BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaszek Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Departament Stabilności Finansowej NBP), Olszewski Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Departament Stabilności Finansowej NBP), Augustyniak Hanna (Departament Stabilności Finansowej NBP)
Tytuł
Model popytu mieszkaniowego - analiza od strony właścicieli, właścicieli-inwestorów i inwestorów
A model of housing demand - an analysis from the point of view of owners, owners-investors and investors
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 2, s. 69-77, rys., wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości mieszkaniowe, Rynek nieruchomości, Inwestycje, Mikroekonometria
Real estate housing, Real estate market, Investment, Microeconometrics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mieszkanie jest dobrem zarówno konsumpcyjnym jak i inwestycyjnym. Celem artykułu jest przedstawienie holistycznego podejścia do oceny popytu mieszkaniowego. Popyt na mieszkania można rozbić na popyt czysto własnościowy połączony z formą lokowania oszczędności, na aktywne inwestowanie w nieruchomość generujące dochody z czynszów oraz spekulację, polegającą na zakupie i oczekiwaniu na wzrost cen w przyszłości. Te trzy rodzaje popytu wpływają na siebie. W swojej analizie autorzy oparli się na podstawowych modelach mikroekonomicznych i finansowych oraz związanych z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych, czyli na modelu konsumenta, konsumpcji międzyokresowej oraz inwestora finansowego. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń oszacowany został popyt mieszkaniowy na pierwotnym rynku mieszkaniowym sześciu największych miast Polski.(abstrakt oryginalny)

An apartment is both a consumption and an investment good. The aim of this article is to present a holistic approach to the assessment of housing demand. The residential demand may be divided into purely proprietary demand combined with a form of allocation of savings, active investing in property that generates income from rents, and speculations, consisting in buying and waiting for increase of prices in the future. These three types of demand affect each other. In their analysis, the authors rely on the basic microeconomic and financial models and those associated with the market of housing properties, that is the consumer model, interim consumption, and the financial investor. On the basis of calculations, a housing demand on the primary hosing market was established for the six largest cities of Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aoki K., Proudman J., Vlieghe, G. [2004], Houseprices, consumption, andmonetarypolicy: a financial accelerator approach, "Journal of financial intermediation", No. 13(4), 414-435.
 2. Augustyniak H., Laszek J., Olszewski K., Waszczuk J. [2013], To rent or to buy - analysis of housing tenure choice determined by housing policy, "Ekonomia", nr 33, p. 31-54.
 3. Augustyniak H., Łaszek J., Olszewski K., Waszczuk J. [2014], Modelling of Cycles in the Residential RealEstate Market, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2, s. 63-77.
 4. Bajari P., Chan P., Krueger D., Miller D. [2013], A dynamic model of housing demand: estimation and policy implications, "International Economic Review", No. 54, p. 409-442.
 5. Burnham J.B. [1972], Private Financial Institutions and the Residential Mortgage Cycle, with Particular Reference to the Savings andLoan Industry, in: Ways To Moderate Fluctuations in Housing Construction, Board of Governors of the Federal Reserve System.
 6. Czerniak A., Rubaszek M. [2016], Znaczenie prywatnego rynku najmu nieruchomości dla stabilności makroekonomicznej krajów strefy euro, "Materiały i Studia", nr 325, Narodowy Bank Polski.
 7. Czerniak A., Rubaszek M. [2017], Kupić czy wynająć? Opis wyników ankiety na temat preferencji Polaków dotyczących struktury własnościowej użytkowanych mieszkań, "Bank i Kredyt", w druku.
 8. DiPasquale D., Wheaton W.C. [1992], The markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework, "Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association", Vol. 20, 181197.
 9. Dunsky R.M., Follain J.R. [1997], The demand for mortgage debt and the income tax, "Journal of Housing Research", Vol. 8, p. 155-199.
 10. Henderson J.V., Ioannides Y.M. [1983], A Model of Housing Tenure Choice, "The American Economic Review", Vol. 73(1), p. 98-113.
 11. Lambertini L., Mendicino C., Punzi M.T. [2012], Expectations-Driven Cycles in the Housing Market, Bank of Finland Research Discussion Paper, No. 2.
 12. Łaszek J. [2013], Mieszkanie w teorii konsumenta, Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r., artykuł nr 3, NBP, Warszawa.
 13. Łaszek J. [2015], Co nowego wiemy o mieszkaniach?, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2, s. 48-57.
 14. NBP [2016], Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2016 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 15. Rubaszek M. [2012], Mortgage down-payment and welfare in a life-cycle model, "Bank i Kredyt", nr 43(4), s. 5-28.
 16. Rubaszek M., Serwa D. [2014], Determinants of credit to households: An approach using the life-cycle model, "Economic Systems", No. 38(4), p. 572-587.
 17. Salzman D.A., Zwinkels R.C.J. [2013], Behavioural Real Estate, Tinbergen Institute Discussion Paper, No. 13-088/IV/DSF58.
 18. Somerville D.E., Borgersen T.-A., Wennemo T. [2010], Endogenous housing market cycles, "Journal of Banking & Finance", Vol. 34, p. 557-567.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu