BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowski Julian (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie), Woźniak Waldemar (Uniwersytet Zielonogórski), Stańkowska Maria (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Tytuł
Lean management - efektywne zarządzanie operacyjne w praktyce
Lean Management on the Example of "Sufit-pol" Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 40 (1), s. 17-29, rys., fot., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Odchudzone zarządzanie, Zarządzanie operacyjne, Efektywność zarządzania
Lean management, Operations management, Management effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zaprezentowano i scharakteryzowano ogólne założenia koncepcji lean management, przedstawiono najważniejsze jej narzędzia oraz czynniki mające wpływ na efektywność wdrożenia podejścia lean w środowisku produkcyjnym. Podjęto również próbę porównania zasad zarządzania jakością ujętych w normie ISO 9001:2015 do założeń koncepcji lean management. Przedstawiona w pracy analiza wykazała, że dobrze wdrożony w organizacjach system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001 może być wsparciem do budowania szczupłej organizacji według zasad lean management. (abstrakt oryginalny)

General assumptions of the lean management concept have been presented and characterized in this paper. Its tools and factors which have an impact on the effectiveness of lean implementation in the production environment have been explored. It has been tried to compare the principals of quality management included in the norm ISO 9001:2015 towards the assumptions of lean management concept. The analysis presented in the paper detected that well implemented quality management system compatible with the ISO 9001 requirements can be the support to build the thin organization according to Lean Management principals. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bożek M., Handzelewicz A., Determinanty efektywnego wdrożenia filozofii Lean Manufacturing, Problemy Jakości 2012, nr 1.
  2. Deming W.E., Wyjście z kryzysu, [OpExBooks.pl], Wrocław 2012.
  3. Hamrol A., Strategie i praktyki sprawnego działania, Lean Six Sigma i inne. PWN 2016.
  4. [http://lean.org.pl/5s-na-produkcji-i-w-biurze].
  5. Krasiński M., Lean Management w zapobieganiu i przezwyciężaniu kryzysu w przedsiębiorstwie, Marketing i Rynek, nr 5/2015.
  6. Krzakiewicz K., Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
  7. Liker J.K., Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszawa 2005.
  8. Łazicki A., Systemy zarządzania przedsiębiorstwem - techniki Lean Management i Kaizen, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014.
  9. Pawłowski E., Trzcieliński S., Metody i narzędzia Lean Manufacturing, Materiały dydaktyczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
  10. Ries E., Metoda Lean Startup, Helion 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3878
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu