BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak-Mrozek Milena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Barłożewski Krystian (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Jak zmienić kontakty w korzystne relacje - wyniki badań empirycznych
How to change contracts into beneficial relationships - the results of empirical research
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 2, s. 51-57, tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Internacjonalizacja, Innowacje, Rynek instytucjonalny
Enterprises, Internationalization, Innovations, Business to Business (B2B)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania badawcze. Po pierwsze, co w praktyce prowadzenia biznesu jest potrzebne do przekształcenia kontaktu w przynoszącą korzyść relację? I po drugie, czy liczne kontakty osobiste, czyli tak zwane "znajomości" są wystarczające do osiągnięcia trwałego sukcesu w budowaniu relacji biznesowych? Autorzy udzielili odpowiedzi na pytania korzystając z wyników badań przeprowadzonych wśród 419 przedsiębiorstw. W efekcie zaproponowali także schemat procesu rozwoju od kontaktu do korzystnej relacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to provide answers to two research questions. Firstly, in business practice, what is needed to convert a contact into a beneficial relationship. Secondly, whether numerous personal contacts, the so-called "connections" are sufficient to achieve sustained success in creating business relationships. The authors responded to these ques-tions by using the results of research conducted among 419 companies. As a result, they proposed a scheme of development process from a contact to a beneficial relationship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson J.C., Narus J.A. [1991], PartneringAsAFocusedMarketingStrategy, "California Management Review", Vol. 33, No. 3, p. 95-113.
 2. Blois K.J. [1997], When is a Relationship "A Relationship", in: Relationships and Networks in International Markets, Gemunden H.G., Ritter T., Walter A. (eds.), Oxford, Elsevier Science.
 3. Easton G. [1992], Industrial Networks: a Review, in: Industrial Networks. A New View of Reality, Axelsson B., Easton G. (eds.), UK, Routledge.
 4. Farrelly F., Quester P. [2003], The effects of market orientation on trust and commitment: The case of the sponsorship business-to-business relationship, "European Journal of Marketing", Vol. 37, No. 3/4, p. 530-553.
 5. Ford D. [1980], The Development Of Buyer-Seller Relationships in Industrial Markets, "European Journal of Marketing", Vol. 13, No. 5/6, p. 339-354.
 6. Ford D., Hakansson H. [2006], IMP - some things achieved: much more to do, "European Journal of Marketing", Vol. 40, No. 3/4, p. 248-258.
 7. Forsgren M., Holm U., Johanson J. (eds.) [2015], Knowledge, Networks and Power - The Uppsala School of International Business, Palgrave Macmillan.
 8. Hakansson H. (ed.) [1982], International Marketing and Purchasing of Industrial Goods. An Interaction Approach, John Wiley & Sons.
 9. Hakansson H., Ford D. [2002], Howshouldcompanies interact in business networks?, "Journal of Business Research", No. 55, p. 133-139.
 10. Hakansson H., Henders B. [1992], International Co-operative Relationships in Technological Development, in: Managing Networks in International Business, M. Forsgren, J. Johanson (eds), Philadelphia, Gordon and Breach, p. 32-46.
 11. Hakansson H., Waluszewski A. [1992], Managing TechnologicalDevelopment: IKEA, the environment and Technology, London, Routledge.
 12. Holmund M., Tornroos J.A. [1997], What are relationships in business networks, "Management Deci- sion", Vol. 35, No. 4, p. 304-309.
 13. Johanson J., Mattsson L.G. [1987], Interorganizational Relations in Industrial Systems: A Network Approach Compared with the Transaction-Cost Approach, "International Studies of Management & Organisation", Vol. 17, No. 1, p. 34-48.
 14. Leszczyński G. [2014], Adaptacja w relacjach business-to-business. Uwarunkowania i efekty, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 15. Morgan R.M., Hunt S.D. [1994], The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, "Journal of Marketing", Vol. 58, No. 3, p. 43-48.
 16. Ratajczak-Mrozek M. [2009], Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw (podejście sieciowe, network approach), "Organizacja i Kierowanie. Organization and Management", nr 4, s. 75-83.
 17. Szymura-Tyc M. [2015], Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Warszawa, Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4679
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu