BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Jeremyego Rifkina utopia gospodarki obfitości
Jeremy Rifkin's utopia of the economy of abundance
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 2, s. 40-49, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ludność, Własność intelektualna, Gospodarka światowa, Ekonomia współdzielenia
Population, Intellectual property, World economy, Sharing economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest głosem w dyskusji o kierunkach ewolucji gospodarki światowej. Płaszczyzną odniesienia do rozważań jest książka J. Rifkina pt: Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. W artykule krytycznej analizie poddano niektóre założenia, jak i konkluzje zawarte w pracy Rifkina. Do głównych zagadnień dyskusyjnych zaliczono realność takich założeń jak konieczność redukcji populacji ludzkości, czy całkowita eliminacja praw własności intelektualnej. Z kolei za wątpliwe kierunki zmian uznano m.in. dominację wspólnot produkcyjnych w gospodarce światowej już około połowy XXI w. Wskazano także na zagadnienia istotne dla przyszłych strategii rozwojowych, zupełnie pominięte w pracy Rifkina. (abstrakt oryginalny)

The article is a voice in the discussion on the directions of the evolution of the global economy. The reference plane is a reflection on J. Rifkin's book titled: The Zero marginal Cost Society. The article critically analyses some of the assumptions and conclusions contained in the work of Rifkin. The main topics of the discussion include the reality of such principles as the need to reduce the human population, or total elimination of intellectual property rights. On the other hand, one of the dubious trends was inter alia dominance of communities' production in the world economy already in the half of the twenty-first century. The article also points out to issues relevant to the future development strategies completely omitted in the work of Rifkin.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Coase R.H. [1946], The Marginal Cost Controversy, "Economica", Vol. 13, No. 51, August 1946.
 2. Elkind D. [2011], Empathic Civilization: How Little Mind Are Wired For Compassion, "Huffingtonpost", 05/01/2010, updated May 25.
 3. Gloger Z. [1985], Encyklopedia staropolska, t. II, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 4. Hardin G. [1968], The Tragedy of the Commons, "Science", December, 1968, No. 162 (3859).
 5. Hotelling H. [1938], The General Welfare in Relation to Problems of Taxation and of Railway and Utility Rates, "Econometrica", Vol. 6, No. 3.
 6. Jezierski A., Leszczyńska C. [2003], Historia gospodarcza Polski, Warszawa, Wydawnictwo Key Text.
 7. Mandeville B. [1705], Ul Malkontent czyli łajdaki umoralnione. Bajka o pszczołach, London 1705/1714. (przekład polski: W. Chwalewik).
 8. Pretty J.N. [1990], Sustainable Agriculture in the Middle Ages: The English Manor, "The Agricultural History Review", Vol. 38, No. 1.
 9. Rifkin J. [1995], Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001, 2003. Wydanie oryginalne: The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, New York, G P. Putnam's Sons, 1995.
 10. Rifkin J. [2016], Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Warszawa, Wydawnictwo Studio EMKA.
 11. Sedlacek T. [2015], Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Warszawa, Wydawnictwo Studio EMKA.
 12. The 100 largest governments and corporations by revenue [2015], August 27, http://www.corporation- sandhealth.org, dostęp 27/08/2015.
 13. USDA [2012], Census of Agriculture 2012, United States Summary and State Data, Vol. 1, Geo- graphic Area Series, Part 51 AC-12-A-51, Issued May 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4678
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu