BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewski Bartosz (Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie)
Tytuł
Infrastructural company in the development of the Euroregion Bug
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 2, s. 78-87, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Infrastruktura transportu, Transport multimodalny, Centra logistyczne, Inwestycje zagraniczne
Transport, Transport infrastructure, Multimodal transport, Logistic centres, Foreign investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeniesienie granicy celnej UE na linię rzeki Bug i pojawienie się zagranicznych inwestorów na wschodzie Polski, na obszarze wpływu europejskiego korytarza transportowego nr II, stworzyły w ostatnich latach nowe możliwości rozwoju tego regionu. W artykule zostały omówione najważniejsze elementy potencjału transportowego Euroregionu Bug. Autor stwierdza, że ze względu na geograficzne położenie w strefie oddziaływania korytarza transportowego nr II, największy potencjał rozwojowy Euroregionu Bug tkwi w jego lokalizacji. Choć jest to region transgraniczny, to jego zdolności przewozowe nie są w pełni wykorzystane z powodu braku nowoczesnej infrastruktury, w tym centrów logistycznych do obsługi przewozów multimodalnych. (abstrakt oryginalny)

Moving the customs border of the EU on to the line of the Bug river and the appearance of foreign investors in the eastern Poland in the impact area of the Corridor No. II international transport has created new opportunities for development in the recent years. Article recognizes in this respect the essential elements of the transport potential of the Euroregion Bug. Being a cross-border region through which many loads of cargo are transported, it does not use its full transport capacity, which could ensure this border region rapid economic development. Article concludes that due to its favourable geographical location, in the II Pan-European Transport Corridor's belt of interaction, the greatest transport potential of the Euroregion Bug rests in the localization, in this region, of the modern computerized multi-modal logistical centres. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P. [2014], Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, Warszawa, ITS.
 2. Brdulak J. [1995], Projekt organizacyjno-ekonomiczny infrastruktury technicznej makroregionu województw bialsko-podlaskiego, chełmskiego, lubelskiego i tarnobrzeskiego: synteza I etapu badań, Warszawa, Wydawnictwo Bizant.
 3. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C. [2012], Rozwój gałęziowy transportu w Europie - priorytetowe osie sieci TEN-T, Warszawa, ITS.
 4. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B. [2014], Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, "Logistyka", nr 3, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, s. 716-722.
 5. Brdulak J., Zakrzewski B. [2013], Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu. Monografia, Warszawa, ITS.
 6. Brdulak J., Zakrzewski B. [2013], Methods for Calculating the Efficiency of Logistics Centres, "Archives of Transport - Quarterly", Committee of Transport Polish Academy of Science, Vol. 27-28, p. 25-43.
 7. Brdulak J., Zakrzewski B. [2015], Transgraniczna współpraca transportowa w Euroregionie Bug, "TTS Technika Transportu Szynowego", nr 12, s. 1727-1731.
 8. Brdulak J., Zakrzewski B. [2016], Zarządzanie infrastrukturą techniczną Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Nr II-problemy teoretyczne, w: Problemy programowania inwestycji infrastrukturalnych w transporcie, Monografia, J. Brdulak (red.), Warszawa, ITS, s. 14-27.
 9. EC [2010], Investing in Europeś Future, Fifth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, Foreword Sum mary, Conclusions, Maps and Comments, European Commission, Publications Office, Brussels.
 10. Gorzelak G. [2003], Bieda i zamożność regionów, w: Wymiar i współczesne interpretacje regionu, I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Gdańsk-Poznań, UG KGE.
 11. Krysiuk C., Zakrzewski B. [2013], Centra logistyczne jako element usprawniający system transportowy UE, "TTS Technika Transportu Szynowego", nr 10, s. 2277-2285.
 12. Kuśmińska-Fijałkowska A., Łukasik Z. [2011], The Land Trans-Shipping Terminal In Processes Flow Stream Individuals Intermodal Transportion, "TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation", T. 5, p. 395-400.
 13. Miszczuk A. [2013], Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Lublin, Norbertinum.
 14. Zakrzewski B. [2012], Instytut Transportu Samochodowego: 60 lat minęło... 1952-2012, Warszawa, ITS.
 15. Zakrzewski B. [2015], Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej regionów nadgranicznych na przykładzie województwa lubelskiego, Warszawa, ITS.
 16. Zakrzewski B. [2016 a], Paneuropejski Korytarz Transportowy Nr II, w: Problemy programowania inwestycji infrastrukturalnych w transporcie. Monografia, J. Brdulak (red.), Warszawa, ITS, s. 7-13.
 17. Zakrzewski B. [2016 b], Transport samochodowy w Polsce wobec problemów dalszego rozwoju na przykładzie regionów wschodnich, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", T. 1257, nr 5, s. 790-808.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4682
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu