BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewęgłowski Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kacprzak Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Preferencje rolników w zakresie doradztwa w gospodarstwach rolnych powiatu węgrowskiego
Farmers' Preferences in the Range of Advising in Agricultural Farms in Węgrów District
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 171-175, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Doradztwo rolnicze, Gospodarstwa rolne, Preferencje, Wyniki badań, Badania ankietowe
Agricultural advisory, Arable farm, Preferences, Research results, Questionnaire survey
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q19
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat węgrowski
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena preferencji w zakresie usług doradczych dla rolników indywidualnych, świadczonych przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego i firmy prywatne. Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej we wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie węgrowskim stwierdzono, że większość ankietowanych korzysta z doradztwa państwowego - 75% rolników. Prawie 68% ankietowanych osób było zainteresowanych uzyskaniem informacji o instrumentach pomocowych, które mają wpływ na poprawę rentowności gospodarstw. Bardzo dużo uwagi rolnicy skupiali też na nowych technologiach oraz na wyposażeniu technicznym gospodarstw (48% odpowiedzi). Obecna sytuacja polskiego rolnictwa wymaga w dalszym ciągu wsparcia, zarówno przez doradztwo państwowe, jak i prywatne.(abstrakt oryginalny)

This paper presents preferences whiting the range of thematic area of advising in individual agricultural farms by agricultural advising centres and private companies. Based on results of questionnaire, carried out in eastern Masovian province in Węgrów district, it was stated that majority (75%) of farmers-respondents avail themselves of state's advising. Almost 68% of respondents are interested in getting information about helping programmes that affects positively on farms' profitableness. Farmers are also concerned about new technologies and farms technical equipment - 48% of answers. Current situation of polish agriculture constantly requires support from both private and public advising centres.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kujawiński Wenancjusz. 2003. "Nowy zawód - doradca rolniczy". Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1/2: 15-27.
  2. Kujawiński Wenancjusz. 2012. Metodyka działalności upowszechnieniowej publicznej rolniczej organizacji doradczej. Poznań: CDR w Brwinowie, Oddział w Poznaniu.
  3. Wawrzyniak Bogdan M. 2000. "Doradztwo w agrobiznesie". Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno- -Ekonomiczna we Włocławku.
  4. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. O zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Dz.U. 2016 poz. 365 ze zm.
  5. Zarządzenie nr 30/2016 Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1183
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu