BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyżanowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kowalewski Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kapitał intelektualny w wybranych przedsiębiorstwach branży turystycznej
Intellectual Capital in Selected Companies of the Tourism Industry
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 133-138, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Przedsiębiorstwo turystyczne, Współczynnik intelektualnej wartości dodanej
Intellectual capital, Tourist enterprises, Value Added Intellectual Coeficient (VAIC)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L20
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania koncepcji kapitału intelektualnego do oceny przedsiębiorstw branży turystycznej. Do pomiaru kapitału intelektualnego wybranych podmiotów gospodarczych wykorzystano metodę VAICTM. Metoda VAICTM pozwala na pomiar kapitału intelektualnego i jego komponentów w spółkach branży turystycznej. Jest to metoda obiektywna, pozwalająca na porównywanie badanych spółek między sobą. W badanych firmach stwierdzono wyraźne różnice w poziomie kapitału intelektualnego, a także jego komponentów.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to present the possibility of using the concept of intellectual capital to evaluate the tourism industry. The VAICTM method was used to measure the intellectual capital of selected business entities. The VAICTM method allows to measure intellectual capital and its components in tourism companies. This is an objective method that allows companies to compare themselves. There are clear differences in the level of intellectual capital and its components in the studied companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowska-Gołasa Wioletta, Piotr Gołasa, Marcin Wysokiński. 2016. Koncentracja usług turystycznych w krajach Unii Europejskiej. [W] Wyzwania w rozwoju turystyki, red A. Balińska, 200-201. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 2. Bratnicki Mariusz, Janusz Strużyna. 2001. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 3. Dzidowski Adam. 2012. "Metody jakościowe w zarządzaniu wiedzą i ocenie kapitału intelektualnego". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 262: 96-109.
 4. Edvisson Leif. 1997. "Developing Intellectual Capital at Skandia". Long Range Planning 30 (3): 366-373.
 5. Edvisson Leif., Michael Malone. 2001. Kapitał intelektualny. Warszawa: PWN.
 6. Kowalewska Magdalena. 2014. "Pomiar kapitału intelektualnego metodą VAIC™ na przykładzie spółki akcyjnej Cyfrowy Polsat". Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 4: 69-76.
 7. Kozak Marek. 2008. "Koncepcje rozwoju turystyki". Studia Lokalne i Regionalne 1 (31): 38-59.
 8. Nazari Jamal A, Irene M. Herremans. 2007. "Extended VAIC model: measuring intellectual capital components". Journal of Intellectual Capital 8 (4): 595-609, doi: 10.1108/14691930710830774.
 9. POT. 2015. Turystyka w Polsce w 2015. Portal internetowy: Polska Organizacja Turystyczna. https://www. pot.gov.pl/nowosci/l/wiadomosci/wiadomosci-z-pot/turystyka-w-polsce-w-2015.
 10. Pulic Ante. 2002. "Do we know if we create or destroy value?". Portal interentowy: Vaicon International LL C. http://www.vaicon.net, dostęp styczeń 2017.
 11. Pulic Ante. 2004. "An Accounting Tool for IC Management". Portal interentowy: Vaicon International LL C. http://www.vaicon.net, dostęp styczeń 2017.
 12. Rogowski Waldemar, Stanisław Kasiewicz, Monika Kicińska. 2006. Kapitał intlektulny: spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna.
 13. Roos Goran, Johan Roos. 1997. "Measuring your Company`s Intellectual Performance". Long Range Planning 30 (3): 413-417.
 14. Sopińska Agnieszka. 2005. Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [W] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, 43-49. Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza.
 15. Svanadze Salome, Magdalena Kowalewska. 2015. "The measurement of intellectual capital by VAIC method - example of WIG20". Online Journal of Applied Knowledge Management 3 (2): 36-44.
 16. Sveiby Karl Erik. 2010. "Methods for Measuring Intengible Assets'. Portal internetowy: Sveiby Knowledge Associates. http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm, dostęp styczeń 2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1174
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu