BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Porównanie efektywności metod doboru spółek do portfela na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
The Comparison of Methods of Portfolio Selection at the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 176-185, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Słowa kluczowe
Portfel papierów wartościowych
Portfolio securities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z przeprowadzonych badań wynika, że w pełni uzasadnione jest wykorzystywanie metod statystycznych w procesie doboru spółek do portfela. Metody te, bazując ma wskaźnikach finansowych, pozwalają uwzględniać nie tylko bieżące informacje rynkowe, lecz także siłę fundamentalną badanych spółek. W horyzoncie długiego czasu portfele budowane przy wykorzystaniu metod statystycznych dają zazwyczaj wyższe stopy zwrotu aniżeli portfele rynkowe. Jednakże zasadne jest weryfikowanie przeprowadzanych klasyfikacji za pomocą np. funkcji dyskryminacyjnej, zwłaszcza w okresach znacznych wahań koniunkturalnych w gospodarce, ponieważ funkcja ta jest mniej wrażliwa na takie fluktuacje. (fragment tekstu)

The results of investing in the capital market dependent on the quality of the securities. In the article the author carried out the usage of discriminating function and synthetic measure (TMAI) to portfolio selection. The companies functioning at the Warsaw Stock Exchange were classified based on economic and financial ratios in years 2001 and 2002. The author first selected the best companies of economic and financial condition and second - constructed portfolios. Usually, in long-term horizon the parameters of portfolios were higher than the rate of return the market portfolio. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K.: Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów. Warszawa: PWE 1990.
  2. Kolonko J.: Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii. Warszawa: PWN 1980.
  3. Łuniewska M.: Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2003. Rozprawy i Studia T. 484.
  4. Sierpińska M., Jachna Т.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN 1996.
  5. Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE 2002.
  6. Tarczyński W.: Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. "Przegląd Statystyczny" 1994, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu