BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejczyk Irena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Ocena polskiego rynku ubezpieczeń w opinii ubezpieczycieli w warunkach rozszerzenia Unii Europejskiej
The Assessment of the Polish Insurance Marketplaces in the Insurers Opinion from the Perspective of the EU Enlargement Process
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 229-237, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Rozszerzenie UE
Insurance market, EU enlargement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proces integracji Polski z Unią Europejską postrzegany jest dość powszechnie jako historyczny przełom w rozwoju ubezpieczeń, niezależnie od pozytywnej bądź negatywnej oceny spodziewanych skutków. Środowisko biznesu ubezpieczeniowego prezentuje niejednolite postawy w ocenie tych skutków dla rynku ubezpieczeniowego i sektora ubezpieczeń, co jest zrozumiałe ze względu na różnorodność celów i interesów. Celem opracowania jest poznanie poglądów ubezpieczycieli i ocen, jakie formułują w odniesieniu do rynku ubezpieczeniowego, kierunków i skutków zmian, w tym zmian wynikających z procesów integracji z UE i globalizacji gospodarki. (fragment tekstu)

The study examines approaches adopted by insurance companies to assess and monitor insurance markets in Poland. Analysis is focused on individual insurance companies as well as on insurance groups. The major opinions of the Polish insurance market are described. The study identifies the main risks that insurance companies are exposed to, as a result of harmonization of insurance market throughout the EU. It discusses the main market players, different jurisdictions, the role of offshore locations, the major insurance products and the likely evolution of the market and product developments. The actual value of the insurance market varies from company to company. The new law would increase market integrity and public confidence in European markets, making them more attractive for investors. The range of risks is diverse, for example according to the segment of business, and the territory, as well as the individual insurer. The assessment of Polish insurance marketplaces is highly dependanton the individual insurer to. Furthermore, new entrants into the insurance market are able to capitalize on these problems by selling on the basis of simple products, no salespersons and low charges. In order to compete, many insurance companies are having to rationalize their product ranges and reduce staff numbers. Mergers and acquisitions are also common to achieve economies of scale and to enable institutions to compete in Poland, European and international markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Europe Must Deliver on Time. Financial Services. Sixth Progress Report, Progress on the Action Plan for Financial Services, European Commission, Brussels, 3 June 2002.
  2. Jaffee D.M., Russell Т.: Catastrophe Insurance, Capital Markets, and Uninsurable Risks. "The Journal of Risk and Insurance" 1997, vol. 64, no 2.
  3. Jędrzejczyk I.: Zakres specjalizacji i dywersyfikacji - ocena polskiego rynku ubezpieczeń w świetle wyników własnych badań empirycznych. [w:] Zakres specjalizacji i dywersyfikacji działalności ubezpieczycieli w Polsce. Praca zbiorowa pod kier. I. Jędrzejczyk. Raport roczny z II etapu badań statutowych za rok 2003. Katowice: Katedra Rynku Ubezpieczeniowego, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2003.
  4. Schimikowski P.: Umwelthaftungsrecht und Umwelthaftpflichtversicherung. "VersicherungsForum" 2002. Zeszyt 16, Schriftenreihe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu