BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jonczyk Barbara (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Ogrodnik Helena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Nowotarska-Romaniak Beata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Diagnoza sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń działających na polskim rynku
The Diagnosis of the Financial Situation of Insurance Companies Operating on the Polish Market
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 238-246, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Słowa kluczowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Sytuacja finansowa
Insurance company, Financial situation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ważnym zadaniem realizowanym przez zakłady ubezpieczeń jest zapewnienie realnej ochrony ubezpieczeniowej, której istota przejawia się w rękojmi realizacji prawa do otrzymania odszkodowania lub świadczenia ubezpieczeniowego. Ekonomiczne gwarancje wypłaty należnych z tytułu umów ubezpieczenia odszkodowań i świadczeń w głównej mierze związane są z właściwym prowadzeniem gospodarki finansowej przez podmioty oferujące ochronę ubezpieczeniową. Rezultaty tej gospodarki kształtują sytuację finansową zakładów ubezpieczeń. Postawienie pełnej diagnozy sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń działających na polskim rynku wymagałoby przeprowadzenia analiz jakościowych i ilościowych dotyczących różnych obszarów działalności zakładów ubezpieczeń. Ocenie należałoby zatem poddać jakość i poziom bazy kapitałowej, posiadane rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, lokaty, wypłacone odszkodowania i świadczenia, politykę reasekuracyjną koszty działalności ubezpieczeniowej, płynność finansową oraz rentowność osiąganą przez zakłady ubezpieczeń. Celem opracowania jest analiza kształtowania się podstawowych wskaźników efektywności, które w sposób syntetyczny obrazują rezultaty gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń oraz postawienie diagnozy. (fragment tekstu)

The important task that is being carried out by insurance companies is to guarantee real insurance cover consisting in a warranty under which a law concerning receiving compensation or insurance benefits is executed. The economic guarantees of payments due as a result of insurance policies, compensations and benefits are connected, to a large extent, with the right way of developing financial economy by economic entities offering insurance cover. The results of this economy have influence on the financial situation of insurance companies. The research concerning the formation of basic economic-financial ratios of insurance companies show that the financial situation of economic entities operating on the Polish insurance market is improving. We can observe the increase of efficiency statutory ratios level, the increase of profitability level, stabilisation of collecting premiums together with the decrease of loss burden level and the reduction of insurance activity costs. The positive results of insurance companies financial economy create favourable conditions for providing real insurance cover. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn PUNU wyniki sektora ubezpieczeń za rok 2000. Warszawa: Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, PUNU 2001.
  2. Jończyk B., Ogrodnik H.: Finanse zakładów ubezpieczeń. Katowice: WSBiF 1999.
  3. Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń. Warszawa: Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, PUNU 2001.
  4. Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2002. Warszawa: KNUiFE 2003.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń. DzU nr 211, poz. 2060.
  6. Standard & Poor's, International Reports Service. U.K.: McGraw-Hill International Ltd. 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu