BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieczarka Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Motywacja konsumentów na rynku e-commerce
Consumers' Motivation on the E-commerce Market
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 40 (1), s. 85-97, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Konsument, Motywacje konsumpcyjne
e-commerce, Consumer, Consumer motivation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł odnosi się do podstawowych wyznaczników zachowań konsumentów na rynku e-commerce. Głównym celem niniejszej pracy było ogólne spojrzenie na zachowania nabywców w środowisku wirtualnym na podstawie wybranych badań statystycznych i empirycznych. Szczególną uwagę zwrócono na motywy skłaniające współczesnych e-konsumentów do podjęcia decyzji o zakupie. W pracy podjęto próbę przedstawienia obrazu współczesnego polskiego e-konsumenta, jako świadomego użytkownika sieci, analizującego zbiory informacji dla uzyskania optimum satysfakcji z zakupów. (abstrakt oryginalny)

The article refers to the basic determinants of consumer behavior on the e-commerce market. The main objective of this study was to look at the overall behavior of buyers in a virtual environment based on selected statistical and empirical survey. The focus remains on the analysis of behaviour and motivation of the modern e-consumers in the process of shopping online. This paper attempts to present a picture of contemporary Polish econsumer, as a conscious network user, a man who analyzes information to achieve optimum satisfaction with the shopping. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bełech K.. Wpływ Internetu na gospodarkę [w:] J. Królewski, P. Sala (red.) E-marketing, Wydawnictwo PWN SA, Warszawa 2016.
 2. Dorenda-Zaborowicz M., Marketing w social media, Czasopismo naukowe "Nowe Media", 2012, nr (3).
 3. Feldy M., E-konsumentów portret własny, E-mentor nr 4 (46)/ 2012 [http://www.ementor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/46/id/956], (30.11.2016).
 4. Feldy M., Sklepy internetowe. Jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów, Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 5. Gemius, E-Commerce w Polsce 2016, [https://ecommercepolska.pl/files/941 4/6718/9485/E-commerce_w _polsce_2016.pdf], (28.11.2016).
 6. Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 roku, Warszawa 2016.
 7. Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011 - 2015, Warszawa 2015.
 8. Główny Urząd Statystyczny, W drodze do spójności. Polskie regiony 2007 - 2013, Warszawa 2016.
 9. Kalinowska K., Liderzy opinii - adwokaci produktu, Portal Innowacji [http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=697A5E6BBE934B75 A25F5253BBC8E2DC], (01.12.2016).
 10. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 11. Kozłowska A., Potrzeby, jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych - raport badawczy, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa 2014.
 12. Maciejewski G., Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa, Czasopismo "Konsumpcja i Rozwój", 2012, numer 2(3).
 13. Mobile Institute dla PSBV 2015, B(V)log Power. Wpływ blogów i wideoblogów na internautów, [http://www. psbv.pl/BlogPower_raport.pdf], (30.11.2016).
 14. Mruk H., Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.
 15. Olejniczuk-Merta A., Wpływ nowoczesnych technologii na zachowania konsumentów, [w:] E. Rudawska, J. Penc (red.), Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 15, Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 608", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 16. Pieczarka K., Webinaria - nowe trendy e-komunikacji w tworzeniu wizerunku firmy, [w:] L. Kowalczyk, F. Mroczko (red.), Innowacyjność to rozwój. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu T. 39", Wyd. WSZiP, Wałbrzych 2016.
 17. Słownik j. polskiego [http://sjp.pwn.pl/slowniki/konsument.html], (13.11. 2016).
 18. Stasiuk K., Maison D., Psychologia konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014.
 19. Wawrzyniak A., Modelowanie wieloagentowe, jako narzędzie do badania zachowania konsumentów, [w:] M. Podstawka, A. Wicka, (red.), Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 14 (63)", Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015.
 20. Whitepress, Influencer marketing - praktycznie, [https://www.whitepress.pl /bazawiedzy/339/influencermarketing-praktyczny-e-book], (30.11.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3878
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu