BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusz Dariusz (Politechnika Rzeszowska), Misiak Tomasz (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Wpływ technicznego uzbrojenia pracy i postępu technicznego na wydajność pracy w rolnictwie
Influence of Work Technical Equipment and Technical Progres Labour on Efficiency in Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 145-150, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Postęp techniczny, Praca, Wyniki badań, Wydajność pracy, Rolnictwo, Funkcja Cobba-Douglasa, Ceteris paribus
Technical progress, Labour, Research results, Labour efficiency, Agriculture, Cobb-Douglas function, Ceteris paribus
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O11, Q10
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest ocena zmian wydajności pracy w rolnictwie w Polsce w aspekcie zmian technicznego uzbrojenia pracy oraz postępu technicznego. Analizując wpływ technicznego uzbrojenia pracy oraz postępu technicznego na wydajność pracy w rolnictwie posłużono się neoklasyczną funkcją produkcji typu Cobba-Douglasa. Stwierdzono, że stopa postępu technicznego oraz stopa wzrostu uzbrojenia pracy w około 60% wyjaśnia zmiany stóp wydajności pracy w rolnictwie. Oszacowana stopa postępu technicznego w sensie Hicksa w analizowanym okresie wynosiła 2,04%, a elastyczność wydajności pracy w polskim rolnictwie względem technicznego uzbrojenia pracy w rolnictwie wyniosła 0,85.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to evaluate the changes in the labour efficiency in agriculture in Poland in terms of work technical equipment and technical progres. It was found that the rate of technical progress and the rate of increase of work technical equipment explain in about 60% the changes in labor efficiency rates in agriculture. The estimated Hicks-neutral technical change in the analyzed period was 2.04%. And 1% increase (ceteris paribus ) in work technical equipment in agriculture would lead to approximately a 0.85% increase in labour efficiency(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezat Agnieszka, Włodzimierz Rembisz. 2011. Zastosowanie funkcji typu Cobba-Douglasa w ocenie relacji czynnik-produkt w produkcji rolniczej. Warszawa: IE RiGŻ-PIB.
 2. Ciołek Dorota, Tomasz Brodzicki. 2016. "Determinanty produktywności polskich powiatów". Bank i Kredyt 47 (5): 463-494.
 3. Dykas Paweł, Tomasz Misiak. 2014. "Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002-2011". Gospodarka Narodowa 6: 57-80.
 4. Gołaś Zbigniew, Magdalena Kozera. 2008. "Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych". Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (7): 73-87.
 5. Klepacki Bogdan. 1997. Pojęcie technologii i miejsce postępu technologicznego w rozwoju rolnictwa. [W] Przestrzenne zróżnicowanie technologii produkcji roślinnej w Polsce i jego skutki, red. B. Klepacki, 8-21. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Rozwój SGGW.
 6. Klepacki Bogdan, Agata Żak. 2013. "Agrarian transformations in the territory of Poland before and after integration into the European Union". Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (30): 95-113.
 7. Kusz Dariusz. 2009. "Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2007". Roczniki Naukowe SERiA XI (2): 131-136.
 8. Kusz Dariusz. 2015. "Changes in the relations of production factors in agriculture (the case of Poland)". Scientific Papers. Series. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development 15 (2): 179-188.
 9. Mundlak Yair. 2000. Agriculture and Economic Growth. Theory and Measurement. Cambrige, Massachusett, London, England: Harvard University Press.
 10. Nowak Anna. 2011. "Zmiany wydajności rolnictwa Polski i innych krajów Unii Europejskiej". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 11 (1): 130-139.
 11. Rembisz Włodzimierz. 2008. Mikro- i makroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu w sektorze rolno- -spożywczym. Warszawa: Wydanictwo Vizja Press&IT .
 12. Runowski Henryk, Wojciech Ziętara. 2011. "Future role of agriculture in multifunctional development of rural areas". APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce 5 (1-2): 29-38
 13. Welfe Władysław. 2007. Gospodarka oparta na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1177
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu