BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ocieczek Aneta (Akademia Morska w Gdyni), Korpowska Marta (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Uwarunkowania wyboru żywności funkcjonalnej w gospodarstwach domowych w województwie zachodniopomorskim
Determinants of Choice of Functional Foods in Householdsf From West Pomerania Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 176-181, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Żywność funkcjonalna, Konsument, Wyniki badań
Households, Functional food, Consumer, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q13
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest identyfikacja czynników decydujących o wyborach dokonywanych przez konsumentów w stosunku do żywności funkcjonalnej. Badanie przeprowadzono w czerwcu i lipcu 2016 roku na grupie 115 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego przy zastosowaniu metod CAPI i PAPI. Do badania wykorzystano kwestionariusz autorski. Analizę statystyczną wyników przeprowadzono porównując procentowe udziały odpowiedzi z uwzględnieniem wybranych czynników zmienności oraz weryfikując hipotezy niezależności zmiennych z zastosowaniem testu χ2 i współczynników kontyngencji. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że rosnąca świadomość konsumencka może być postrzegana jako czynnik sprzyjający rozwojowi rynku żywności funkcjonalnej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to identify the factors determining the choices made by consumers in relation to functional foods. The survey was conducted in June and July 2016 years on a group of 115 inhabitants of the province of West Pomeranian province using CAPI and PAPI methods. To carry out the study was used an authors' a questionnaire. Statistical analysis was performed by comparing the percentages of response, taking into account some factors volatility and verifying the hypothesis of independence of variables using the χ2 test and contingency factors. The obtained results indicate that increasing consumer awareness identified in all social groups can be seen as a factor in the development of the market for functional foods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babicz-Zielińska Ewa (red.). 1999. Studia nad preferencjami pokarmowymi oraz determinantami wyboru żywności w wybranych grupach konsumenckich. Gdynia: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
 2. Błaszczak Andrzej, Władysław Grześkiewicz. 2014. "Żywność funkcjonalna-szansa czy zagrożenie dla zdrowia". Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 20 (2): 214-221.
 3. Childs Nancy M. 1997. "Functional foods and the food industry: consumer, economic, and product development issues". Journal of Nutraceuticals, Functional & Medical Foods 1: 25-43.
 4. Ferguson Lynnette R., Martin Philpott. 2008. "Nutrition and mutagenesis". Annual Review of Nutrition 28: 313-329.
 5. Górecka Danuta, Jolanta Czarnocińska, Marek Idzikowski, Justyna Kowalec. 2009. "Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci". Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (65): 320-326.
 6. Hooper Lee, Rachel L Thompson, Roger A. Harrison i inni. 2006. "Risks and benefits of omega 3 fats for mortality, cardiovascular disease, and cancer: systematic review". British Medical Journal 332 (7544): 752-760.
 7. Kozłowska Halina, Troszyńska Agnieszka. 1999. "Rola naturalnych substancji nieodżywczych pochodzenia roślinnego jako składników żywności funkcjonalnej", Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (21): 63-74.
 8. Kudełka Wanda, Łobaza Dorota. 2007. "Charakterystyka żywności funkcjonalnej". Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 743: 91-120.
 9. Nutrition Society. 1999. "Scientific Concepts of Functional Foods in Europe Consensus Document'. British Journal of Nutrition 81: 1-27.
 10. Pieszka Marek, Pietras Mariusz P. 2010. "Nowe kierunki w badaniach żywieniowych - nutrigenomika". Roczniki Naukowe Zootechniki 37 (2): 83-103.
 11. Rafalska Urszula. 2015. "Błonnik pokarmowy w przemyśle mięsnym - funkcje technologiczne i zdrowotne". Problemy Higieny i Epidemiologii 96 (4): 713-718.
 12. Sobczyk Mieczysław (red.). 2004. Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Sojkin Bogdan, Maria Małecka, Tomasz Olejniczak, Mirosława Bakalarska (red.). 2009. Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 14. Świderski Franciszek (red.). 2003. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. Warszawa: WNT.
 15. Tomaszewska Marzena, Beata Bilska, Wiesława Grzesińska, Wiesław Przybylski. 2014. "Żywność funkcjonalna jako możliwość rozwoju polskich firm spożywczych". Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 293-298.
 16. Uczyńska Agnieszka. 2007. Rośnie świadomość konsumencka. PAP Nauka w Polsce, naukawpolsce.pap.pl, dostęp 11.07.2015.
 17. http://www.researchandmarkets.com/research/33gvv3/global_functional, dostęp 29.05.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1185
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu