BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszczyński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ekonometria w analizie fundamentalnej
Econometrics and the Fundamental Analysis of Securities
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 186-194, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Słowa kluczowe
Analiza fundamentalna, Ekonometria
Fundamental analysis, Econometrics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analiza fundamentalna firmy opiera się na analizie jej obecnego stanu finansowego oraz perspektyw rozwoju. Wydaje się, że praktyka AF, mocno nastawiona na corporate finance, w niedostatecznym stopniu korzysta z możliwości, jakie daje zastosowanie metod ekonometrii. W artykule zarysowano problematykę wykorzystania metod ekonometrycznych do analizy fundamentalnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na metody mikroekonometrii. Ogólnym wnioskiem z przeprowadzonych rozważań jest wniosek o potrzebie wykorzystywania metod ekonometrii w analizie fundamentalnej papierów wartościowych. Potwierdzają to zarówno najnowsze tendencje w nauce finansów na świecie, jak i - z różnych względów ograniczone - próby podejmowane w Polsce. Rynek kapitałowy bardzo chętnie korzysta z dobrych narzędzi analitycznych. Stwarza to szansę nauce, która powinna proponować kolejne narzędzia, w tym przypadku narzędzia ekonometryczne do analizy fundamentalnej. Ważne zastosowanie metod statystyczno-ekonometrycznych wskazuje tematyka nadzoru korporacyjnego. Analitycy corporate governance poszukują uogólnień oraz dowodów statystycznych na istnienie zależności pomiędzy trudno kwantyfikowalnym "poziomem nadzoru" a różnymi istotnymi kategoriami, takimi jak: wyniki ekonomiczne firm, poziom wynagrodzeń menedżerów, istnienie i wielkość konfliktów pomiędzy menedżerami a większościowymi akcjonariuszami itd. (fragment tekstu)

The paper aims at surveying the areas of possible application of econometrics to the fundamental analysis (FA) of securities on financial markets. Major steps of FA are examined in order to identify potential objects of econometric modeling/forecasting. Paper indicates the use of regression models in valuation of securities. Major attention is devoted to applications of microeconometrics. Two fields are explored: first is the quantification of financial distress of companies and the second is the microeconometric research in corporate governance. The drawbacks as well as strengths of econometric approach for fundamental analyses are indicated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barniv R., Agarwal A., Leach R.: Predicting Bankruptcy Resolution. "Journal of Business Finance and Accounting" 2002, vol. 29, s. 497-520.
 2. Bernstein P., Damodaran A. (red.): Zarządzanie inwestycjami. Warszawa: K.E. Liber 1999.
 3. Bhagat S., Jefferis R.H., Jr.: The Econometrics of Corporate Governance Studies. Cambridge: МIT Press 2002.
 4. Börsch-Supan A., Köke J.: An Applied Econometricians' View of Empirical Corporate Governance Studies. Mannheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 2000. ZEW Discussion Paper No. 00-17.
 5. Brealey R.A., Myers S.C.: Principles of Corporate Finance. Wyd. 6. New York: McGraw-Hill 2000.
 6. Damodaran A.: Investment Valuation. Wyd. 2. New York: Wiley 2002.
 7. Gruszczyński M.: Ekonometria nadzoru korporacyjnego. Szkoła Główna Handlowa (mimeo); http://www.pfcg.org.p1/files/68/22/l 33_gruszczynski_ ekonometria_nadzoru.pdf (2003).
 8. Gruszczyński M.: Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH 2001.
 9. Gruszczyński M.: Modele mikroekonometrii w analizie i prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warszawa: PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych 2003. Working Papers nr 34.
 10. Gruszczyński M., Pajdo B.: Wskaźniki finansowe a opinia biegłego rewidenta. "Bank i Kredyt" 2003, nr 5.
 11. Gugler K.: Corporate Governance and Economic Performance. Oxford University Press 2001.
 12. Jerzemowska M.: Nadzór korporacyjny. Warszawa: PWE 2001.
 13. Kaiser U.: Moving in and out of Financial Distress: Evidence for Newly Founded Services Sector Firms. Mannheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 2001. ZEW Discussion Paper Nr 01-09.
 14. Modigliani F., Miller M.: The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. "American Economic Review" 1958, vol. 48, s. 261-297.
 15. Penman S.H.: Financial Statement Analysis and Security Valuation. New York: McGraw-Hill 2001.
 16. Rudolf S., Janusz Т., Stos D., Urbanek P.: Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE 2002.
 17. Shleifer A., Vishny R.W.: A Survey of Corporate Governance. New York: National Bureau of Economic Research 1996. NBER Working Paper No 5554.
 18. Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE 2002.
 19. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu