BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kupczyk Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mączyńska Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sikora Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gawron Jakub (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Identyfikacja obecnego stanu oraz atrakcyjność sektorów biopaliw transportowych w Polsce
Identification of the Cstate of the Art and Attractiveness of Transport Biofuels Sectors in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 139-144, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Produkcja, Transport, Surowce
Biofuels, Production, Transport, Raw materials
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q16, Q42
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonano analizy obecnego stanu sektorów biopaliw transportowych w Polsce oraz przedstawiono wyniki badań w zakresie ich atrakcyjności w latach 2007-2016. Krajowe wykorzystanie biopaliw w transporcie oparte jest na stosowania mieszanek paliw konwencjonalnych oraz biokomponentów. Analizą objęto podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie produkcji bioetanolu oraz estrów metylowych. Produkcja tych biokomponentów w Polsce odbywa się w ramach działalności 23 pomiotów gospodarczych, których deklarowane zdolności wytwórcze i faktyczna produkcja do 2016 roku wzrastały. Do produkcji biokomponentów wykorzystuje się głównie surowce spożywcze, co wobec polityki UE ukierunkowanej na ich ograniczenie, stanowi istotne wyzwanie w najbliższych latach. Z badań wynika, że atrakcyjność obecnie funkcjonujących w Polsce sektorów biopaliw transportowych systematycznie maleje.(abstrakt oryginalny)

The current state of transport biofuels sectors in Poland was analysed - as well as the results of the research of their attractiveness in the years 2007-2016 was showed. The national use of biofuels in transport is based on the mixtures of conventional fuels and biocomponents. Therefore, the scope of the analysis included the entities producing bioethanol and methyl esters. The production of these biocomponents takes place in 23 entities in Poland. The production of biocomponents and declared capacity of producers were increasing until 2016. The food raw materials are mainly used in production of the biocomponents in Poland. The EU policy striving to limit of that materials, it is a significant challenge in coming years. The attractiveness of currently existing national transport biofuels sectors systematically decreasing, as the test results showed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ARR. 2017. Dane dotyczące rynku biokomponentów. www.arr.gov.pl, dostęp kwiecień 2017.
 2. Krasuska Ewa. 2017. "Co dalej z biopaliwami?". Paliwa Płynne 2: 30-33.
 3. Kuczyński Szymon. 2016. Portalspożywczy.pl, http://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci/r ozwoj-uprawrzepaku- w-polsce-to-dowod-na-pozytywny-wplyw-biopaliw-na-rolnictwo,133128.html, dostęp kwiecień 2017.
 4. Kupczyk Adam. 2007. "Stan obecny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE. Cześć II ". Energetyka 2: 131-137.
 5. Kupczyk Adam, Joanna Mączyńska, Michał Sikora, Karol Tucki, Tomasz Żelaziński. 2017. "Stan i perspektywy oraz uwarunkowania prawne funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych w Polsce". Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (1): 39-55.
 6. Sikora Micha, Joanna Stasiak-Panek, Adam Kupczyk, Magdalena Zubrzycka, Anna Bączyk, Joanna Mączyńska. 2016. "Aktualny stan i atrakcyjność sektorów biopaliw w Polsce. Cz. 2." Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- -Warzywny 60 (5): 25-27.
 7. Szeliga Mariusz. 2016. Portalspożywczy.pl, http://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci/rozwoj-upraw-rzepaku- w-polsce-to-dowod-na-pozytywny-wplyw-biopaliw-na-rolnictwo,133128.html ,dostęp kwiecień 2017.
 8. Tomaszek Martyna, Joanna Mączyńska, Magdalena Zubrzycka. 2016. "Stan obecny i perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce do 2020 roku". [W] Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane wyzwania w obszarze technologii i finansów, red. P. Koć, J. Osiak, 17-34. Warszawa: PIAP.
 9. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dz.U. 2017. 285.
 10. Wniosek nr 2016/0382 (COD ) dotyczący dyrektywy w sprawie promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
 11. Żołądkiewicz Agnieszka. 2016. "Ekonomiczno-ekologiczne aspekty produkcji biopaliw ciekłych". Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 426-431.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1175
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu