecology and Society 10 (2): 8.
 5. Darnhofer Ika, John Fairweather, Henrik Moller. 2010. "Assessing a farm's sustainability: Insights from resilience thinking". International Journal of Agricultural Sustainability 8 (3): 186-198.
 6. Garud Raghu, Karnøe Peter. 2001. "Path creation as a process of mindful deviation". [W] Path dependence and creation, red. Raghu Garud, Peter Karnøe, 1-38. New Jork: Earlbaum, Mahwah.
 7. Holling Crawford S., Lance H. Gunderson, Garry D. Peterson. 2002. "Sustainability and panarchies". [W] Panarchy: understanding transformations in human and natural systems, red. Lance H. Gunderson, Crawford S. Holling, 63-102. Washington, Covelo, London: Island Press.
 8. Home Robert, Niels Rump. 2015. "Evaluation of a multi-case participatory action research project: the case of SOLINSA". Journal of Agricultural Education and Extension 21 (1): 73-89.
 9. Kay Adrian. 2003. "Path dependency and the CAP". Journal of European Public Policy 10: 405-420.
 10. Mills Jane, David Gibbon, Julie Ingram, Matt Reed, Christopher Short, Janet Dwyer. 2012. "Organising collective action for effective environmental management and social learning in Wales". Journal of Agricultural Education and Extension 17 (1): 69-83.
 11. Ostrom Elinor, Michael Cox. 2010. "Moving beyond panaceas: a multi-tiered diagnostic approach for social-ecological analysis". Environmental Conservation 37: 451-463.
 12. Reidsma Pytrik, Hannes König, Shuyi Feng, Irina Bezlepkina, Ingrid Nesheim, Muriel Bonin, Mongi Sghaier, Seema Purushothaman, Stefan Sieber, Martin K. Van Ittersum, Floor Brouwer. 2011. "Methods and tools for integrated assessment of land use policies on sustainable development in developing countries". Land Use Policy 28: 604-617.
 13. Riessman Katherine K. 2008. Narrative methods for the human sciences. Boston: SAGE.
 14. Rosenthal Gabriele. 2004. Biographical research. [W] Qualitative Research Practice, red. Clive Seale, Giampietro Gobo, Jaber F. Gubrium, David Silverman, 48-64. London: SAGE.
 15. Sydow Jörg, Georg Schreyögg, Jochen Koch. 2009. "Organizational Path Dependence: Opening the Black Box". Academy of Management Review 34 (4): 689-709.
 16. Tendall Danielle M., Jonas Joerin, Birgit Kopainsky, Peter J. Edwards, Aimee Shreck, Bao Le Quang, Pius Krütli, Michelle Grant, Johan Six. 2015. "Food system resilience: defining the concept". Global Food Security 6: 17-23.
 17. Van Ittersum Martin K., Frank Ewert, Thomas Heckelei, Jacques Wery, Johanna Olsson Alkan, Erling Andersen, Irina Bezlepkina, Floor Brouwer, Marcello Donatelli, Flichman Guillermo, Lennart Olsson, Andrea E. Rizzoli, Tamme van der Wal, Jan Erik Wien, Joost Wolf. 2008. "Integrated assessment of agricultural systems - A component-based framework for the European Union (SEAMLESS). Agricultural Systems 96: 150-165.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1172
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu