BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwińska Teresa Tatiana (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu otwartym funduszem emerytalnym
The Method of the Value at Risk in Managing in Pension Funds
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 123-132, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Ryzyko, Szacowanie ryzyka
Open Pension Funds (OPF), Risk, Risk estimating
Uwagi
summ.
Abstrakt
Otwarte fundusze emerytalne są specyficzną instytucją finansową ze względu na przeznaczenie powierzonych środków, zatem zarządzanie portfelem inwestycji funduszy emerytalnych powinno przede wszystkim mieć na uwadze bezpieczeństwo zgromadzonych środków finansowych. Aby ocenić stopień bezpieczeństwa funduszu emerytalnego, należy systematycznie poddawać badaniu poziom ryzyka towarzyszący działalności inwestycyjnej funduszy. Jedną z metod, które stały się międzynarodowym standardem w zakresie zarządzania ryzykiem instytucji finansowych, jest metoda wartości ryzykowanej (VaR). Celem publikacji jest próba aplikacji metody wartości ryzykowanej do oceny ryzyka otwartych funduszy emerytalnych w warunkach polskiego rynku finansowego. (fragment tekstu)

The Pension funds are a specific financial institution. So the portfolio management of the investment of pension funds should first of all bear in mind the safety of aggregated financial reasurses. For the purpose of estimations the degree of safety of the pension fund one ought to measure systematically the level of the risk of the investment activity of funds. One from methods which became an international standard in the range of managing a risk of financial institutions is the method of the value at risk (VaR). In this paper the Author fix one attention on the application of the method of the value at risk to the risk assessment of open pension funds on the Polish financial market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Best P.: Wartość narażona na ryzyko. Kraków: Dom Wydawniczy ABC 2000.
  2. Butle C.: Tajniki Value at Risk. Warszawa: Wyd. Liber 2001.
  3. Gonczaryk M.: Testowanie przydatności metody VaR. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko. Red. T. Trzaskalik. "Prace Naukowe AE w Katowicach". Katowice: AE 2002.
  4. Jajuga K.: Miary ryzyka rynkowego. Cz. III. "Rynek Terminowy" 2002, nr 8.
  5. Jajuga K.: Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym. "Rynek Terminowy" 1999, nr 3.
  6. Jajuga K.: Value at Risk., Rуnеk Terminowy" 2000, nr 9.
  7. Majerowska E.: Wartość narażona na ryzyko jako miara ryzyka inwestowania na przykładzie agresywnych funduszy inwestycyjnych. "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2003, nr 2.
  8. Saunders A., Cornett M.: Financial Institutions Management - a Risk Management Approach. New York: McGraw-Hill 2003.
  9. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWE 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu